VIQR mode VNI mode Telex mode VietTyping off
Tìm Bài Hát:  Theo Tựa Ðề.
Xin viết chữ có dấu 
Dùng các dấu  ' ` ? ~ . ( ^ + trong keyboard.
Tựa Ðề Bài Hát (td: Lễ Dâng): 

Tựa Ðề:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Câu Ðầu:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Tác Giả:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý
72 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
 71 72

Những bài hát có dấu * là những bài không dùng trong phụng vụ.
Có thể nhấn vào các chữ Tựa Ðề, Câu Ðầu hay Tác Giả để "sort" theo thứ tự.

Tựa Ðề Câu Ðầu Tác Giả
Ta Cùng Về Ta cùng về nhà Chúa Hải Nguyễn
Tạ Ơn Chúa Lễ đã xong chúc anh chị em phước lành Hải Nguyễn
Tạ Ơn Chúa 1 Tạ ơn Chúa yêu con Đạt Đức
Tạ Ơn Chúa 2 Tạ ơn Chúa chúng con ra về Đạt Đức
Tạ Ơn Chúa Đã Dựng Nên Con (Đáp Ca TV138) Tạ Ơn Chúa Đã Dựng Nên Con Nguyễn Paul
Tạ Ơn Chúa Xuân Ngày đầu năm mới Đạt Đức
Tạ Ơn Đức Mẹ Bãi Dâu Tạ ơn Đức Mẹ Đạt Đức
Tạ Ơn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Avê Maria xin tạ ơn tạ ơn suốt cả cuộc đời Phạm Trung
Tạ Ơn Gia Đình Xin cám ơn ông bà Phạm Trung
Tạ Ơn Thánh Cả Giuse Chúng con xin tạ ơn thánh cả Giuse Phạm Trung
Tạ Ơn Tình Yêu Chúa Bạn hãy hân hoan Đạt Đức
Tâm Ca Thương Xót Hãy thương xót như Cha Trầm Thiên Thu
Tấm Lòng Mùa Chay Con lặng quỳ suy niệm tình Chúa bao la Trầm Thiên Thu
Tám Mối Phúc Phúc cho ai sống một đời khó khăn Trầm Thiên Thu
Tâm Sự Đời Con Con xin dâng Ngài những lời thân thưa Trầm Thiên Thu
72 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
 71 72