VIQR mode VNI mode Telex mode VietTyping off
Tìm Bài Hát:  Theo Tựa Ðề.
Xin viết chữ có dấu 
Dùng các dấu  ' ` ? ~ . ( ^ + trong keyboard.
Tựa Ðề Bài Hát (td: Lễ Dâng): 

Tựa Ðề:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Câu Ðầu:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Tác Giả:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý
14 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
 11 12 13 14

Những bài hát có dấu * là những bài không dùng trong phụng vụ.
Có thể nhấn vào các chữ Tựa Ðề, Câu Ðầu hay Tác Giả để "sort" theo thứ tự.

Tựa Ðề Câu Ðầu Tác Giả
Vạn Tuế Thiếu nhi thành Giêrusalem ra đón Chúa Loan Hảo
Vạn Tuế Chúa Là Vua Chúa là Vua, là Vua trên các vua Hải Ánh
Vạn Tuế Kitô Vua Vạn tuế Đức Giêsu Kitô Trầm Thiên Thu
Vạn Tuế Vua Đất Trời Cùng hát lên với niềm yêu mến Nhật Minh
Van Xin Chúa ơi từ vực sâu con đã kêu cầu Nguyễn Bách
Vang Khúc Yêu Thương Vang hát lên bài ca Trầm Thiên Thu
Vầng Sáng Đức Tin Trăng thu tỏa ánh sáng Trầm Thiên Thu
Vâng Theo Lời Chúa Chờn vờn giấc ngủ Nguyễn Duy
Vào Đời Vào đời ta bước vào đời Trầm Thiên Thu
Vào Nhà Chúa Con vui tiến vào nhà Chúa Lữ Hành
Vào Nước Trời Muốn vào nước trời Nguyễn Duy
Vào Thánh Cung Nhẹ bước vào vào nơi là nơi thánh cung Trầm Thiên Thu
Vào Thánh Cung Nhẹ bước vào Trầm Thiên Thu
Về Bên Chúa Một lời con chưa kịp nói Đạt Đức
Về Bên Chúa Về bên Chúa khi đời con vương nỗi sầu thương Mai Lợi
14 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
 11 12 13 14