VIQR mode VNI mode Telex mode VietTyping off
Tìm Bài Hát:  Theo Tựa Ðề.
Xin viết chữ có dấu 
Dùng các dấu  ' ` ? ~ . ( ^ + trong keyboard.
Tựa Ðề Bài Hát (td: Lễ Dâng): 

Tựa Ðề:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Câu Ðầu:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Tác Giả:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý
18 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
 11 12 13 14 15 16 17 18

Những bài hát có dấu * là những bài không dùng trong phụng vụ.
Có thể nhấn vào các chữ Tựa Ðề, Câu Ðầu hay Tác Giả để "sort" theo thứ tự.

Tựa Ðề Câu Ðầu Tác Giả
Xin Dâng Về Mẹ Xin dâng về Mẹ tràng hoa Mân Côi Hải Ánh
Xây Nhà Trên Đá Hỡi người dại khờ xây nhà trên cát lm. Mi Trầm
Xin Ban Bình An Lạy Chúa xin ban bình an Trầm Thiên Thu
Xin Cha Dủ Thương Giục lòng sám hối Hải Nguyễn
Xin Cha Hiệp Nhất Cùng Con Xin Cha hiệp nhất cùng con Đạt Đức
Xin Chào Chúa Xin chào Chúa chúng con ra về Hải Nguyễn
Xin Cho Con Xin làm đôi bàn tay của Chúa Xuân Đàn
Xin Cho Con biết Ăn Năn Khi thấy anh em Hải Nguyễn
Xin Cho Con Mến Chúa Yêu Người Xin cho con lòng yêu Chúa Đạt Đức
Xin Cho Con Niềm Tin Đường trần gian đam mê Hải Nguyễn
Xin Cho Con Quả Tim Mới Lạy Chúa xin cho con Ngọc Hân
Xin Cho Con uả tim Mới Lạy Chúa xin cho con Ngọc Hân
Xin Cho Tình Con Tay chung tay vui bước Nhật Minh
Xin Chúa Lắng Nghe Muôn Lạy Chúa Trầm Thiên Thu
Xin Chúa Thương Cha Mẹ Công cha ngất cao ví tựa non ngàn Trầm Thiên Thu
18 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
 11 12 13 14 15 16 17 18