VIQR mode VNI mode Telex mode VietTyping off
Tìm Bài Hát:  Theo Tựa Ðề.
Xin viết chữ có dấu 
Dùng các dấu  ' ` ? ~ . ( ^ + trong keyboard.
Tựa Ðề Bài Hát (td: Lễ Dâng): 

Tựa Ðề:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Câu Ðầu:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Tác Giả:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý
2 Pages:   
  1  2

Những bài hát có dấu * là những bài không dùng trong phụng vụ.
Có thể nhấn vào các chữ Tựa Ðề, Câu Ðầu hay Tác Giả để "sort" theo thứ tự.

Tựa Ðề Câu Ðầu Tác Giả
Yêu Cho Đến Cùng Yêu cho đến cùng Ngài đã yêu Nguyễn Duy
Yêu Chúa Giêsu Con yêu Chúa Giêsu Trầm Thiên Thu
Yêu Con Ngài Mãi Yêu Con Yêu con Ngài mãi yêu con Xuân Đàn
Yêu Mẹ Thiết Tha Mẹ ơi con yêu Mẹ Đạt Đức
Yêu Thương Đến Cùng Yêu thương đến cùng Trầm Thiên Thu
Yêu Thương Kẻ Thù Ngài nằm trên thập giá Tri Văn Vinh
Yêu Mến Mẹ Con yêu Mẹ một lòng đơn sơ, thủy chung Lữ Hành
*Yêu Thương Liên Đới *Khi sinh ra đời nhân vị ai cũng có Trầm Thiên Thu
Yêu Thương Con Sống giữa biển đời mênh mông quá Sơn Dương
Yêu Thơng Nhân Thế Yêu thương nhân thế Chúa tỏ quyền năng Hải Ánh
Yên Vui Một Đời Chúa sẽ ban ngày nắng tiếp sau ngày mưa Nguyễn Mộng Huỳnh
Yêu Lòng rộn ràng vui sướng lên bàn thánh Hải Nguyễn
Yêu Chuộng Luật Pháp Chúa Ôi lạy Chúa giúp con nghe Ngài bảo ban Thế Thông
Yêu Không Đổi Thay, Thương Không Hề Vơi Tình yêu Ngài ôi qúa bao la Nguyễn Hùng Cường, Phương Ý
Yêu Nhiều Thì Được Tha Nhiều Chúa vì yêu nhân thế hiến thân để làm hy tế Thế Thông
2 Pages:   
  1  2