VIQR mode VNI mode Telex mode VietTyping off
Tìm Bài Hát:  Theo Tựa Ðề.
Xin viết chữ có dấu 
Dùng các dấu  ' ` ? ~ . ( ^ + trong keyboard.
Tựa Ðề Bài Hát (td: Lễ Dâng): 

Tựa Ðề:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Câu Ðầu:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Tác Giả:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý
109 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15
 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105
 106 107 108 109

Những bài hát có dấu * là những bài không dùng trong phụng vụ.
Có thể nhấn vào các chữ Tựa Ðề, Câu Ðầu hay Tác Giả để "sort" theo thứ tự.

Tựa Ðề Câu Ðầu Tác Giả
Về Nơi Đây (2) Về nơi đây bên Thánh Tâm Chúa nhân từ
Vền Nhà Cha Ta đi về nhà Cha, bước chân dồn dập tiếng Trọng Nhân
Veni Sancte Spiritus Muôn lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự xuống trần gian Trần Anh Linh
Vết Xưa Mây mây ơi, xin mây mưa xuống, suối nước trong... THD
Vinh Danh Ba Ngôi Trong tầm tình đơn sơ con tiến vào đền thánh Chúa Trời Đỗ Vy Hạ
Vinh Quang Chúa Trời xanh ơi hỡi trời xanh Hùng Lân
Vu Sống Đừng lo chi ngày mai đừng băn khoan
Vui Ca Phục Sinh Này giờ Vượt Qua sự sống chiến thắng tử thần... Hoài Bắc
Vui Sống Đừng lo chi ngày mai đừng băn khoăn trong cuộc sống
Xin Ban Thánh Linh Lạy Chúa xin sai Thánh Linh Ngài
Xin Chúa Ba Ngôi Xin Chúa Ngôi Ba đoái thương viếng tham Veni, Creator Spiritus, Nguyền Văn Vượng
Xin Chúa Thánh Thần Đây thế gian u mờ Kim Long
Xin Chúa Thánh Thần Ngự Đến Xin Chúa Thánh Thần ngự đến
Xin Chúa Thương Lạy Chúa chí ái tiếng con nài xin trong ban mai...
Xin Dâng Chúa & Tiến Ca Phục Sinh Xin dâng Chúa hiến lễ này để tưởng niệm Chúa chịu chết...
Xin Đổ Sương Mai Lạy Trời xin đổ sương mai, mây ngàn mưa Đấng Cứu Tinh Thế Thông
Xin Gục Đầu Sám Hối Con tiến dâng Chúa Trời bao lời kinh thống hối. Đỗ Vy Hạ
Xin Ngài Đường Emmau trời tối, quê hương vẫn xa xôi...
Xin Ngài Dạy Con Xin Ngài dạy con biết sống quảng đại
Xin Ngài Đến Ngay Bên Lời con từ chốn vực sâu, kêu lên tới Chúa rất cao. Đỗ Vy Hạ
Xin Ngài Tha Thứ Con nhìn lên nhan Chúa trong lúc cơ cùng nguy khốn. Nguyễn Vân Nam
Xin Ngài Thương Con Từ vực sâu tối tăm con kêu cầu Ngài thương trông đến. Thành Tâm
Xin Ngôi Ba Thiên Chúa Xin Ngôi Ba Thiên Chúa ngự xuống trên chúng con Kim Long
Xin Ở Lại Với Con Xin ở lại với con Chúa ơi vì trời đã tối rồi... Hải Triều
Xin Phục Hồi Lạy Chúa xin phục hồi dân Ngài. Vũ Đình Ân
Xin Thánh Thần Xin Thánh Thần Chúa xuống chan hoà khắp vũ trụ Hùng Lân
Xin Vác Lấy Thập Giá Dưới chân cây thập tự, ngước mắt nhìn lên cao. Đỗ Vy Hạ
Xin Xót Thương Con Xin xót thương con (lạy Ngài) xin xót thương con giữa nơi vực sâu. Đỗ Vy Hạ
109 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15
 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105
 106 107 108 109