VIQR mode VNI mode Telex mode VietTyping off
Tìm Bài Hát:  Theo Tựa Ðề.
Xin viết chữ có dấu 
Dùng các dấu  ' ` ? ~ . ( ^ + trong keyboard.
Tựa Ðề Bài Hát (td: Lễ Dâng): 

Tựa Ðề:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Câu Ðầu:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Tác Giả:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý
389 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130
 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170
 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190
 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210
 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220
 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230
 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240
 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260
 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270
 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280
 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290
 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300
 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310
 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320
 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330
 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340
 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350
 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360
 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370
 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380
 381 382 383 384 385 386 387 388 389

Những bài hát có dấu * là những bài không dùng trong phụng vụ.
Có thể nhấn vào các chữ Tựa Ðề, Câu Ðầu hay Tác Giả để "sort" theo thứ tự.

Tựa Ðề Câu Ðầu Tác Giả
Tiếng Hát Thiên Thần Đêm thanh nghe tiếng hát của Thiên Thần chung nhau đàn ca thánh thót hỷ hoan Hoàng Điệp (lời Việt) - Tiến Linh (hòa âm)
Tiếng Hát Thiên Thần Đêm thanh nghe tiếng hát của Thiên Thần chung nhau đàn ca thánh thót hỉ hoan Hoàng Điệp (lời Việt) - nhạc Ngoại Quốc
Tiếng Muôn Thiên Thần Tiếng muôn Thiên Thần hỉ hoan ca mừng lừng vang đồng xanh đêm vắng Hoàng Kim (lời Việt) - G.F. Handel (nhạc)
Tiếng Muôn Thiên Thần (Joy To The World) Tiếng muôn Thiên Thần hỷ hoan ca mừng lừng vang đồng xanh Hoàng Kim (lời Việt) - G.F. Handel (nhạc)
Tình Khúc Đêm Đông Đêm đông giữa trời giá buốt thinh không Thái Nguyên
Tình Trời Vinh Sáng Giữa đêm âm u âm u Gió reo vi vu vi vu Nhạc rền vang Thiên Sứ loan báo Đỗ Vy Hạ (N&L) - Thiên Quang (HA)
Tình Trời Vinh Sáng Giữa đêm âm u âm u Gió reo vi vu vi vu Nhạc rền vang Thiên Sứ loan báo Thiên Quang (HA) - Đỗ Vy Hạ (N&L)
Tình Yêu Giáng Sinh Một tình yêu như nhạc khúc thiên đường Đỗ Vy Hạ
Trẻ Thơ Ấy Đây Trinh Nữ sẽ thụ thai sinh hạ con trai Hải Triều
Trên Đồng Bê Lem Gloria Gloria in ex-cel-sis-Deo...Sáng danh vinh danh Thiên Chúa Hải Ánh
Trời Cao Sương Xuống Nhân loại từ đâu lầm than mong trời đổ sương chứa chan Thế Thông
Trời Đêm Bê Lem Bầu trời Bê Lem đêm sáng huy hoàng Đỗ Vy Hạ
Trời Hân Hoan Trời hân hoan đất tưng bừng vui ca
Trông Chờ Chúa Đến Xin Trời cho sương rơi mây ngàn hạ làm mưa móc mưa Đấng cứu Lan Thanh
Trông Đợi Trời cao nghe chăng trần gian khấn van mưa nguồn ân cứu chuộc Didier Rimaud - J. Bình
389 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130
 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170
 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190
 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210
 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220
 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230
 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240
 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260
 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270
 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280
 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290
 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300
 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310
 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320
 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330
 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340
 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350
 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360
 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370
 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380
 381 382 383 384 385 386 387 388 389