VIQR mode VNI mode Telex mode VietTyping off
Tìm Bài Hát:  Theo Tựa Ðề.
Xin viết chữ có dấu 
Dùng các dấu  ' ` ? ~ . ( ^ + trong keyboard.
Tựa Ðề Bài Hát (td: Lễ Dâng): 

Tựa Ðề:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Câu Ðầu:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Tác Giả:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý
117 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15
 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105
 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Những bài hát có dấu * là những bài không dùng trong phụng vụ.
Có thể nhấn vào các chữ Tựa Ðề, Câu Ðầu hay Tác Giả để "sort" theo thứ tự.

Tựa Ðề Câu Ðầu Tác Giả
Lời Nguyện Cầu Lời nguyện cầu con dâng lên Nhật Minh
Lời Nguyện Giữa Đời Dương gian bao đắng cay đọa đầy Thế Thông
Lời Nguyện Lễ Sinh Ôi Giêsu chí nhân, con xin nguyện dâng hiến xác hồn Lữ Hành
Lời Nguyện Ngày Xuân Cùng về đây, về đây khi chim én liệng bay Nhật Minh
Lời Nguyện Truyền Giáo Lúa đã chín đầy đồng Hải Nguyễn
Lời Tạ Ơn Lạy Chúa muôn lạy Chúa Trầm Thiên Thu
Lời Tạ Ơn Nhìn về cuối chân trời mới Kim Ân
Lỗi Tại Con Con lầy lội dấu tội Trầm Thiên Thu
Lời Tâm Nguyện Có một người ra đi gieo giống Hiền Hòa
Lời Thiêng (3 bè) Lời thiên dâng Chúa Xuân Tưởng
*Lời Tri Ân Cuối Năm Học *Xin tri ân tình Cha mến yêu Đạt Đức
Lòng Chúa Xót Thương Lạy Chúa con tín thác nơi Ngài Trầm Thiên Thu
Lòng Chúa Xót Thương Lạy Chúa luôn xót thương Liên Bình Định
Lòng Chúa Yêu Thương Lạy Chúa chương trình Người Nguyễn Duy
Lòng Hân Hoan Trọn lòng con vẫn tin cậy Trầm Thiên Thu
Lòng Thành Sám Hối Lòng thành con xin Chúa thứ tha Đạt Đức
Lòng Thống Hối Con mãi lang thang trong bóng đêm thâu Hiền Hòa
Lòng Thương Xót Của Chúa Lòng yêu thương của Chúa Vũ Đức Hiệp - NNT
Lữ Hành Những Trầm Thiên Thu
Lữ Hành Những nỗi lo cứ dầy theo tháng năm Trầm Thiên Thu
Lúa Chín Đầy Đồng - Lúa Chín Trên Đồng Đồng lúa đã trổn bông vàng úa Thiên Ân
Lửa Mến Tin Yêu Mẹ ơi con xin dâng ngọn lửa hồng Nhật Minh
Lửa Thánh Một ngày hoan lạc Trầm Thiên Thu
Lưỡi Gươm Micae Micae nghĩa là Trầm Thiên Thu
Luyện Hình Thương Đau Từ luyện hình vọng tiếng khóc than Nhật Minh
Magnificat Hồn tôi réo rắt tung hô Lê Đình Thông - Liên Bình Định
Mãi Tận Xa Mãi tận xa trên đồi hoa Hoàng Kim - Cát Minh (hòa âm)
Mãi Tới Bao Giờ Lạy Chúa Ngài quên con tới mãi bao giờ Nhật Minh
Mạnh Tin Này Bà Bà có lòng mạnh tin Nguyễn Duy
Maranatha Con khô héo mỏi mòn hoài vọng đợi trông Lữ Hành
Maria - Mẹ Lên Trời Maria được Chúa đưa lên trời Đạt Đức
Maria Mẹ La-Vang Avê Maria Avê Mẹ Lavang Phạm Đức Huyến
Maria Mẹ Nguồn Cậy Trông (2 bè) Mẹ Maria Mẹ nguồn cậy trông Liên Bình Định
Maria Mẹ Nguồn Cậy Trông (3 bè) Mẹ Maria Mẹ nguồn cậy trông Liên Bình Định
Maria, Nữ Vương Các Gia Đình Lạy Mẹ Maria là Nữ Vương các gia đình Trần Thế
Mau Chân Đi Về Bêlem Nào ta mau bước về Bêlem Hải Nguyễn
Máu Chiên Bò Máu chiên bò Chúa không ưng Kim Long
Mầu Nhiệm Thập Giá Chúa còn ở xa Trầm Thiên Thu
Mầu Nhiệm Thập Giá Chúa còn ở xa Trầm Thiên Thu
Mau Tiến Về Mau mau ta tiến về Trần Minh Hứa
Mẹ Bảy Hoa Trước tòa cao sang đoàn con xin tiến dâng Mẹ hiền Nhật Minh
Mẹ Còn Đứng Đó Mẹ còn đứng đó trong chiều ấy Nhật Minh
Mẹ Đầy Ơn Phúc Hỡi Mẹ đầy ơn phúc Thành Tâm - Hạt Cát
Mẹ Gia Đình Yêu Thương Xin Đức Mẹ Lavang thương dạy con Phạm Trung
Mẹ Hằng Cứu Giúp Mẹ Hằng Cứu Giúp chúng con khi gặp đời sống bần hàn Xuân Đàn
Mẹ Là Ánh Sáng Mẹ là ánh sáng soi đường con trong đêm tối Hải Nguyễn
Mẹ Là Tình Thương Avê Maria Mẹ là tình thương ban xuống cho nhân loại Phạm Trung
Mẹ La Vang - Mẹ Việt Nam Mẹ La Vang Phêrô Trần Hữu Sự - Thu An
Mẹ La Vang, Mẹ Việt Nam Mẹ La Vang khắp muôn dân chào kính Trần Hữu Sự - Thu An
Mẹ Lên Trời Mẹ lên trời trong muôn ngàn hào quang Đạt Đức
117 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15
 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105
 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117