VIQR mode VNI mode Telex mode VietTyping off
Tìm Bài Hát:  Theo Tựa Ðề.
Xin viết chữ có dấu 
Dùng các dấu  ' ` ? ~ . ( ^ + trong keyboard.
Tựa Ðề Bài Hát (td: Lễ Dâng): 

Tựa Ðề:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Câu Ðầu:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Tác Giả:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý
8 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8

Những bài hát có dấu * là những bài không dùng trong phụng vụ.
Có thể nhấn vào các chữ Tựa Ðề, Câu Ðầu hay Tác Giả để "sort" theo thứ tự.

Tựa Ðề Câu Ðầu Tác Giả
Giêsu Vua Tình Yêu Một chiều trên cây thập giá Thái Nguyên
Giêsu Vua Tình Yêu Giêsu Vua Tình Yêu bao la Đỗ Quang Vinh - Vincentê T. Đoàn
Giết-Sê-Ma-Ni Lòng con mong đến Ánh Thiều - Xuân Văn - Liên Bình Định
Giờ Tử Nạn Hỡi không gian rủ sương mù Hoài Đức - hvh (hòa âm)
Giờ Tử Nạn (3 bè) Hỡi không gian rủ sương mù Hoài Đức
Giọt Mặn Buồn khi hoàng hôn buông xuống Trầm Thiên Thu
Giọt Tháng Năm Giọt Tháng Năm như mưa vô thường Trầm Thiên Thu
Giọt Tình Trầm Như triều dâng cao dâng Trầm Thiên Thu
Gloria Gloria in excelsis Deo Antonio Vivaldi, Kh. Ng (lời việt)
Gương Sáng Cha Diệp Gương cha Diệp sáng ngời đức tin Trầm Thiên Thu
Gương Thầy Rửa Chân Lạy Thầy phải chăng Thầy địng rửa chân Hoa Phượng Vi
*Gặp Gỡ Đức Kitô *Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình Tiến Lộc
Giêsu Khởi Thắng Giê-su khởi thắng Giê-su vinh quang Giê-su toàn thống trị...
Giêsu Kitô & Remember me Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa
Giêsu! Giêsu! Nhìn thập giá ngất cao Giê-su chịu treo... Thành Tâm
8 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8