VIQR mode VNI mode Telex mode VietTyping off
Tìm Bài Hát:  Theo Tựa Ðề.
Xin viết chữ có dấu 
Dùng các dấu  ' ` ? ~ . ( ^ + trong keyboard.
Tựa Ðề Bài Hát (td: Lễ Dâng): 

Tựa Ðề:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Câu Ðầu:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Tác Giả:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý
117 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15
 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105
 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Những bài hát có dấu * là những bài không dùng trong phụng vụ.
Có thể nhấn vào các chữ Tựa Ðề, Câu Ðầu hay Tác Giả để "sort" theo thứ tự.

Tựa Ðề Câu Ðầu Tác Giả
Người Đã Cất Bước Người đã cất bước trên đường đời Tri Văn Vinh
Người Gieo Giống Người kia ra đi gieo giống có hạt rơi bên vệ đường Nguyễn Bách
Người Khôn Ai cũng muốn mình khôn Nguyễn Duy
Người Làm Vườn Nho Một người chủ vườn từ khi sáng sớm Nguyễn Bách
Người Ơi Hãy Nhớ Hãy nhớ hoài người ơi Trầm Thiên Thu
Người Ơi Nhớ Chăng Người ơi nhớ chăng phận mình Tri Văn Vinh
Người Sẽ Đến Có tiếng nói vọng lên giữa sa mạc Nguyễn Vân Nam
Người Ta Không Sống Người ta không sống nguyên nhờ cơm bánh Trần Anh Linh
Người Tôi Trung Người tôi trung Trầm Thiên Thu
Người Trung Tín Chúa đã trao cho con Nguyễn Duy
Nguồn Ơn Thánh Linh Trần gian chìm đám trong u sầu Liên Bình Định
Nguồn Sáng Chúa là nguồn sáng Trầm Thiên Thu
Nguồn Sống Mới Thánh Thể là nguồn sống mới Trầm Thiên Thu
Nguồn Sống Mới Thánh Thể là nguồn sống mới Trầm Thiên Thu
Nguồn Sống Mới Thánh Thể là nguồn sống mới Trầm Thiên Thu
Nguồn Sống Mới Thánh Thể là nguồn sống mới Trầm Thiên Thu
Nguồn Sự Sống Một ngày không có nước Nguyễn Duy
Nguồn Suối Thánh Tâm Xin Ngài thương tràn xuống ơn lành Trầm Thiên Thu
Ngưỡng Vọng Chúa Như hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời Trầm Thiên Thu
Nguyện Cầu Lạy Chúa tiếng con kêu Trầm Thiên Thu
Nguyện Chúa Xuân Mùa xuân yêu thương đất ấm tình người Nhật Minh
Nguyện Mẹ Thương Tâm tư con mừng vui Xuân Đàn
Nguyện Thánh Martinô Đoàn con khắp nơi cùng về đây Nhật Minh
Nguyện Trời Cao Trần gian năm tháng mỏi mòn Liên Bình Định
Nguyện Ước Ngày Xuân Rạng ngời đất trời Đạt Đức
Nguyện Xin Chúa Lời kinh tha thiết con xin dâng lên Nhật Minh
Nguyện Xin Chúa Đến Nguyện xin Chúa Đấng Emmanuen Khổng Vĩnh Thành
Nguyện Xin Chúa Thương Giữ Gìn Cuộc đời trôi trong muôn ngàn bể dâu Xuân Đàn
Nguyện Xin Chúa Xót Thương Nguyện Xin Chúa Xót Thương đưa vào Trần Minh Hứa
Nguyện Xin Lòng Chúa Thương Xót Lạy Cha hằng hữu con xin dâng lên Cha Trầm Thiên Thu
Nguyện Xin Thiên Chúa Nhân Thay Hôm nay mẹ đã ra đi Xuân Đàn
Nguyện Xin Thương Con Thân con bụi tro Chúa tác thành Xuân Đàn
Nhà Truyền Giáo Đẹp là đẹp thay bước chân của người truyền giáo Trầm Thiên Thu
Nhạc Khúc Giáng Sinh Kìa trên không trung cao xanh Hiền Hòa
Nhạc Khúc Lên Đền Cùng cất bước ta đi lên đền Cao Thanh hoàng
Nhạc Nguyện Mùa Xuân Khúc nhạc mùa xuân Trần Minh Hứa
Nhân Chứng Thánh lễ đã xong hân hoan chúng con ra về Trầm Thiên Thu
Nhận Ra Chúa Chiều tàn bóng xế Hải Triều - Liên Bình Định
Nhân Sao Chúa Bỏ Con Suốt ngày đêm con đã kêu xin Nguyễn Bách
Nhiệm Mầu Cây Thánh Giá Cây Thánh giá lời chứng của tình yêu Hiền Hòa
Nhiệm Mầu Tình Chúa Yêu Thương Nghe lòng rộn rã reo vui Trầm Thiên Thu
Nhìn Lại Con Tim Tôi đã gặp người yêu Trầm Thiên Thu
Nhìn Lên Thánh Giá Biết đi về đâu Trầm Thiên Thu
Nhìn Trời Cao Nhìn trời cao con mãi van xin Lữ Hành
Nhịp Đàn Đêm Giáng Sinh Nhịp đàn vang lên hỡi các dân xa gần Marcel Dazin - Đỗ Vy Hạ (lời Việt)
Nhớ Năm Xưa Nhớ mùa sao sáng năm xưa Trầm Thiên Thu
*Nhỏ Nhoi Đèn Chầu *Con mong là ngọn đèn chầu Trầm Thiên Thu
Nhờ Tấm Bánh Bẻ Ra Đường Emmau xa lắc xa lơ Nguyễn Duy
Nhớ Về Bêlem (4 bè) Đêm nay quỳ đây Hương Đan - NNT
Như Chúa Yêu Con Chúa dạy con yêu thương Nhật Minh - Quốc Cường (ý thơ)
117 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15
 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105
 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117