VIQR mode VNI mode Telex mode VietTyping off
Tìm Bài Hát:  Theo Tựa Ðề.
Xin viết chữ có dấu 
Dùng các dấu  ' ` ? ~ . ( ^ + trong keyboard.
Tựa Ðề Bài Hát (td: Lễ Dâng): 

Tựa Ðề:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Câu Ðầu:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Tác Giả:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý
117 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15
 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105
 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Những bài hát có dấu * là những bài không dùng trong phụng vụ.
Có thể nhấn vào các chữ Tựa Ðề, Câu Ðầu hay Tác Giả để "sort" theo thứ tự.

Tựa Ðề Câu Ðầu Tác Giả
Như Giêsu Cất bước lên ta đi vào cuộc đời
Nhủ Lòng Hỡi tâm hồn tôi đừng như là sỏi đá Nhật Minh - Liên Giang (ý thơ)
Như Ngàn Sao Như ngàn sao trên trời cao
Những Người Có Công Ai nuôi con lớn lên
Niềm Dâng Này đôi mắt với đôi tai Trầm Thiên Thu
Niềm Hạnh Phúc Thầy trò lên núi ơ hò ơ Trầm Thiên Thu
Niềm Hạnh Phúc Thầy trò lên núi Trầm Thiên Thu
Niềm Hoan Lạc Khiêm cung tiến lên bàn thờ Thiên Chúa uy linh Trầm Thiên Thu
Niệm Khúc Chết đi đâu phải là hết Trầm Thiên Thu
Niệm Khúc Hy Vọng Nhìn trời cao con mơ về bên Chúa Trầm Thiên Thu
Niệm Khúc Mùa Chay Đứng trên bờ tội lỗi Trầm Thiên Thu
Niềm Phó Thác (3 bè) Cho con sinh ra trong ngàn đời Nguyên Hòa - NNT
Niềm Vui Dâng Cao Niềm vui dâng lên cao Martino
Niềm Vui Lớn Lao Niềm vui con lớn lao dường nào
Niềm Vui Phục Sinh Alleluia vì nay Chúa đã phục sinh Văn Chi
Niềm Vui Rước Chúa Hồn con vui sướng biết bao Hiền Hòa
Niềm Vui Trong Đức Tin Cảm tạ Chúa, bao năm qua, Ngài ban cho niềm tin vẹn toàn Kim Ân
Niềm Xác Tín Niềm tin kiên vững Hiền Hòa
Nơi Con Ẩn Náu Chúa là nơi con ẩn náu Kim Ân
Nơi Con Ẩn Náu Chúa là nơi con ẩn náu Kim Ân
Nơi Đền Thánh Từ đền thờ nơi Sion Nguyễn Bách
Noi Gương Mẹ Sống Lời Chúa Noi gương Mẹ là mẫu gương tuyệt mỹ vô ngần Nhật Minh
Noi Gương Thánh Gia Thánh Gia ôi nguồn vinh phúc gia đình Nhật Minh
Nỗi Lòng Ôi lạy Chúa từng ngày nối tiếp từng ngày Trầm Thiên Thu
Nỗi Niềm Con Dâng Xin dâng, xin dâng về Cha chí nhân Hạt Cát
Nụ Hoa Nhỏ Con là nụ hoa nhỏ Hải Nguyễn
Nước Hằng Sống Hôm xưa một người ngoại giáo Trầm Thiên Thu
Nước Hằng Sống Hôm xưa một người ngoại giáo Trầm Thiên Thu
Nước Mắt Ăn Năn Nước mắt nào rửa hết oan khiên Trầm Thiên Thu
Nước Mắt Tím Đêm gục đầu Trầm Thiên Thu
Nước Trời Đã Gần Ánh sáng đã xuất hiện Nguyễn Duy
Nước Trường Sinh Ai khát xin mời hãy đến Trầm Thiên Thu
Ô Kìa Vườn Nho Ô kìa vườn nho sai trái Nguyễn Duy
Ôi Bao La Tình Chúa Ôi bao la là tình Chúa Nguyễn Văn Hiển
Ôi Giêsu Nhân Ái Con hân hoan vui sướng
Ơn Phù Trợ - TV.123 Ơn phù trợ của tôi Lê Đăng Ngôn
Our God Is Here Here in this time, here in this place Frank Pham, Chris Muglia
Phận Người Chúa ơi, đời người sao chóng qua Nhật Minh
Phêrô Con Là Đá Phêrô Con Là Đá Nhật Minh
Phó Thác Lạy Thiên Chúa giàu lòng thương xót Trầm Thiên Thu
Phó Thác Đời Con Cho Ngài Đời con như cánh bèo trôi Xuân Đàn
Phúc Âm Hóa Đức Kitô là Một Trầm Thiên Thu
Phúc Cho Người - TV.001 Phúc người không theo mưu toan Lê Đăng Ngôn
Phúc Lành Của Chúa Kìa Chúa chúc lành Nguyễn Duy
Qua Cửa Hẹp Qua cửa hẹp hãy cố gắng mà vào Trầm Thiên Thu
Quà Xuân Dâng Chúa Có món quà xuân con chắt chiu giữa đời Nhật Minh
Quan Tòa Và Bà Góa Nơi xa xôi kia có một quan tòa Nguyễn Bách
Quỹ Đạo Tình Yêu Chúa chính là mặt trời Trầm Thiên Thu
Quỳ Nơi Cung Thánh Nơi thánh cung huy hoàng Nhật Minh
Quý Tử Của Cha Này là quý tử của Cha Trầm Thiên Thu
117 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15
 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105
 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117