VIQR mode VNI mode Telex mode VietTyping off
Tìm Bài Hát:  Theo Tựa Ðề.
Xin viết chữ có dấu 
Dùng các dấu  ' ` ? ~ . ( ^ + trong keyboard.
Tựa Ðề Bài Hát (td: Lễ Dâng): 

Tựa Ðề:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Câu Ðầu:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Tác Giả:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý
117 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15
 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105
 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Những bài hát có dấu * là những bài không dùng trong phụng vụ.
Có thể nhấn vào các chữ Tựa Ðề, Câu Ðầu hay Tác Giả để "sort" theo thứ tự.

Tựa Ðề Câu Ðầu Tác Giả
Quyết Tâm Theo Ngài Biển đời mông mênh thuyền đời lênh đênh Trầm Thiên Thu
Ra Khơi Noi gương Chúa Giê - su dấn thân vì sự sống Trầm Thiên Thu
*Ra Khơi Giữa Lòng Đời *Người sai tôi đi đi giữa lòng đời Nguyễn Ngọc Tiến
Ra Về An Bình Ra về ra về là chúng con về Trầm Thiên Thu
Ra Về Bình An Thánh lễ đã hết chúng con về Chúa nhé Lữ Hành
Ra Về Với Mẹ Ra về Đạt Đức
Răn Kẻ Được Mời Khi ngươi dọn bữa tiệc và mời khách lại ăn Nguyễn Bách
Reo Ca Lạy Chúa hồn con ngóng trông lên Ngài Lữ Hành
Reo Mừng Thiên Chúa Hãy reo mừng Thiên Chúa Trầm Thiên Thu
Rồi Sau Ba Hôm Chính vì tội nhân gian Tri Văn Vinh
Rộn Ràng Tin Yêu Đoàn con hân hoan tiến vào Trầm Thiên Thu
Rước Chúa Lần đầu con rước Chúa Trầm Thiên Thu
Rước Chúa Lần Đầu Hôm nay con được rước Chúa
Rước Lễ Lần Đầu Vui thật là vui Hàn Thư Sinh
Rước Lên Cung Thánh Đây người thân được rước lên cung thánh Hàn Thư Sinh
Sa Mạc Bình An Lao xao chiều nắng vàng Lê Đăng Ngôn
Sắc Hoa Lòng Con Ngàn sắc hoa nở tươi khi tháng năm về Trầm Thiên Thu
Sắc Màu Yêu Thương Một đời khiêm nhu, một đời trung thành Trầm Thiên Thu
Sám Hối Sám hối đi người ơi Lê Đăng Ngôn
Sám Hối Ôi lạy Chúa xin hãy ban cho con Nguyễn Bách
Sám Hối Nguyện xin Chúa từ nhân Trầm Thiên Thu
Sáng Danh Thiên Chúa Muôn Đời Sáng danh Thiên Chúa muôn đời
Sao Chúa Bỏ Con Lạy Chúa Trời sao bỏ con Tri Văn Vinh
Sao Ngài Gọi Con Sao Ngài gọi con Ngài gọi con đi Thu An - Liên Bình Định
Sao Ngài Gọi Con (2 bè) Sao Ngài gọi con? Ngài gọi con đi Thu An
Sao Ngài Gọi Con (4 bè) Sao Ngài gọi con? Ngài gọi con đi Thu An
Sao Ngài Gọi Con (với đàn tranh) Sao Ngài gọi con? Ngài gọi con đi Thu An
Sao Ngài Gọi Tôi Tôi chẳng là gì, sao Ngài gọi tôi Viết Chung
Sao Sáng Đức Tin Ngàn sao sáng Trầm Thiên Thu
Sion Hãy Vui Mừng Này Sion hãy vui mừng vì Chúa đến Lê Đăng Ngôn
Sion Mừng Vui Sion hãy mừng vui Lê Đăng Ngôn
Sống Đâu chỉ nhờ cơm bánh mà người ta sống Trầm Thiên Thu
Sống Bác Ái Theo Tin Mừng Hân hoan ta ra đi Nhật Minh
Sống Chết Cho Tình Yêu Vì yêu con, Ngài xưa đã xuống trần Hạt Cát
Sóng Đời Thầy ơi Thầy ơi thức dậy mau đi Trầm Thiên Thu
Sống Kinh Mân Côi Lời kinh Mân Côi đoàn con reo vui Trầm Thiên Thu
Sống Mùa Chay Thức tỉnh mùa chay Trầm Thiên Thu
Sống Như Người Phục Vụ Sống như người phục vụ Đạt Đức
Sống Phúc Âm Hằng Ngày Lạy Chúa xin soi sáng tâm hồn con Nhật Minh
Sống Phục Vụ Con không là gì Đạt Đức
Sống Với Ngài Chúa lấy mạng sống mình làm hiến tế hy sinh Nhật Minh
Sứ Giả Chúa Người tông đồ là người của Chúa Nguyễn Duy
Sứ Giả Hòa Bình Gioan Phaolô 2 như một vì sao sáng Trầm Thiên Thu
Sứ Mạng Yêu Thương Chúa đã đến gian trần Nguyễn Duy
Sự Sáng Xuất Hiện Từ trong u tối Trầm Thiên Thu
Sự Sống Mới Sự sống mới Nguyễn Duy
Sửa Dậy Và Tha Thứ Nếu anh em ngươi lỗi lầm Nguyễn Duy
Suy Tôn Chúa Là Vua Nhịp nhàng ngàn lời ca tụng Chúa Huyền Linh
Suy Tôn Mình Thánh Bánh thơm rượu nồng Nguyễn Bách
Ta Cùng Về Ta cùng về nhà Chúa Hải Nguyễn
117 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15
 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105
 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117