VIQR mode VNI mode Telex mode VietTyping off
Tìm Bài Hát:  Theo Tựa Ðề.
Xin viết chữ có dấu 
Dùng các dấu  ' ` ? ~ . ( ^ + trong keyboard.
Tựa Ðề Bài Hát (td: Lễ Dâng): 

Tựa Ðề:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Câu Ðầu:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Tác Giả:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý
117 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15
 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105
 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Những bài hát có dấu * là những bài không dùng trong phụng vụ.
Có thể nhấn vào các chữ Tựa Ðề, Câu Ðầu hay Tác Giả để "sort" theo thứ tự.

Tựa Ðề Câu Ðầu Tác Giả
Theo Chúa Ai muốn theo Ta ai muốn làm môn đệ Ta Trầm Hương
Theo vì sao Theo vì sao sáng soi Lữ Hành
Thiên Chúa Là Tình Yêu Tình yêu Chúa lên kết chúng con nên một Cao Minh Thắng
Thiên Chúa Ngự Lên - TV.046 Thiên Chúa ngự lên Trầm Thiên Thu
Thiên Chúa Tối Cao Không là không có ai Nguyễn Duy
Thiên Chúa Từ Bi - TV.102 Chúa là Đấng từ bi Trầm Thiên Thu
Thiếu Nhi Sám Hối Chúa biết con rồi Đạt Đức
*Thiếu Nhi Vui Tươi *Thiếu nhi vui tươi Đạt Đức
Thiếu Nhi Yêu Chúa Con yêu Chúa Chúa ơi Nguyễn Duy
Thờ Lạy Chúa Thờ lạy Chúa Trầm Thiên Thu
Thờ Lạy Thánh Giá Lạy Chúa chúng con thờ lạy Thánh Giá Chúa Hải Nguyễn
Thờ Lạy Trái Tim Chúa Ngọn lửa bừng cháy trong trái tim của Chúa Hiền Hòa
Thỏa Tình Sống luôn công chính mọi ngày Trầm Thiên Thu
Thông Phần Dâng Dâng Cha bánh rượu
Thực Hành Yêu Thương Chúa ơi, con phải làm gì Trầm Thiên Thu
Thuộc Về Con thuộc về Chúa Giang Ân - NNT
Thuộc Về Chúa Chúa ơi con thật sướng vui Nguyễn Duy
Thượng Tiến Lên Ba Ngôi Thượng tiến lên Ba Ngôi bánh rượu Nguyễn Quang Hưng
Thương Xót Như Chúa Cha Lạy Chúa Giêsu chính Chúa đã dạy chúng con Thái Nguyên
Tiệc Cưới Cana Trong tiệc cưới Ca - na, miền Ga - li - lê Hải Nguyễn
Tiệc Cưới Cana Trong tiệc cưới Cana Hải Nguyễn
Tiến Bước Lên Đền Từ khắp muôn phương ta mau cùng chung hướng Nhật Minh
Tiến Bước Lên Đền Thánh Đoàn con tiến bước lên Đạt Đức
Tiến Bước Vào Nhà Chúa Tiến bước vào nhà Chúa Hải Nguyễn
Tiễn Cha Nhìn lên lung linh trời sao Kim Ân
Tiến Dâng Ba Ngôi Xin tiến dâng lên Ba Ngôi Nhật Minh
Tiến Dâng Ba Ngôi (4 bè) Xin tiến dâng lên Ba Ngôi Nhật Minh - Thế Thông
Tiến Dâng Của Lễ Muôn là muôn tâm hồn Trầm Thiên Thu
Tiến Dâng Lên Tiến dâng lên trên bàn thờ Chúa Nhật Minh
Tiến Dâng Mẹ 1 Tháng hoa về lòng hân hoan Nhật Minh
Tiến Dâng Mẹ 2 Tiến dâng lên tòa cao quang Nhật Minh
Tiến Dâng Mẹ 3 Tiến về nhan Mẹ đoàn con vui sướng triền miên Nhật Minh
Tiến Vào Cung Điện Tiến bước vào cung điện Chúa Trời Nhật Minh
Tiến Vào Nhà Chúa Hân hoan vui mừng Đạt Đức
Tiến Vào Thánh Cung Tiến vào thánh cung tâm tư con nhảy mừng Thế Thông
Tiến Về Nhà Cha Lòng rộn ràng hân hoan Nhật Minh
Tiếng Chúa Kêu Mời Đời con trăm năm có nghĩa gì đâu Trầm Thiên Thu
Tiếng Chuông Sinh Nhật Chuông vang vang khắp nơi Lữ Hành
Tiếng Con Khẩn Cầu Lạy Chúa xin nghe lời con khẩn cầu Nhật Minh
Tiếng Kêu Trong Hoang Địa Có tiếng kêu trong Hải Nguyễn
Tiếng Lòng Thổn Thức Vạn lạy Chúa Trầm Thiên Thu
*Tiếng Nói Con Tim *Sinh ra một lần, chết đi một lần Trầm Thiên Thu
Tiếng Nói Con Tim Sinh ra một lần chết đi một lần Trầm Thiên Thu
Tiếng Vọng Đêm Vườn Dầu Lạy Cha nếu được Trầm Thiên Thu
Tìm Chúa Chúa ơi, cho con được tìm thấy Người Trần Minh Hứa
Tìm Chúa Chúa biết con chờ Chúa Nhật Minh - Nhất Duy (ý thơ)
Tìm Gặp Cố Nhân Từ lâu lắm Chúa ơi Trầm Thiên Thu
Tìm Gặp Ngài Chân ta mau vui bước trên đường tìm Ngài Nhật Minh
Tìm Ngài Ngày dài đêm thâu Lê Đăng Ngôn
Tìm Về Nhan Chúa Nước mắt tuôn rơi Sơn Dương
117 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15
 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105
 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117