VIQR mode VNI mode Telex mode VietTyping off
Tìm Bài Hát:  Theo Tựa Ðề.
Xin viết chữ có dấu 
Dùng các dấu  ' ` ? ~ . ( ^ + trong keyboard.
Tựa Ðề Bài Hát (td: Lễ Dâng): 

Tựa Ðề:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Câu Ðầu:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Tác Giả:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý
117 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15
 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105
 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Những bài hát có dấu * là những bài không dùng trong phụng vụ.
Có thể nhấn vào các chữ Tựa Ðề, Câu Ðầu hay Tác Giả để "sort" theo thứ tự.

Tựa Ðề Câu Ðầu Tác Giả
Bộ Lễ La Vang Xin Chúa thương xót Thiên Duy
Bỡ Ngỡ Làm Chi Này anh em ơi Trầm Thiên Thu
Bốn Mươi Ngày Chay Tịnh Trong tâm tư trầm lắng Mai Lợi
Bông Huệ Đẫm Máu Thầm lặng miền quê trong chốn nông trại Trầm Thiên Thu
Bụi Tro Người ơi hỡi người ơi Liên Bình Định
Bụi Tro Phận Người Thân xác này chỉ là bụi tro Nguyễn Chánh
Bước Theo Ngài Ngài đã gọi con, gọi con đi giữa dòng đời Mai Lợi
Ca Dâng Cảm Tạ Một tràng hoa mân côi Nhật Minh
Ca Hiệp Lễ (Vọng 1) Chúa ban xuống nguồn ơn phúc dư đầy Trần Văn Huyến
*Ca Kịc Giáng Sinh *Vườn xuân dương thế Hải Nguyễn
Ca Mừng Các Thánh Tử Đạo (2 bè) Dù thương đau xương tan thịt nát Liên Bình Đinh, Dzuy Sơn Tuyền
Ca Mừng Các Thánh Tử Đạo (4 bè) Dù thương đau xương tan thịt nát Liên Bình Đinh, Dzuy Sơn Tuyền
Ca Mừng Chân Phước Gioan Phaolô Đệ Nhị Hân hoan ca mừng Trầm Thiên Thu
Ca Mừng Chân Phước Gioan Phaolô Đệ Nhị Hân hoan ca mừng Chân phước Cao Thanh hoàng
Ca Mừng Chúa Ra Đời Đêm đã đến rồi Lm Nguyễn Duy
Ca Mừng Giêsu Vua Hãy đến đây reo mừng ,mừng Giêsu Vua Nhật Minh
Ca Mừng Noel Noel Noel đêm nay Ngôi Hai giáng sinh ra đời Nhật Minh
Ca Mừng Noel Noel đã về Liên Bình Định
Ca Mừng Thánh Monica Chúng con hợp hoan ca mừng Hải Nguyễn
Ca Mừng Thượng Đế Hết thảy chư dân, hãy vỗ tay reo mừng Nhật Minh
Ca Nguyện Xây Thánh Đường 3 Khởi sự từ hai bàn tay không Hải Nguyễn
Ca Nguyện Xây Thánh Đường 4 Tâm đồng tâm cùng dựng xây nhà Chúa Hải Nguyễn
Ca Nhập Lễ - Chay I Hỡi ai nương tựa nơi Đấng Chí Tôn Trầm Thiên Thu
Ca Nhập Lễ - Chay II Lạy Chúa tiếng con kêu Trầm Thiên Thu
Ca Nhập Lễ - Chay III Chúa nói rằng Trầm Thiên Thu
Ca Nhập Lễ - Chay IV Mừng vui lên Trầm Thiên Thu
Ca Nhập Lễ - Chay V Chúa ơi xin Ngài xét xử dùm con Trầm Thiên Thu
Ca Nhập Lễ - Lễ Cầu Hồn Lạy Chúa nhân từ hvh
Ca Nhập Lễ - Lễ Tro Lạy Chúa Ngài một niềm thương xót chúng sinh Trầm Thiên Thu
Ca Nhập Lễ - Thánh Gia Thất Đêm đông các mục đồng hvh
Ca Nhập Lễ (Vọng 1) Lạy Chúa lòng con hướng về Ngài Trần Văn Huyến
Ca Tụng Cha Nào cả thế giới dâng lời tụng ca Lữ Hành
Ca Tụng Chúa Hãy ca tụng Chúa một bài ca mới Trầm Thiên Thu
Ca Tụng Chúa - TV.097 Hãy ca tụng Chúa Trầm Thiên Thu
Ca Tụng Chúa Đi Ca tụng Chú đi này Gia-liêm hỡi Trầm Thiên Thu
Ca Tụng Hóa Công Ca tụng Chúa từ mãi tận chốn cao vời Trầm Thiên Thu
Ca Vang Tình Chúa Tình Chúa cao vời tựa vì sao Xuân Đàn
Cám dỗ Ngày xưa ma quỷ cám dỗ Trầm Thiên Thu
Cám Dỗ Ngày xưa ma quỷ cám dỗ ông bà tổ tiên Trầm Thiên Thu
Cảm Mến Tình Ngài Chúa xót thương phận yếu thế nhân Trầm Thiên Thu
Cảm Mến Tình Ngài Xin kính dâng lên Ngài Nhật Minh
Cảm Tạ Đức Chúa Chúc tụng Chúa là nơi đêm ngày con náu nương Trầm Thiên Thu
Cảm Tạ Lòng Thương Xót Chúa Con xin cảm tạ Phạm Trung
Cao Cung Lên (3 bè) Cao cung lên khúc nhạc Hoài Đức & Nguyễn Khắc Xuyên, NNT
Cát Bụi Phận Người Người ơi hãy nhớ Xuân Đàn
Cất Tiếng Hát Lên Nào cùng cất tiếng hát vang lên Anh Tuấn
Cất Tiếng Hòa Ca Kính mừng Maria Ngô Duy Linh
Cầu Cho Linh Mục Nguyện cầu cùng Chúa, lạy Chúa chí ái Trần Thế
Cầu Cho Mẫu Thân Một ánh sao bất ngờ lịm tắt giữa đời Trầm Thiên Thu
Cầu Cho Mẫu Thân Một ánh sao Trầm Thiên Thu
117 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15
 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105
 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117