VIQR mode VNI mode Telex mode VietTyping off
Tìm Bài Hát:  Theo Tựa Ðề.
Xin viết chữ có dấu 
Dùng các dấu  ' ` ? ~ . ( ^ + trong keyboard.
Tựa Ðề Bài Hát (td: Lễ Dâng): 

Tựa Ðề:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Câu Ðầu:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Tác Giả:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý
117 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15
 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105
 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Những bài hát có dấu * là những bài không dùng trong phụng vụ.
Có thể nhấn vào các chữ Tựa Ðề, Câu Ðầu hay Tác Giả để "sort" theo thứ tự.

Tựa Ðề Câu Ðầu Tác Giả
Xin Ban Bình An Lạy Chúa xin ban bình an Trầm Thiên Thu
Xin Cha Dủ Thương Giục lòng sám hối Hải Nguyễn
Xin Cha Hiệp Nhất Cùng Con Xin Cha hiệp nhất cùng con Đạt Đức
Xin Chào Chúa Xin chào Chúa chúng con ra về Hải Nguyễn
Xin Cho Con Xin làm đôi bàn tay của Chúa Xuân Đàn
Xin Cho Con biết Ăn Năn Khi thấy anh em Hải Nguyễn
Xin Cho Con Mến Chúa Yêu Người Xin cho con lòng yêu Chúa Đạt Đức
Xin Cho Con Niềm Tin Đường trần gian đam mê Hải Nguyễn
Xin Cho Con Quả Tim Mới Lạy Chúa xin cho con Ngọc Hân
Xin Cho Con uả tim Mới Lạy Chúa xin cho con Ngọc Hân
Xin Cho Tình Con Tay chung tay vui bước Nhật Minh
Xin Chúa Lắng Nghe Muôn Lạy Chúa Trầm Thiên Thu
Xin Chúa Thương Cha Mẹ Công cha ngất cao ví tựa non ngàn Trầm Thiên Thu
Xin Chúa Thương Mẹ Cha 1 Khi con sinh ra đời Xuân Đàn
Xin Chúa Thương Mẹ Cha 2 Xin Chúa thương mẹ cha Xuân Đàn
Xin Chúa Thương Mẹ Cha 3 Ân tình mẹ cha cao vời như là biển khơi Hải Nguyễn
Xin Chúa Thương Soi Lối Xin Chúa Thương Soi Lối Xuân Đàn
Xin Chúa Xót Thương Lạy Chúa xin đoái nhìn Trầm Thiên Thu
Xin Chúc Lành Cho Toàn Thân Con Lạy Chúa xin chúc lành Đạt Đức
Xin Dâng Xin dâng tấm bánh Hải Nguyễn
Xin Dâng Xin dâng này đây bánh miến rượu nồng Nhật Minh
Xin Dâng Lên Tấm bánh này từ đồng lúa chín Nhật Minh
Xin Dâng Lên (4 bè) Xin dâng này đây bánh miến rượu nồng Nhật Minh
Xin Dâng Lên Cha Xin dâng lên Cha Hải Ánh
Xin Dâng Lên Mẹ Xin dâng lên Mẹ lời ca vang vang khắp trời Nhật Minh
Xin Dâng Ngài Xin dâng Ngài này đây nỗi đau đời con Xuân Đàn
Xin Dâng Tình Yêu Lứa Đôi Nguyện xin được mãi yêu nhau Xuân Đàn
Xin Đổ Sương Mai (Orchestra) Lạy trời xin đổ sương mai Thế Thông
Xin Đổ Sương Mai (Vọng IV) Hỡi các tầng trời hãy đổ sương mai Trầm Thiên Thu
Xin Dủ Thương Này là cõi thiên thu Trần Minh Hứa
Xin Đừng Xa Con Lời con thiết tha cầu xin Sơn Dương
Xin Gửi Thần Khí - TV.103 Lạy Chúa xin gửi Thần Khí Trầm Thiên Thu
Xin Hát Lời Tụng Ca Xin Hát Lời tụng Ca mừng chư Thánh hiển vinh trên trời Mi Giáng
Xin Hãy Sai Con Này con đây, xin Chúa hãy sai con đi lm. Nguyên Lễ
Xin Hãy Thánh Hóa Tay con đã hóa sần chai Trầm Thiên Thu
Xin Hiệp Nhất Chúng Con Xin Hiệp Nhất Chúng Con nên một Nguyễn Duy
Xin Lắng Nghe Xin lắng nghe con cầu Lm Vũ Thái Hòa
Xin Lòng Chúa Thương Xót Lạy Cha Đấng đầy lòng trắc ẩn Thái Nguyên
Xin Lòng Chúa Xót Thương 2 Xin lòng Chúa xót thương Ngọc Hân
Xin Mùa Xuân Tiến Lên Nắng mới tỏa hương ngàn nơi lm. Kim Long
Xin Ơn Khôn Ngoan Lạy Thiên Chúa giàu lòng xót thương Trầm Thiên Thu
Xin Ơn Phù Trợ Lạy Chúa Trời xin tới mà giúp đỡ Trầm Thiên Thu
Xin Tha Thứ Tội Con Chúa chính là người Cha nhân ái Sơn Dương
Xin Thêm Đức Tin Nguyện xin Thiên Chúa ban thêm lòng tin cho chúng con Trầm Thiên Thu
Xin Theo Ý Cha Đêm lạnh sương rơi Trần Thế
Xin Thương Nghe Lạy Chúa, xin thương nghe Nhật Minh
Xin Thuơng Tha Lạy Chúa xin Ngài thương con Tri Văn Vinh
Xin Thương Tôi Tớ Lạy Chúa xin thương lắng tai Trầm Thiên Thu
Xin Tiến Dâng Lên Con xin tiến dâng len Xuân Đàn
Xin Trời Cho Mưa Như con suối khô cằn Lữ Hành
117 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15
 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105
 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117