VIQR mode VNI mode Telex mode VietTyping off
Tìm Bài Hát:  Theo Tựa Ðề.
Xin viết chữ có dấu 
Dùng các dấu  ' ` ? ~ . ( ^ + trong keyboard.
Tựa Ðề Bài Hát (td: Lễ Dâng): 

Tựa Ðề:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Câu Ðầu:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Tác Giả:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý
117 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15
 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105
 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Những bài hát có dấu * là những bài không dùng trong phụng vụ.
Có thể nhấn vào các chữ Tựa Ðề, Câu Ðầu hay Tác Giả để "sort" theo thứ tự.

Tựa Ðề Câu Ðầu Tác Giả
Trăng Rằm Yêu Thương Chiều đang lên sương lam nhạt mờ Trầm Thiên Thu
Triều Đại Người Sự công chính và nền hòa bình viên mãn, sẽ triển nở... Phương Anh
Trinh Vương Maria, 4 bè Như một vầng trăng vầng trăng tuyệt vời Phạm Đức Huyến, hòa âm: NNT
Trời Cao Trời cao hãy đổ sương xuống và ngàn mây hãy mưa Đấng Chuộc Tội. Duy Tân
Trổi Vang Lên - Exsultet Trổi vang lên! Khúc khải hoàn hùng tráng. Hoàng Kim
Truyền Tin Nghe lời thiên sứ truyền tin, Maria bối rối con tim Trầm Thiên Thu
Từ Lòng Đât Từ lòng đất, Người ly thoát hôm nay. Charles Wesley
Tung Hô Thánh Giuse Chúng con kính lạy Thánh Cả Giuse Hàn Thư Sinh
Tv102 Chúa là Đấng từ bi nhân hậu.
Tv102 (Chúa Nhật 24 Thường Niên A) Chúa là Đấng thương xót và nhân ái... Đỗ Vy Hạ
Tv102 (Chúa Nhật 24 Thường Niên A) Linh hồn tôi ơi hãy ngợi khen Thiên Chúa. Thái Nguyên
Tv102 (Chúa Nhật 24 Thường Niên A) Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót... Hoàng Viết Hùng
Tv102 (Chúa Nhật 24 Thường Niên A) Chúa là Đấng từ bi nhân hậu...
Tv102 Chúa Là Đấng Xót Thương Chúa là Đấng xót thương và nhân ái...
Tv102 Đấng Từ Bi Chúa là Đấng từ bi nhân ái... Viết Chung
Tv111 (Chúa Nhật 5 Thường Niên A) Trong u tối, người xuất hiện như sự sáng soi kẻ lòng ngay. Đỗ Vy Hạ
Tv118 (Chúa Nhật 17 Thường Niên A) Lạy Chúa, con yêu chuộng luật Chúa dường bao. Kim Long
Tv118 (Chúa Nhật 17 Thường Niên A) Con vẫn thân thưa rằng gia nghiệp con... Thái Nguyên
Tv137 (Chúa Nhật 21 Thường Niên A) Muôn ngàn đời Chúa vẫn i trọn tình thương... Thái Nguyên
Tv137 (Chúa Nhật 21 Thường Niên A) Con xin hết lòng cảm tạ Chúa vì Ngài đã nghe tiếng con kêu. Kim Long
Tv144 Chúa ở gần, Chúa ở gần những ai khẩn nài... Trần Đại Phước
Tv144 Lạy Thiên Chúa con thờ, Ngài là vua của con... Phan Sinh
Tv144 (Chúa Nhận 25 Thường Niên A) Hằng ngày con sẽ chúc tụng Chúa... Thái Nguyên
Tv144 (Chúa Nhật 18 Thường Niên A) Lạy Chúa khi Ngài rộng mở tay ban... Thái Nguyên
Tv144 (Chúa Nhật 25 Thường Niên A) Chúa ở gần mọi kẻ kêu cầu Người. Đỗ Vy Hạ
Tv144 (Chúa Nhật 25 Thường Niên A) Lạy Chúa, con ngày ngày xin tán dương... Kim Long
Tv144 (Chúa Nhật 25 Thường Niên A) Chúa ở gần những người kêu cầu Chúa... Hoàng Viết Hùng
Tv144 Khi Ngài Rộng Mở Lạy Chúa khi Ngài rộng mở tay ban... Tiến Linh
Tv144 Tâu Thánh Thượng Tâu Thánh Thượng là Thiên Chúa chúng con... Hải Triều
Tv145 Lạy Chúa xin ngự đến dương gian để cứu vớt chúng con... Martino
Tv145 (Chúa Nhật 4 Thường Niên A) Lạy Chúa xin đến cứu thoát chúng con. Đỗ Vy Hạ
Tv145 Xin Hãy Đến Lạy Chúa xin hãy đến cứu độ chúng con. Phương Anh
Tv22 Có Chúa chăn dắt tôi nên tôi không còn thiếu gì. Kim Long
Tv22 (Chúa Nhật 16B và 28A Thường Niên) Chúa là Mục Tử chăn dắt tôi... Tiến Linh
Tv22 (Chúa Nhật 28 Thường Niên A) Trong nhà Chúa tôi sẽ định cư cho tới thời gian... Hoàng Viết Hùng
Tv22 (Chúa Nhật 28 Thường Niên A) Con sẽ ở trong nhà Chúa trong thời gian lâu dài. Đỗ Vy Hạ
Tv22 Hạnh Phúc Tuyệt Vời Muôn phúc lộc và tình thương Chúa hằng dõi theo tôi. Kim Long
Tv22 SốngTrong Nhà Chúa Sống trong nhà Chúa niềm vui sướng thật êm đềm... Hải Triều
Tv24 Xin chỉ dạy con biết đường lối Chúa... Kim Long
Tv24 (Chúa Nhật 26 Thường Niên A) Lạy Chúa, xin hãy nhớ lòng thương xót của Ngài. Đỗ Vy Hạ
Tv24 (Chúa Nhật 26 Thường Niên A) Xin chỉ dạy con biết đường lối Chúa... Thái Nguyên
Tv24 Con Nâng Hồn Lên Con nâng hồn lên, nâng hồn lên tới Chúa... Hoàng Kim
Tv24 Con Nâng Tâm Hồn Lạy Chúa con nâng tâm hồn, nâng tâm hồn lên cùng Chúa. Tiến Linh
Tv26 (Chúa Nhật 3 Thường Niên A) Chúa là sự sáng và là Đấng cứu độ tôi... Đỗ Vy Hạ
Tv26 Chúa Là Nguồn Ánh Sáng Chúa là nguồn ánh sáng là Đấng cứu độ tôi... Hải Triều
Tv26 Không Sợ Ai Con không còn sợ ai vì có Chúa là ánh sáng... Kim Long
Tv26 Nguồn Ánh Sáng Nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi chính là Chúa. Hoàng Kim
Tv28 (Lễ Chúa Chịu Phép Rửa) Chúa đã chúc phúc cho dân Người Đỗ Vy Hạ
Tv28 Chúa Tuôn Đổ Phúc Lành Chúa tuôn đổ phúc lành cho thần dân Chúa... Xuân Thảo
Tv28 Thần Dân Chúa Thân dân Chúa, Chúa tuôn đổ phúc lành. Hải Triều
117 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15
 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105
 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117