VIQR mode VNI mode Telex mode VietTyping off
Tìm Bài Hát:  Theo Tựa Ðề.
Xin viết chữ có dấu 
Dùng các dấu  ' ` ? ~ . ( ^ + trong keyboard.
Tựa Ðề Bài Hát (td: Lễ Dâng): 

Tựa Ðề:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Câu Ðầu:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Tác Giả:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý
117 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15
 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105
 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Những bài hát có dấu * là những bài không dùng trong phụng vụ.
Có thể nhấn vào các chữ Tựa Ðề, Câu Ðầu hay Tác Giả để "sort" theo thứ tự.

Tựa Ðề Câu Ðầu Tác Giả
Tv39 (Chúa Nhật 2 Thường Niên A) Lạy Chúa này con xin đến để thực thi ý Ngài. Đỗ Vy Hạ
Tv39 Này Con Xin Đến Con đã cậy trông vào Chúa...
Tv39 Này Con Xin Đến Lạy Chúa này con đến để thực thi ý Ngài. Hoàng Kim
Tv49 (Chúa Nhật 10 Thường Niên A) Đức Chúa, Thượng Đế chí tôn nay Người lên tiếng... Kim Long
Tv49 (Chúa Nhật 10 Thường Niên A) Ai đi đường ngay thẳng, Ta chỉ cho thất ơn Thiên Chúa Cứu Độ. Viết Hùng
Tv62 Ôi lạy Chúa, Đấng con tôn thờ... Kim Long
Tv62 (Chúa Nhật 22 Thường Niên A) Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, linh hồn con khao khát Ngài. Hoàng Viết Hùng
Tv62 (Chúa Nhật 22 Thường Niên A) Một mình Chúa con mãi đợi trông... Thái Nguyên
Tv62 (Chúa Nhật 22 Thường Niên A) Lạy Chúa là Thiên Chúa con, linh hồn con khao khát Ngài. Đỗ Vy Hạ
Tv64 Hạt giống rơi vào nơi đất lành...
Tv64 (Chúa Nhật 15 Thường Niên A) Hạt giống gieo vào mảnh đất màu mỡ...
Tv64 Chúa Viếng Thăm Mặt Đất Chính đáng thay, lạy Chúa, ngợi khen Ngài ở Si-on...
Tv64 Hạt Gieo Vào Đất Hạt gieo vào đất mỡ mầu, sinh hoa kết quả... Hải Ánh
Tv66 (Chúa Nhật 20 Thường Niên A) Nguyện Chúa xót thương và chúc phúc... Thái Nguyên
Tv66 Chư Dân Tán Tụng Nguyện chư dân tán tụng Ngài. Kim Long
Tv66 Hãy Hát Mừng Chúa Toàn thế giới hãy ca vui hát mừng Chúa ngươi rằng...
Tv66 Ước Gì Ước gì khắp chư dân đồng thanh cám tạ Thiên Chúa. Hải Triều
Tv68 Lạy Chúa xin nhậm lời con theo lượng cả đức từ bi.
Tv68 Lạy Chúa xin nhận lời con nguyện vì ân nghĩa cao dầy Kim Long
Tv68 (Chúa Nhật 12 Thường Niên A) Lạy Chúa xin nhận lời con nguyện vì ân nghĩa cao dầy. Kim Long
Tv68 Xin Đáp Lại Lạy Chúa xin đáp lại vì nghĩa nặng tình sâu. Hải Triều
Tv79 Này cụm nho Ngài bứng khi xưa tận nơi Ai-cập... Kim Long
Tv79 (Chúa Nhật 27 Thường Niên A) Vườn nho của Chúa là nhà Is-ra-el. Đỗ Vy Hạ
Tv79 (Chúa Nhật 27 Thường Niên A) Vườn nho của Chúa là nhà Is-ra-en. Hoàng Viết Hùng
Tv84 Lạy Chúa xin cho chúng con được thấy tình thương của Chúa. Kim Long
Tv84 Tôi lắng nghe điều Thiên Chúa đã phán... Nguyễn Duy
Tv84 (Chúa Nhật 19 Thường Niên A) Con nay lẳng lặng nghe Chúa nay phán truyền... Thái Nguyên
Tv84 Xin Tỏ Lòng Chúa Xin tỏ ra lòng Ngài nhân ái, lạy Chúa. Hải Triều
Tv85 Lạy Chúa, Chúa nhân hậu và khoan dung.
Tv85 Chúa Nhân Hậu Lạy Chúa, Ngài nhân hậu và khoan dung. Tiến Linh
Tv88 Tôi sẽ ca ngợi tình thương Chúa đến muôn đời. Vũ Thành An
Tv88 Đời đời con ca tụng, ca tụng tình thương của Chúa. Xuân Thảo
Tv88 Con Muốn Ca Tụng Con muốn ca tụng tình yêu Chúa đến muôn đời... Kim Long
Tv88 Con Sẽ Luôn Ca Tụng Con sẽ luôn ca tụng ân nghĩa Chúa, lạy Chúa. Hải Triều
Tv89 Lạy Chúa qua bao thế hệ Ngài vẫn là nơi ẩn náu... Kim Long
Tv94 Ngày hôm nay ước gì anh em nghe tiếng Chúa...
Tv94 Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng... Trần Đại Phước
Tv94 Hãy đến đây ta reo vui mừng Chúa. Kim Long
Tv94 (Chúa Nhật 23 Thường Niên A) Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người... Đỗ Vy Hạ
Tv94 (Chúa Nhật 23 Thường Niên A) Hãy đến đây ta reo hò mừng Chúa. Thái Nguyên
Tv94 (Chúa Nhật 23 Thường Niên A) Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Chúa... Hoàng Viết Hùng
Tv94 Chớ Cứng Lòng Hôm nay ta hãy nghe lời Chúa phán... Hải Triều
Tv94 Đừng Cứng Lòng Ước chi các bạn nghe tiếng Chúa và đừng cứng lòng...
Tv94 Ngày Hôm Nay Ngày hôm nay ước gì anh em nghe tiếng Chúa. Tiến Linh
Tv95 Hãy kể cho muôn dân biết Chúa thật là vinh hiển.
Tv95 (Chúa Nhật 29 Thường Niên A) Hãy kính tặng Thiên Chúa quyền thế với vinh quang. Hoàng Viết Hùng
Tv95 (Chúa Nhật 29 Thường Niên A) Hát lên mừng Chúa cả bài ca. Thái Nguyên
Tv95 (Chúa Nhật 29 Thường Niên A) Hãy dâng lên Chúa quyền lực và vinh quang. Kim Long
Tv95 Này Hỡi Các Dân Tộc Này hỡi các dân tộc trên địa cầu hãy dâng Chúa... Hải Triều
Tv99 Ta là dân Người là đoàn chiên tay Người dẫn đạo. Kim Long
117 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15
 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105
 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117