VIQR mode VNI mode Telex mode VietTyping off
Tìm Bài Hát:  Theo Tựa Ðề.
Xin viết chữ có dấu 
Dùng các dấu  ' ` ? ~ . ( ^ + trong keyboard.
Tựa Ðề Bài Hát (td: Lễ Dâng): 

Tựa Ðề:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Câu Ðầu:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Tác Giả:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý
117 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15
 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105
 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Những bài hát có dấu * là những bài không dùng trong phụng vụ.
Có thể nhấn vào các chữ Tựa Ðề, Câu Ðầu hay Tác Giả để "sort" theo thứ tự.

Tựa Ðề Câu Ðầu Tác Giả
Hoan Ca Mùa Xuân Xuân sang chim ríu rít khắp nơi Văn Chi
Kinh Đầu Xuân Trong nắng Xuân hồng đàn chim hót vang lừng Đức Dũng
Thân Lúa Miến Chúa ơi thân con là thân lúa miến Mi Trầm
Thánh Lễ Tạ Ơn Lễ vật con dâng hôm nay với tâmt ình cảm tạ Mi Trầm
(Alleluia) Các Câu Xướng CN Mùa Chay Câu xướng mùa Chay Đỗ Vy Hạ
25 Năm Bên Nhau Lòng mừng vui hân hoan xiết bao Trần Thế
25 Năm Hồng Ân Hai mươi lăm năm hồng ân Linh Trần Thy
25 Năm Hồng Ân Hai mươi lăm năm hồng ân Linh Trần Thy
25 Năm Hồng Ân Hồng (là) hồng ân Thiên Chúa Trần Thế
25 Năm Tin Mừng Xin dâng lời nguyện ước cảm tạ Nguyễn Chánh
25 Năm Tình Nghĩa Khắp nẻo đường trần vui buồn ta luôn có nhau Trần Thế
25 Năm, Một Tình Yêu Lòng mừng vui trên môi thắm nụ cười Trần Thế
50 Năm Hôn Phối Lạy Chúa hôm nay là ngày vui mừng Nguyễn Chánh
60 Năm Hồng Ân Tạ ơn Chúa 60 năm đời luôn có nhau Kim Ân
60 Năm Hồng Ân Sáu mươi năm đường đời, Chúa vẫ hoai đỡ nâng Trần Thế
Abba Thiên Chúa đã sai Thần Khí của Con mình Ngọc Cẩn
Adeste Fideles (Hôm Nay) Hôm nay toàn dân Chúa Trời (O come, all ye faithful) Hoài Chiên (lời việt)
Ai Cao Trọng Hơn Trên trần gian này có ai cao trọng hơn Hải Ánh
Ai là anh em ta Ai là anh em ta Kiều Hữu Chiến
Ai Muốn Làm Lớn Ai muốn làm lớn giữa anh em Nguyễn Paul
Ai Muốn Theo Ta Bỏ mọi sự mà theo Chúa con được gì con được chi Linh Trần Thy
Ai Muốn Theo Ta Ai muốn theo Ta, thì hãy từ bỏ mình đi Nguyễn Paul
Ai Muốn Theo Ta Ai muốn theo Ta phải từ bỏ chính mình Nguyễn Chánh
Ai Muốn Theo Thầy (2 bè) Ai muốn theo Thầy phải từ bỏ chính mình Trần Thế
Ai Muốn Theo Thầy (3 bè) Ai muốn theo Thầy phải từ bỏ chính mình Trần Thế
Ai Phục Vụ Thầy Ai phục vụ Thầy thì hãy đi theo Thầy Nguyễn Chánh
Ai Ra Đi Ai ra đi gieo hạt giống trong lệ sầu Thế Thông
Ai Rước Chúa Ai được rước Mình Máu Thánh Chúa Liên Bình Định, Hải Triều
Ai Rước Chúa Ai được rước Mình Máu Thánh Chúa Hải Triều, Liên Bình Định
Ai Tin Chúa Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa là đường Trần Thế
Ai Xin Thì Sẽ Được Ai xin thì sẽ được, ai tìm thì sẽ thấy Nguyễn Chánh
Alleluia Alleluia (12 lần) Chúa đã sống lại rồi Liên Bình Định
Alleluia Alleluia Liên Bình Định
Alleluia Chúc Tụng Chúa Alleluia, Chúng tôi ca ngọoi Chúa là Thiên Chúa Thế Thông
Alleluia Lễ Cưới Thiên Chúa là tình yêu Liên Bình Định
Alleluia Lễ Hôn Phối Ai sống trong tình yêu Vũ Hùng Tôn
Alleluia Lễ Thành Hôn Ai ở trong tình yêu Hải Nguyễn
Alleluia Lễ Thánh Phêrô và Phaolô Tv33 Này Phêrô, con là đá Cao Thanh Hoàng
Alleluia, Amen Alleluia, Amen Liên Bình Định
Allleuia Lễ Đám Cưới (Nguồn Tình Yêu) Thiên Chúa là tình yêu Liên Bình Định
Amen (Danish) Amen Danish
An Bình Ra Đi Này mắt con đã được thấy ơn cứu độ Lữ Hành
An Bình Ra Đi Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa Hải Nguyễn
Ăn Năn Con trông cậy vào Chúa Lê Đăng Ngôn
An Nghỉ Trong Chúa Con sẽ chết Thanh Đan
Ân Tình Chúa Tháng năm trên đường đời, có biết bao đắng cay ngọt bùi Trần Thế
Ân Tình Chúa Biết bao tình ân Chúa đã cho thế gian Liên Bình Định
Ân Tình Không Phôi Pha Yêu con từ muôn kiếp trước Cao Minh Thắng
Ân Tình Muôn Thuở Chúa Trời tình yêu ôi thật vô đối Thế Thông
117 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15
 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105
 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117