VIQR mode VNI mode Telex mode VietTyping off
Tìm Bài Hát:  Theo Tựa Ðề.
Xin viết chữ có dấu 
Dùng các dấu  ' ` ? ~ . ( ^ + trong keyboard.
Tựa Ðề Bài Hát (td: Lễ Dâng): 

Tựa Ðề:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Câu Ðầu:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Tác Giả:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý
109 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15
 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105
 106 107 108 109

Những bài hát có dấu * là những bài không dùng trong phụng vụ.
Có thể nhấn vào các chữ Tựa Ðề, Câu Ðầu hay Tác Giả để "sort" theo thứ tự.

Tựa Ðề Câu Ðầu Tác Giả
Bàn Tiệc Lễ Dâng Ngước lên điện ngọc con khẩn cầu Thế Thông
Bàn Tiệc Ly Năm Nào Còn nhớ đêm hôm nao Phanxicô
Bánh Rượu Cuộc Đời Ngày tháng gian trần chất đầy những nỗi tân toan Trầm Thiên Thu
Bánh Rượu Thượng Tiến Từ đồng ruộng bao la Trầm Thiên Thu
Bánh Rượu Tinh Tuyền Đây bánh thơm tinh tuyền và đây nho chín Hương Vĩnh
Bao Giờ Bao giờ, đến bao giờ Thy Yên
Bao La Lòng Chúa Thương Xót Canvê một chiều cơn nắng như thiêu Trầm Thiên Thu
Bao La Tình Chúa Tình yêu Thiên Chúa cho con Đinh Công Huỳnh
Bao La Tình Chúa Bao la tình Chúa yêu con Giang Ân
Bao La Tình Mẹ Cha Bao la tình mẹ cha Nguyễn Chánh
Bất Khả Phân Ly Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp Trần Thế
Belem Âm Vang Cứu Độ Từ Belem lời ca hạnh phúc vang trời Nguyễn Duy
Belem Dâng Người ơi sao không đến đây quỳ dâng lên Nguyễn Bách
Belem Yêu Thương Theo ánh sao đoàn con tìm đến Belem Nguyễn Duy
Bến Bờ Yêu Thương Nếu con là cánh buồm lênh đênh giữa mù khơi Thế Thông
Bên Chúa Hài Đồng Giêsu Chúa Hài Đồng Hiếu Anh, Hồ Đăng Tín
Bên Máng Cỏ Qùy đây bên máng cỏ, con mở bàn tay Ngọc Linh
Bên Máng Cỏ Bên máng cỏ hôi tanh, con quỳ đây với cả lòng thành Kim Long
Bên Máng Cỏ 1 Con qùi bên máng cỏ tưởng nhớ về năm xưa Nguyễn Duy
Bên Máng Cỏ 2 Kìa nghe tiếng sứ thần báo tin cho mục đồng Nguyễn Duy
Bên Máng Cỏ 3 Qùi bên máng cỏ hồn con ngất ngây Nguyễn Duy
Bên Mẹ Từ Phong Cùng hoà lời kinh nơi Bắc Ninh thật an bình Thế Thông
Bia Đá Ngàn Thu Các thánh nhân bia đá ngàn thu Thái Nguyên
Biết Bao Là Hạt Lúa Biết bao là hạt lúa Xuân Thảo
Biết Chúa Biết Con Xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con Ngọc Cẩn
Biết Đến Bao Giờ Ôi biết đến bao giờ thuyền tôi mới cập bến Lữ Hành
Biết Đến Bao Giờ Biết đến bao giờ con mới thấy Chúa Trời Thế Thông
Biết Lấy Chi Đền Đáp Khi không gian đang còn trống rỗng Khổng Vĩnh Thành
Bình An Của Thầy Thầy để lại bình an cho anh em Trần Thế
Bộ Lễ Ave Maria Xin Chúa thương xót Hiếu Anh
Bộ Lễ Ca Lên Đi 2 (D) Xin Chúa thương xót chúng con Kim Long
Bộ Lễ Ca Lên Đi 2 (F) Xin Chúa thương xót chúng con Kim Long
Bộ Lễ Ca Lên Đi 3 Xin Chúa thương xót chúng con Kim Long
Bộ Lễ Cầu Hồn Xin Chúa thương xót chúng con Mỹ Sơn
Bộ Lễ Cầu Hồng Xin Chúa thương xót chúng con Mỹ Sơn, hvh
Bộ Lễ Chúa Ba Ngôi Xin Chúa thương xót chúng con Xuân Minh
Bộ Lễ Chúa Phục Sinh Xin Chúa thương xót chúng con Cát Minh
Bộ Lễ Dân Tộc Lạy Chúa, xin thương xót Lm Vũ Thái Hoà
Bộ Lễ Dân Tộc Xin Chúa, xin Chúa thương xót chúng con Lm Vũ Thái Hòa
Bộ Lễ Dân Tộc (1) Xin Chúa thương xót chúng con Hải Ánh
Bộ Lễ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Xin Chúa thương xót chúng con hvh
Bộ Lễ Hồng Ân Xin Chúa thương xót chúng con hvh
Bộ Lễ Hương Kinh Xin Chúa thương xót chúng con Vũ Đình Ân - Phạm Đức Huyến
Bộ Lễ Hương Kinh Xin Chúa thương xót chúng con Phạm Đức Huyến - Vũ Đình Ân
Bộ Lễ Huyền Ca Xin Chúa thương xót chúng con Hải Nguyễn
Bộ Lễ Kitô Vua Xin Chúa thương xót chúng con Cao Minh Thắng
Bộ Lễ Ngợi Ca Thiên Chúa Xin Chúa thương xót chúng con Trần Đại Phước
Bộ Lễ Nữ Vương Hoà Bình Xin Chúa thương xót chúng con Hải Linh
Bộ Lễ Phanxicô Xin Chúa thương xin thương xót chúng con Trần Duy
Bộ Lễ Sám Hối Xin Chúa thương xót chúng con Tín Vy
109 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15
 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105
 106 107 108 109