VIQR mode VNI mode Telex mode VietTyping off
Tìm Bài Hát:  Theo Tựa Ðề.
Xin viết chữ có dấu 
Dùng các dấu  ' ` ? ~ . ( ^ + trong keyboard.
Tựa Ðề Bài Hát (td: Lễ Dâng): 

Tựa Ðề:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Câu Ðầu:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Tác Giả:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý
117 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15
 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105
 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Những bài hát có dấu * là những bài không dùng trong phụng vụ.
Có thể nhấn vào các chữ Tựa Ðề, Câu Ðầu hay Tác Giả để "sort" theo thứ tự.

Tựa Ðề Câu Ðầu Tác Giả
Chúa Công Minh Lạy Chúa uy linh Trầm Thiên Thu
Chúa Cứu Độ Chúa đã tuyên phán rằng Trầm Thiên Thu
Chúa Đã Cho Con Chúa đã cho con được làm người Nguyễn Chánh
Chúa Đã Chọn Con Chúa yêu con yêu con từ trước muôn đời Trầm Thiên Thu
Chúa Đã Chọn Con Chúa đã chọn và gọi con bước đi Lữ Hành
Chúa Đã Gọi Con Từ xa xôi đó Chúa đã gọi con thành nhân chứng Nguyễn Bách
Chúa Đã Sống Lại Chúa đã sống lại Đạt Đức
Chúa Đã Sống Lại Ngày hôm nay Người đã sống lại Tri Văn Vinh
Chúa Đã Sống Lại Và cả thế giới đã rung động Thu An
Chúa Đã Sống Lại Alleluia Người đã sống lại Liên Bình Định
Chúa Đã Sống Lại Thật Chúa đã sống lại thật rồi Trần Thế
Chúa Đã Thấy Hết Chúa Chúa đã nhìn thấy hết Tri Văn Vinh
Chúa Đến Với Người Mùa đông đã về Xuân Đàn
Chúa Đỡ Nâng Đời Con Chúa đỡ nâng đời con qua bao tháng ngày Xuân Đàn
Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa Dòng sông Gio-đan nguồn ân phúc Hiền Hòa
Chúa Giêsu Và Trẻ Nhỏ Ngày xưa có đoàn em bé
Chúa Giêsu Vua Chúa Giêsu là vua trên hết các vua Thảo Vy - Hoàng Nam
Chúa Gọi Con Về Chúa gọi con về khi bình minh Hiền Hòa
Chúa Hiến Tế Con chiên bị giết Trầm Thiên Thu
Chúa Hiến Tế Con Chiên bị giết Trầm Thiên Thu
Chúa Khải Hoàn Trần hoàn ơi Lữ Hành
Chúa Khải Hoàn Hãy hát mừng Chúa Trời Trầm Thiên Thu
Chúa Khải Hoàn Lạy Nữ Vương Thiên Đàng Hải Linh
Chúa Khải Hoàn Alleluia (2 bè) Alleluia Chúa Kitô khải hoàn Liên Bình Định
Chúa Khải Hoàn Alleluia (4 bè) Alleluia Chúa Kitô khải hoàn Liên Bình Định
Chúa Là Ánh Sáng Lạy Chúa con tin tưởng Nguyễn Duy
Chúa Là Cây Nho Chúa là cây nho chúng con là ngành nho Văn Thanh
Chúa Là Gia Nghiệp Chúa là gia nghiệp gia nghiệp đời con Trầm Thiên Thu
Chúa Là Hy Vọng Cuộc đời bao nhiêu đắng cay Xuân Đàn
Chúa Là Mùa Xuân Mùa xuân về trên khắp muôn nơi Xuân Đàn
Chúa Là Mục Tử Chúa là Mục Tử Người dẫn lối chỉ đường Nguyễn Duy Vi
Chúa Là Niềm Vui Chúa là niềm vui của con Nguyễn Chánh
Chúa Là Núi Đá Con yêu mến Ngài Lạy Chúa Nhật Minh
Chúa Là Phần Gia Nghiệp Tôi Lạy Chúa xin bảo toàn tôi Nhật Minh
Chúa Là Sự Sáng Chúa Là Sự Sáng, là Đấng cứu độ tôi Nhật Minh
Chúa Là Tình Yêu Chúa là tình yêu, lạy Chúa là tình yêu Nhật Minh
Chúa Là Vua Thiên Chúa thật quyền năng Nhật Minh
Chúa Là Vua Thiên Chúa thật quyền năng Nhật Minh
Chúa Lên Trời Alleuia ngày bao hân hoan Trầm Thiên Thu
Chúa Lên Trời Hỡi người Galilê sao lại còn mải mê Nguyễn Văn Hiển
Chúa Mãi Mãi Yêu Con Chúa yêu con mãi thôi Xuân Đàn
Chúa Mời Chúng Ta Nầy Chúa đã mời chúng ta Tri Văn Vinh
Chúa Một Niềm Thương Xót Lạy Chúa Chúa một niềm thương xót chúng sinh Hoàng Kim
Chúa Muôn Loài Lạy Chúa Chúa đã tác thành Trầm Thiên Thu
Chúa Nguồn Cậy Trông Mỗi bước chân con đi trong cuộc đời Xuân Đàn
Chúa Nguồn Tình Yêu Chúa nguồn tình yêu như biển chiều dâng sóng Xuân Đàn
Chúa Nhân Từ Hãy cảm tạ Chúa đi Trầm Thiên Thu
Chúa Ở Đâu Lạy Chúa lúc con đau buồn Trầm Thiên Thu
Chúa Ơi Ở Lại Chúa ơi ở lại với con Nhật Minh
Chúa Ơi Ở Lại Chúa ơi ở lạo với con Nhật Minh
117 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15
 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105
 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117