VIQR mode VNI mode Telex mode VietTyping off
Tìm Bài Hát:  Theo Tựa Ðề.
Xin viết chữ có dấu 
Dùng các dấu  ' ` ? ~ . ( ^ + trong keyboard.
Tựa Ðề Bài Hát (td: Lễ Dâng): 

Tựa Ðề:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Câu Ðầu:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Tác Giả:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý
8 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8

Những bài hát có dấu * là những bài không dùng trong phụng vụ.
Có thể nhấn vào các chữ Tựa Ðề, Câu Ðầu hay Tác Giả để "sort" theo thứ tự.

Tựa Ðề Câu Ðầu Tác Giả
Giêsu Ở Cùng Con (4 bè) Giêsu ơi ở cùng con luôn mãi NNT, Đại Hồng, Nguyên Thanh
*Giêsu Ơi, Người Ở Đâu *Tôi đi tìm, tìm trong cuộc sống Giang Ân
Giêsu Tình yêu Trước thánh thể nhiệm mầu Nguyễn Chánh
Giêsu Tình Yêu, Chân Lý và Hy Vọng Giêsu, tình yêu, chân lý và hy vọng Trần Minh Hứa
Giêsu xin nhớ đến tôi Giêsu xin nhớ đến tôi khi Ngài vao vương quốc của Ngài Hạt Cát
Giêsu, Vua Tình Yêu Một chiều trên ca6y thập giá Thái Nguyên
Giêsu: Con Xin Ngài Dặm đường Emmaus chơi vơi
Giờ Hiệp Lễ Gió nín mưa im, thời gian đứng lặng Lữ Hành
Giờ Linh Thiêng Giờ đây linh thiêng, giờ đây cao siêu Lữ Hành
Giờ Xót Thương Chiều Canvê năm nào Người treo trên đồi cao Xuân Đường
Gioan Tẩy Giả Chúa đã gọi Gioan ngày đó Trầm Thiên Thu
Gioan Tiền Hô Có một người, một người được Chúa sai đến Thái Nguyên
Gioan Tông Đồ Chúa đã mở miệng Người Thái Nguyên
Giọt Hồng Catarina Catarina Alexandria Thánh nữ khôn ngoan Trầm Thiên Thu
Giọt Lệ Ăn Năn Giọt lệ ăn năn sám hối Giang Ân
8 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8