VIQR mode VNI mode Telex mode VietTyping off
Tìm Bài Hát:  Theo Tựa Ðề.
Xin viết chữ có dấu 
Dùng các dấu  ' ` ? ~ . ( ^ + trong keyboard.
Tựa Ðề Bài Hát (td: Lễ Dâng): 

Tựa Ðề:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Câu Ðầu:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Tác Giả:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý
109 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15
 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105
 106 107 108 109

Những bài hát có dấu * là những bài không dùng trong phụng vụ.
Có thể nhấn vào các chữ Tựa Ðề, Câu Ðầu hay Tác Giả để "sort" theo thứ tự.

Tựa Ðề Câu Ðầu Tác Giả
Chúa Dưỡng Nuôi Chúa dẫn nuôi dân Người bằng tinh hoa lúa mì hvh
Chúa Dưỡng Nuôi Con Muôn ngàn tinh tú soi lối đêm về Liên Bình Định
Chúa Giữ Gìn Con Lạy Chúa là tình yêu Trần Thế
Chúa Giữ Gìn Và Chúc Lành Yêu thương Chúa giữ gìn chở che Thu An, Peter C. Lutkin
Chúa Gọi Con Về Chúa tới gọi con về Lan Thanh
Chúa Hằng Dẫn Lối Thuyền đời con đi bao gió sương Hải Nguyễn
Chúa Kitô Là Vua Vũ Trụ Giêsu Kitô là vua vũ trụ Nguyễn Duy
Chúa Là Đấng Cứu Độ Chúa là ánh sáng la ơn cứu độ Khổng Vĩnh Thành - Phạm Xuân Thu
Chúa Là Đấng Từ Bi Chúa là Đấng từ bi Thế Thông
Chúa Là Đường Chúa là đường, là sự thật Trần Thế
Chúa Là Gia Nghiệp Chúa là gia nghiệp Liên Bình Định - Hoàng Ngô
Chúa Là Gia Nghiệp Lạy Chúa Chúa là phần con được hưởng Ngọc Linh
Chúa Là Gia Nghiệp Chúa là gia nghiệp đời con Mi Trầm & Liên Bình Định
Chúa Là Gia Nghiệp Chúa là gia nghiệp đời con Liên Bình Định & Mi Trầm
Chúa Là Gia Nghiệp Chúa là gia nghiệp đời con Liên Bình Định & Hoàng Ngô
Chúa Là Gia Nghiệp Chúa là gia nghiệp đời con Hoàng Ngô & Liên Bình Định
Chúa Là Mùa Xuân Khi Chúa viếng thăm nhân gian Khổng Vĩnh Thành - Phạm Xuân Thu
Chúa Là Nguồn Ánh Sáng Chúa là nguồn ánh sáng
Chúa Là Nguồn Sức Sống Đời con nước chảy đôi bờ Nguyễn Mộng Huỳnh
Chúa Là Nguồn Sức Sống Cho con tìm về tựa nương bên Chúa Mai Lợi
Chúa Là Nguồn Sức Sống Đời con nước chảy đôi bờ Nguyễn Mộng Huỳnh - NĐK
Chúa Là Nguồn Yêu Thương Chúa là tình yêu, con là con tim bé nhỏ Nguyễn Chánh
Chúa Là Nơi Con Nương Tựa Chúa là nơi con nương tựa Hoàng Kim
Chúa Là Phần Gia Nghiệp Lạy Chúa, Chúa là phần gia nghiệp
Chúa Là Sức Mạnh Chính Chúa là sức mạnh, là nguồn yêu mến cậy trông Thế Thông
Chúa Là Tất Cả Chúa là đại dương mênh mông Hải Nguyễn
Chúa Là Tất Cả Chúa là mạch suối tình thương Trầm Thiên Thu
Chúa Là Tất Cả Đời Con Chúa là tất cả đời con Giang Ân
Chúa Là Thành Lũy Chúa là thành lũy để con ẩn náu Khổng Vĩnh Thành - Phạm Xuân Thu
Chúa Là Tình Yêu Chúa là tình yêu, Người đã đến cứu thế giới NNT, Trọng Nhân
Chúa Là Tình Yêu Chúa là tình yêu, Người đã đến cứu thế giới Trọng Nhân, NNT
Chúa Là Tình Yêu Chúa ơi đây cuộc đời con đáng chi Kim Ân
Chúa Là Vua Chúa ngự trên cơn hồng thủy Hải Triều - Liên Bình Định
Chúa Là Vua Chúa ngự trên cơn hồng thủy Liên Bình Định - Hải Triều
Chúa Là Vua Chúa là Vua trên các muôn Vua NNT, Hương Đan
Chúa Làm Người Một mùa đông rét căm, lạnh buốt Belem nghèo hèn Nguyễn Ngọc Tiến
Chúa Lên Trời Hỡi người Galilê
Chúa Lên Trời Hỡi muôn dân, hãy reo mừng, hãy hát vang Ngô Duy Linh
Chúa Lên Trời Sao mãi đứng nhìn hỡi người Galilê Hải Nguyễn
Chúa Luôn Khoan Hồng Trong thung lũng sâu, hồn con van xin
Chúa Luôn Từ Ái Chúa vẫn luôn một niềm từ ái
Chúa Luôn Xót Thương Xin Chúa thứ tha cho con Vũ Đình Ân
Chúa Mùa Xuân Mùa Xuân lại đến cho hoa lá khoe tươi Thái Nguyên
Chúa Muôn Đời Vẫn Thế Chúa muôn đời vẫn thế như đại dương tràn đầy Nguyễn Mộng Huỳnh
Chúa Ngự Trong Con Này giờ đây Chúa ngự trong hồn con Nguyễn Hùng Cường
Chúa Nguồn Tình Yêu Sao Chúa không phạt con Hải Nguyễn
Chúa Nhân Từ Chúa nhân từ Kim Long
Chúa Ở Cùng Ta Noel đã về, nhớ lại mùa Giáng Sinh xưa Nguyễn Duy
Chúa Ở Lại Chúa ở lại thôi Chúa con ơi Vinh Hạnh - Anh Linh
Chúa Ở Với Con Chúa ở với con giữa cơn hiểm nghèo Nguyễn Mộng Huỳnh
109 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15
 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105
 106 107 108 109