VIQR mode VNI mode Telex mode VietTyping off
Tìm Bài Hát:  Theo Tựa Ðề.
Xin viết chữ có dấu 
Dùng các dấu  ' ` ? ~ . ( ^ + trong keyboard.
Tựa Ðề Bài Hát (td: Lễ Dâng): 

Tựa Ðề:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Câu Ðầu:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Tác Giả:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý
109 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15
 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105
 106 107 108 109

Những bài hát có dấu * là những bài không dùng trong phụng vụ.
Có thể nhấn vào các chữ Tựa Ðề, Câu Ðầu hay Tác Giả để "sort" theo thứ tự.

Tựa Ðề Câu Ðầu Tác Giả
Đáp Ca Đám Cưới Tv127 Luôn tôn sợ Chúa. Hạnh phúc cho những người Lê Đăng Ngôn
Ðáp Ca Lễ Thánh Gioan Tiề Hô Tv138 Tạ ơn Chúa đã dựng nên con Ngọc Cẩn
Ðáp Ca Lễ Thánh Gioan Tiề Hô Tv138 Tôi ca ngợi Chúa vì tôi được tạo thành cách lạ lùng Mi Giáng
Đáp Ca Lễ Thánh Phêrô và Phaolô Tv33 Thiên Thần Chúa hạ trại đồn binh Mi Giáng
Ðáp Ca Lễ Thánh Phêrô và Phaolô Tv33 Chúa đã giải thoát tôi Cao Thanh Hoàng
Đáp Ca Lễ Vọng Thánh Gioan Tẩy Giả Từ trong thai mẫu, Chúa là Đấng bảo vệ con hvh
Ðáp Ca Lễ Vọng Thánh Gioan Tv70 Từ trong thai mẫu, Chúa là Đấng bảo vệ tôi Mi Giáng
Đáp Ca Lễ Vọng Thánh Phêro và Phaolô Tv18 Tiếng chúng đã vang cùng mặt đất Mi Giáng
Đáp Ca Lễ Vọng Thánh Phêrô và Phaolô Tv18 Tiếng các Ngài mà tiếng các Ngài đã vang Ngọc Cẩn
Đáp Ca Lễ Vọng Thánh Phêrô và Phaolô Tv18 Trời xanh tường thuật vinh quang Chúa Cao Thanh Hoàng
Đất Trời Hoan Ca Đất trời hợp khúc hoan. Cao Thanh Hoàng
Dấu Ái Tình Ngài Ôi Giêsu, Ngài thương lắng nghe tiếng con Cao Minh Thắng
Đâu Có Tình Yêu Thương Đâu có tình yêu ... (4 bè) Vinh Hạnh
Đâu Có Tình Yêu Thương (1 bè) Đâu có tình yêu thương ở đấy có Đức Chúa Trời Vinh Hạnh
Đây Cung Điện Chúa Trời Nào ta lên đền, lên đền Chúa Trời Cao Minh Thắng
Đây Đoàn Chiên Mới Sinh Đây đoàn chiên mới sinh, tắm mình trong ánh sáng... Nguyễn Ngọc Tỉnh (Lời Việt)
Đây Hy Lễ Tiến dâng Chúa trên trời ly rượu nồng tấm bánh thơm Kim Long - Liên Bình Định
Đây Hy Lễ Tiến dâng Chúa trên trời ly rượu nồng tấm bánh thơm Liên Bình Định - Kim Long
Đây Tháng Hoa Đây tháng hoa đoàn con đi hái hoa
Đây Thập Giá Đây thâp giá là hào quang vô tận Ngọc Cẩn
Đây Tin Vui Đây tin vui Chúa Trời thương dân Người Mi Trầm
Dây Tơ Hồng Dây tơ hồng là trăm năm một mối duyên này Lê Đăng Ngôn
Đây Vị Thượng Tế Đây vị Thượng Tế suốt đời sống đẹp lòng Chúa Thế Thông
ĐC: Tv148 Ca Tụng Thánh Danh Nào ca tụng Thánh Danh Đức Chúa Mi Giáng
ĐC: Tv44 Xin Hãy Nghe Xin hãy lắng tai nghe thưa nương tử Hải Nguyễn
ĐC: Tv44 Xin Hãy Nghe Xin hãy lắng tai nghe thưa nương tử Mi Giáng
*De Colores *De Colores
Đêm Belem Đồng Belem tuyết sương lạnh lùng Hải Nguyễn
Đêm Bình An Vinh danh Chúa Ba Ngôi trên các tầng trời. Ngô Duy Linh
Đêm Đông Dâng Chúa Đêm tình yêu sao sáng soi cõi đời Thái Nguyên
Đêm Đông Dâng Chúa 1 Mùa đông sương gió Thiên Chúa giáng trần làm người Thái Nguyên
Đêm Đông Dâng Chúa 2 Đêm đông về lạnh lùng giữa trời Thái Nguyên
Đêm Đông Sương Gió 1 Mùa đông sương gió Thiên Chúa giáng trần làm người Thái Nguyên
Đêm Đông Sương Gió 2 Đêm đông về lạnh lùng giữa trời Thái Nguyên
Đêm Giã Từ Đêm năm xưa trên cõi Khuất Duy Linh
Đêm Giáng Sinh Đêm giáng sinh tưng bừng Xuân Thảo & Đỗ Xuân Quế
Đêm Giáng Sinh Đêm giáng sinh tưng bừng Khổng Vĩnh Thành & Đỗ Xuân Quế
Đêm Giáng Sinh Đêm giáng sinh tưng bừng Đỗ Xuân Quế & Khổng Vĩnh Thành
Đêm Hồng Ân 1 Trời đã gần khuya Thái Nguyên
Đêm Hồng Phúc Đêm nay đêm hồng phúc, Chúa hạ sinh xuống trần gian Phạm Đức Huyến
Đêm Hồng Phúc Giữa cánh đồng trời Belem lạnh lùng
Đêm Huyền Diệu Đêm, đêm huyền diệu trăng quên lên cao Thu An
Đêm Huyền Diệu 2 Đêm, đêm huyền diệu trăng quên lên cao Thu An
Đêm Nay Đêm nay nhắc lại một đêm xưa vĩ đại Phaolô Đạt
Đêm Nay Đêm nay trời đất giao hoà Xuân Thảo
Đêm Nay Con Chúa Đã Giáng Sinh Đêm nay con Thiên Chúa đã giáng sinh Hải Ánh
Đêm Nay Con Chúa Giáng Sinh Đêm nay Con Thiên Chúa đã giáng sinh Hải Ánh
Đêm Nhiệm Mầu Một đêm đông vắng lặng giữa cánh đồng hoang vu Trần Thế
Đêm Noel (hợp ca) Đêm nay Noel về Xuân Thảo
Đêm Thánh Vô Cùng Đêm Thánh vô cùng! Giây phút tưng bừng! Hùng Lân; Nhạc: F. Gruber
109 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15
 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105
 106 107 108 109