VIQR mode VNI mode Telex mode VietTyping off
Tìm Bài Hát:  Theo Tựa Ðề.
Xin viết chữ có dấu 
Dùng các dấu  ' ` ? ~ . ( ^ + trong keyboard.
Tựa Ðề Bài Hát (td: Lễ Dâng): 

Tựa Ðề:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Câu Ðầu:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Tác Giả:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý
8 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8

Những bài hát có dấu * là những bài không dùng trong phụng vụ.
Có thể nhấn vào các chữ Tựa Ðề, Câu Ðầu hay Tác Giả để "sort" theo thứ tự.

Tựa Ðề Câu Ðầu Tác Giả
Giọt Lệ Thống Hối Lạy Chúa đoái thương nghe tiếng con phàn nàn...
Giọt Lệ Yêu Thương Giọt lệ yêu thương mãi tuôn rơi vì tội lỗi gian trần Phạm Đức Huyến
Giọt Mồ Hôi Giọt mồ hôi rơi xuống trên phố hè nắng đầy Hải Nguyễn
Giọt Sương Giêsu Ruộng trần gian hạn hán Trầm Thiên Thu
Giữa Đám Mây Kìa giữa đám mây chói loà Ngọc Cẩn
Giữa Đêm Trường (The First Noel) Giữa đêm trường u tối Kim Long
Giuse Bầu Cử Đoàn con cùng hợp hoan cầu khấn Hải Linh - Minh Đệ
Giuse Mẫu Gương Gia Đình Mừng Cha Giuse hiển vinh trên trời Liên Bình Định
Giuse Người Của Sự Vượt Qua Lạy Cha Giuse, người công chính giữa cuộc đời Tuấn Kim
Giuse Người Của Sự Vượt Qua Lạy Cha Giuse, người công chính giữa cuộc đời Tuấn Kim
Giuse Trong Âm Thầm Trong âm thầm là cả một bài ca Thái Nguyên
Gói Trọn Tình Yêu Một ngày xa xưa khi Gioan mới sinh vào đời Trầm Thiên Thu
Gương Thánh Gia Noi gương Thánh Gia chúng con nguyện luôn sống thuận hòa Trần Thế
Gương Thánh Gia Gia đình trên dưới thuận hoà
Giã Biệt Cuộc Đời Xin giã biệt cuộc đời cuộc đời trần gian Trầm Thiên Thu
8 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8