VIQR mode VNI mode Telex mode VietTyping off
Tìm Bài Hát:  Theo Tựa Ðề.
Xin viết chữ có dấu 
Dùng các dấu  ' ` ? ~ . ( ^ + trong keyboard.
Tựa Ðề Bài Hát (td: Lễ Dâng): 

Tựa Ðề:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Câu Ðầu:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Tác Giả:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý
109 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15
 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105
 106 107 108 109

Những bài hát có dấu * là những bài không dùng trong phụng vụ.
Có thể nhấn vào các chữ Tựa Ðề, Câu Ðầu hay Tác Giả để "sort" theo thứ tự.

Tựa Ðề Câu Ðầu Tác Giả
Hoa Lòng Dâng Mẹ Lòng con như hoa nhỏ trắng trong Mẹ ơi
Hoa Thơm Kính Dâng Hoa thơm cỏ lạ thắm tươi trần gian kính dâng Đức Bà Cao Thanh Hoàng
Hoa Từ Lòng Đất Mẹ Hoa từ lòng đất quê hương kính dâng Mẹ tình con thảo hiếu Thế Thông
Hoan Ca Giuse Ngày xưa nơi miền Nazareth Nguyễn Bách
Hoan Ca Lên Đền Đoàn con tiến lên đền Cha Hải Nguyễn
Hoan Ca Phục Sinh Cùng hoan ca lên đi Thế Thông
Hoàn Cầu Hãy Tung Hô Chúa Như nai kia mong tìm suối nước trong Khổng Vĩnh Thành - Phạm Xuân Thu
Hoan Hô Vua Giêsu Giêsu Vua chiến thắng, Giêsu Vua vinh quang
Hoan Hô Vua Giêsu Nào ta đến
Hỡi Cửa Thiên Đàng Hỡi cửa thiên đàng hãy mở cho tôi Lữ Hành
Hỡi Mây Ngàn Trời cao hãy đổ sương xuống Hải Ánh
Hỡi Muôn Dân Hỡi muôn dân ta hãy vui mừng lên Hải Ánh
Hôm Nay Chúa Lên Trời Hôm nay Chúa lên trời Nguyễn Chánh
Hồn Con Thao Thức Giữa chốn gian trần, hồn con thao thức Mai Lợi
Hôn Lễ Quân Vương (Tv44) Lòng trào dâng muôn thơ cẩm tú Lữ Hành
Hồng Ân Bao La Hồng ân bao la, tình yêu cao xa Trầm Thiên Thu
Hồng Ân Chúa Bao La Hồng ân Chúa bao la, tuôn đổ xuống chan hoà Nguyễn Khắc Tuần
Hồng Ân Chúa Bao La Hồng ân Chúa bao la Liên Bình Định - Thiện Cẩm
Hồng Ân Chúa Bao La (2 bè) Hồng ân Chúa bao la Liên Bình Định - Thiện Cẩm
Hồng Ân Chúa Bao La (2 bè) Hồng ân Chúa bao la Thiện Cẩm - Liên Bình Định
Hồng Ân Chúa Bao La (4 bè) Hồng ân Chúa bao la Thiện Cẩm - Liên Bình Định
Hồng Ân Chúa Mãi Theo Con Tìm về ngày xưa để tin vào tình yêu Chúa Thế Thông
Hồng Ân Cứu Độ Hồng ân cứu độ lan tràn khắp nơi Lê Đăng Ngôn
Hồng Ân Đêm Thánh Chúa giáng trần bạn ơi, Chúa đã giáng trần Kim Ân
Hồng Ân Hoà Giải 2 Một thời qua con trở gót mà đi Khổng Vĩnh Thành
Hồng Phúc Chúa Ban Con đến đây cảm tạ ơn Chúa Trời Đinh Công Huỳnh
Hợp Khúc Dâng Người Từ nay con thuộc về Chúa, Chúa ơi Trần Minh Hứa
Hương Kinh Lavang Hương trầm tràn dâng niềm mơ thắm bao ý thơ tôn thờ Thế Thông
Hương Lòng Tiến gần thiên nhan Mẹ Chúa Trời Hải Nguyễn
Hương Lòng 1 Đoàn con dâng tiến Chúa quyền linh Nguyễn Chánh
Hương Lòng 2 Đây bao trái tim chung lòng Nguyễn Chánh
Hương Lòng 3 Xin dâng lên từng giọt rượu ngon Nguyễn Chánh
Hương Lòng 4 Dâng lên Chúa ngàn lời ca Nguyễn Chánh
Hương Lòng 5 Xin nguyện cầu Chúa thương Nguyễn Chánh
Hương Lòng 6 Hoà cùng trầm hương bay lên dâng Chúa Nguyễn Chánh
Hương Lòng 7 Nguyện xin Chúa nhận của lễ này Nguyễn Chánh
Hương Lòng Dâng Mẹ Trầm hương nhẹ ngất ngây lay lay áng mây ban chiều Thế Thông
Hướng Nhìn Chúa Ngày đêm mắt con luôn hướng nhìn về Chúa Viết Chung
Hướng Nhìn Chúa Ngày đêm mắt con luôn hướng nhìn về Chúa Viết Chung
Hướng Nhìn Về Chúa Mắt con luôn hướng nhìn về Chúa Thái Nguyên
Hương Say Noel Noel nay đã về Hiếu Anh, Hồ Đăng Tín
Hương Tình Dâng Hiến Xin dâng Cha tình nồng với bánh khiết tinh Liên Bình Định
Hướng Về Chúa (2 bè) Chúa ơi hồn con hướng về Chúa Kim Long
Hướng Về Chúa (2 bè) Chúa ơi hồn con hướng về Chúa Kim Long
Hướng Về Chúa (4 bè) Chúa ơi hồn con hướng về Chúa Kim Long
Hương Xuân Ngào Ngạt Tiết đông nay đã qua rồi Nguyễn Duy
Huyền Ca Tôi nắm cung đàn tơ tấu lên Lữ Hành
Huyền Thoại Gioan Ngày xưa xa vời xóm thôn đìu hiu Hải Nguyễn
109 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15
 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105
 106 107 108 109