VIQR mode VNI mode Telex mode VietTyping off
Tìm Bài Hát:  Theo Tựa Ðề.
Xin viết chữ có dấu 
Dùng các dấu  ' ` ? ~ . ( ^ + trong keyboard.
Tựa Ðề Bài Hát (td: Lễ Dâng): 

Tựa Ðề:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Câu Ðầu:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Tác Giả:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý
109 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15
 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105
 106 107 108 109

Những bài hát có dấu * là những bài không dùng trong phụng vụ.
Có thể nhấn vào các chữ Tựa Ðề, Câu Ðầu hay Tác Giả để "sort" theo thứ tự.

Tựa Ðề Câu Ðầu Tác Giả
Kinh Chiều Bóng chiều đang dần buông Nguyễn Mộng Huỳnh
Kinh Chiều Mẹ như trăng ở đầu nguồn... Thiện Cẩm - Ðình Bảng
Kinh Dâng Lễ vật tinh tuyền con dâng lên Chúa Trầm Thiên Thu
Kính Dâng Con xin kính dâng về Chúa Trầm Thiên Thu
Kính Dâng Cha Xin dâng lên Cha buồn vui cuộc sống Liên Bình Định
Kinh Dâng Lễ Xin dâng lên Chúa cuộc đời con Lữ Hành
Kính Dâng Người Con kính dâng Người rượu nho cùng bánh miến Trần Minh Hứa
Kinh Kính Mừng Kính mừng Maria đầy ơn phúc Hải Nguyễn
Kinh Kính Mừng (4 bè) Kính mừng Maria đầy ơn phúc Hải Nguyễn
Kinh Lạy Cha Vâng lệnh Chúa Liên Bình Định
Kinh Lạy Cha Lạy Cha chúng con Liên Bình Định
Kinh Lạy Cha Vâng lệnh Chúa Cứu Thế Ngọc Cẩn
Kinh Lạy Cha (2) Lạy Cha chúng con ở trên trời Liên Bình Định
Kinh Lạy Cha (KHo) Lạy Cha chúng con ở trên trời Hải Ánh
Kinh Lạy Cha (Tây Nguyên) Lạy Cha chúng con ở trên trời Hải Ánh
Kinh Lạy Cha 2 Lạy Cha chúng con ở trên trời Ngọc Cẩn
Kính Lạy Máu Thánh Chúa Kính lạu Máu Thánh Máu Thánh Chúa Giêsu Trầm Thiên Thu
Kính Lạy Nữ Vương Xin dâng lên giọt lệ thầm... Hải Triều - Ðình Bảng
Kinh Lòng Thương Xót Chúa Lạy Chúa Giêsu xin thương xót Đạt Đức
Kính Mừng Giuse Kính mừng Giuse đầy ơn Chúa Hải Nguyễn
Kính Mừng Maria Kính mừng Maria đầy ơn phúc Nguyễn Chánh
Kính Mừng Maria Kính mừng Maria Trần Đại Phước
Kính Mừng Maria Kính mừng Mẹ đầy ơn phúc Liên Bình Định
Kính Mừng Thánh Nữ Monica Kính mừng thánh nữ Monica Hải Ánh
Kính Mừng Thánh Nữ Monica Kính mừng thánh nữ Monica Hải Ánh
Kính Nguyện Chúa Thánh Thần Kính nguyện Chúa Thánh Thần Phaolô Đạt
Kinh Nguyện Đầu Năm Ngày đầu năm có tiếng chim oanh Sourine & Vũ Hân
Kinh Tạ Lễ Giờ này thánh lễ đã hết rồi Nguyễn Hùng Cường
Kính thánh Antôn và Phanxicô Trần thế hôm nay Anh Tuấn
Kính Tiến Dâng Cha Kính tiến, kính tiến dâng Cha Hải Ánh
Kính Tiến Dâng Cha Kính tiến, kính tiến dâng Cha Hải Ánh - Liên Bình Định
Kính Tiến Dâng Cha Kính tiến, kính tiến dâng Cha Liên Bình Định - Hải Ánh
Kinh Tin Kính (cac Thanh Tong Đo) Tôi tin kính Đức Chúa Trời Hoa Phượng Vi
Kinh Tình Yêu Chúa đã biết đời con là mọn hèn Nguyễn Bách
Kỳ Công Tay Chúa Sự nghiệp lẫy lừng Thế Thông
Ký Thác Hồn Con Con luôn ký thác hồn con nơi lòng Thương Xót Chúa hvh
Là Đây Của Lễ Với những lao nhọc mồ hôi nước mắt Ngọc Linh
Là Một Giọt Nước Là một giọt nước tan biến đi giữa ly rượu nồng Thế Thông
Làm Sao Con Biết Làm sao con biết Chúa yêu con Giang Ân
Làm Sao Con Nói Nên Lời Làm sao con nói nên lời Khổng Vĩnh Thành
Lavang Điệp Khúc Yêu Thương Con yêu Mẹ hỡi Mẹ Lavang Thế Thông
Lạy Bánh Trường Sinh Lạy bánh trường sinh dưỡng nuôi hộ phù Khổng Vĩnh Thành
Lạy Cha Hằng Hữu Lạu Cha hằng hữu Trường Cửu
Lạy Chúa Con Đây Con thưa cùng Chúa này con xin đến
Lạy Chúa Thánh Thần Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự xuống trên chúng con Trần Thế
Lạy Chúa Thánh Thần Lạy Chúa Thánh Thần xin ngự đến Khổng Vĩnh Thành
Lạy Chúa Trời Con Lạy Chúa, Chúa Trời con, con đến thưa Lan Thanh
Lạy Chúa, Xin Ở Lại Với Con (2) Lạy Chúa xin hãy ở trong lòng con luôn Cao Minh Thắng
Lạy Ðức Mẹ La Vang Lạy Đức Mẹ Lavang con qùy đây kính dâng về Mẹ Liên Bình Định - Hoàng Vũ
Lạy Ðức Mẹ La Vang Lạy Đức Mẹ Lavang con qùy đây kính dâng về Mẹ Hoàng Vũ - Liên Bình Định
109 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15
 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105
 106 107 108 109