VIQR mode VNI mode Telex mode VietTyping off
Tìm Bài Hát:  Theo Tựa Ðề.
Xin viết chữ có dấu 
Dùng các dấu  ' ` ? ~ . ( ^ + trong keyboard.
Tựa Ðề Bài Hát (td: Lễ Dâng): 

Tựa Ðề:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Câu Ðầu:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Tác Giả:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý
117 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15
 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105
 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Những bài hát có dấu * là những bài không dùng trong phụng vụ.
Có thể nhấn vào các chữ Tựa Ðề, Câu Ðầu hay Tác Giả để "sort" theo thứ tự.

Tựa Ðề Câu Ðầu Tác Giả
Con Chiên Con Chiên đã bị giết
Con Cứ Tưởng Rằng Con cứ tưởng rằng Ngài sinh ra Trầm Thiên Thu
Con Đã Đắc Tội Như người con thứ đòi cha chia gia tài Hải Nguyễn
Còn Đó Tình Giêsu Một chiều Canvê buồn tím Sơn Dương
Con Đường Bé Nhỏ Con muốn làm một bông hoa nhỏ Phanxicô
Con Đường Của Em Trên con đường Gioan Tiền Hô Nguyễn Duy
Con Đường Ngài Đi Con đường Ngài đi Nhật Minh
Con Đường Thánh Giá Đường Thánh Giá, con đường ngàn nỗi thương đau Hiền Hòa
Con Hát Mẹ Nghe Con đây chẳng có gì Trầm Thiên Thu - Paul Claudel
Con Hoang Trở Về Người cha kia có hai con, người con thứ đến nỉ non Trầm Thiên Thu
Con Hướng Tâm Hồn Lên Đoàn con hướng tâm hồn lên Đạt Đức
Con Kêu Lên Ngài Con kêu lên Ngài Trầm Thiên Thu
Con Không Có Gì Con không có gì dâng về Chúa Nguyễn Duy
Con Mến Yêu Dâng Chân thành con mến yêu dâng Hải Ánh
Con Mong Chúa Con mong Chúa Chúa ơi Anh Tuấn
Con Muốn Nên Thánh Lạy Chúa con muốn là một chứng nhân Trầm Thiên Thu
Con Nhà Nghèo Faustina con gái nhà nghèo Trầm Thiên Thu
Con No Thỏa Lời con kêu van lên Chúa Lê Đăng Ngôn
Con Noi Gương Mẹ Mẹ ơi nhắc con siêng năng Đạt Đức
Con Sẽ Trở Về Một chiều trên đồi Canvê Văn Duy Tùng
Con Thiết Tha Yêu Mến Chúa Con thiết tha yêu mến Chúa Chúa ơi Đạt Đức
Con Thuộc Về Chúa Xin cho con thuộc về Chúa thôi Nguyễn Chánh
Con Tin Một Chúa Ba Ngôi Khi con là con làm dấu Nguyễn Duy
Con tin Ngài Thương Đưa Lối Đời con như chiếc thuyền nan Xuân Đàn
Con Trông Cậy Vào Chúa Con trông cậy vào Chúa vì Ngài là thành lũy đời con Xuân Đàn
Con Van Xin Ngài Con thét gào van xin Chúa luôn Trầm Thiên Thu
Con Về Nhà Chúa Xin Chúa dẫn đưa con Đạt Đức
Con Vững Tin Vào Chúa Con vững tin vào Chúa, dù đời sóng gió trùng khơi Xuân Đàn
Con Xin Dâng Dâng lên Chúa rượu bánh này Nguyễn Duy
Con Xin Dâng Con xin dâng lên Cha, lời kinh yêu thương bao la Trầm Thiên Thu
Con Xin Đi Theo Chúa Đời bao nỗi gian nan Xuân Đàn
Con Xin Trở Về Đã bao năm dài Liên Bình Định
Con Yêu Chúa Trong tâm tình vui tươi Đạt Đức
Con Yêu Dấu Này là Con Ta yêu dấu Nguyễn Duy
Con Yêu Ngài Nhất Chỉ một mình Thiên Chúa Đạt Đức
Cộng Đoàn Sống Lời Chúa Lạy Chúa xin cho chúng con Nhật Minh
Công Ơn Cha Mẹ Cha mẹ sinh ta Hải Nguyễn
Công Ơn Tổ Tiên Nước chảy đá mòn Nhật Minh
Cứ Bền Đỗ Ô kìa là ô kìa kìa Trầm Thiên Thu
Cửa Chuồng Chiên Ta là cửa chuồng chiên, ai qua Ta mà vào Nguyễn Bách
Của Lễ Anh Hài Giòng máu đào Hải Nguyễn
Của Lễ Anh Hài Giòng máu đào các Thánh Anh Hài xưa Hải Nguyễn
Của Lễ Cậy Tin Của lễ con dâng lên Hiền Hòa
Của Lễ Con Dâng Của lễ con dâng là
Của Lễ Con Dâng Lời nguyện cầu như hương bay Nguyễn Duy
Của Lễ Con Dâng (3 bè) Đôi bàn tay bé nhỏ Nguyễn Mộng Huỳnh
Của Lễ Dâng Lên Chúa không nhận của lễ dâng lên, khi trong lòng còn Nhật Minh
Của Lễ Đơn Hèn Chờ từng ngày trôi qua Hạt Cát
Của Lễ Tiến Dâng Muôn tiếng ca vang lừng Hiền Hòa
Của Lễ Tinh Tuyền Con xin dâng lên Chúa chí linh Trầm Thiên Thu
117 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15
 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105
 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117