VIQR mode VNI mode Telex mode VietTyping off
Tìm Bài Hát:  Theo Tựa Ðề.
Xin viết chữ có dấu 
Dùng các dấu  ' ` ? ~ . ( ^ + trong keyboard.
Tựa Ðề Bài Hát (td: Lễ Dâng): 

Tựa Ðề:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Câu Ðầu:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Tác Giả:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý
117 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15
 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105
 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Những bài hát có dấu * là những bài không dùng trong phụng vụ.
Có thể nhấn vào các chữ Tựa Ðề, Câu Ðầu hay Tác Giả để "sort" theo thứ tự.

Tựa Ðề Câu Ðầu Tác Giả
Của Lễ Tinh Tuyền Con xin dâng lên Chúa chí linh Trầm Thiên Thu
Của Lễ Tình Yêu Lạy Chúa con xin hiến dâng Hiếu Anh
Của Lễ Tri Ân Ngày Chúa ra đời Trầm Thiên Thu
Của Lễ Tri Ân Xin thắp lên một nén hương trầm Nhật Minh
Của Lễ Yêu Thương Của lễ nào con dâng lên Chúa Nhật Minh
Cúi Xuống Thật Gần Cúi xuống thật gần Thái Nguyên
Cung Giáng Sinh Rộn ràng cung nhạc thánh Trầm Thiên Thu
Cùng Mẹ Con Dâng Chúa Hài Nhi Cùng Mẹ con dâng con chiêm ngắm Chúa Hài Nhi Phạm Trung
Cùng Nhau Đi Về Anh em ơi Đạt Đức
Cùng Về Nhà Cha Sướng vui làm sao Lữ Hành
Cùng Về Nơi Đây Cùng về nơi đây Hải Ánh
Cùng Với Mẹ Đồng Hành Cùng với Mẹ chúng con đồng hành Đạt Đức
Cuộc Đời Con Dâng (3 bè) Cuộc đời con dâng lên ví như rượu nho Thế Thông
Cuộc Tình Nay Đã Nên Duyên Cuộc tình nay đã nên duyên Xuân Đàn
Đã Có Mẹ La-vang Đã có Mẹ La-vang đời con không còn thất vọng Nhật Minh
Dã Tràng Xe Cát Chỉ là phù vân Trầm Thiên Thu
Đại Dương Lòng Thương Xót Mênh mông mênh mông lòng Chúa xót thương Trầm Thiên Thu
Đại Lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa Thúc trống lên dập dồn Phạm Trung
Da-kêu Có một người, một người thu thuế Trầm Thiên Thu
Dân Chúa Hỡi Dân Chúa hỡi mau tiến Hoàng Kim
Dân Ta Ơi Dân Ta hỡi dân ta ơi Trầm Thiên Thu
Dâng Bánh Rượu Lễ vật này xin dâng lên Chúa Nhật Minh
Dâng Cha Ngày Xuân (3 bè) Ngày đầu xuân xin dâng lên Hương Đan - NNT
Dâng Cha Nhân Hiền xin dâng lên Cha nhân hiền Nhật Minh
Dâng Chén Cứu Độ Con sẽ lấy là sẽ lấy gì Trầm Thiên Thu
Dâng Chúa Chúa ơi thân con đây
Dâng Chúa Ba Ngôii Cùng tiến đi lên Trầm Thiên Thu
Dâng Chúa Cung Đàn Đàn con rung tích tịch tình tang Nguyễn Ngọc Tiến
Dâng Chúa Đời Linh Mục Cùng dâng lên Chúa Nguyễn Chánh
Dâng Chúa Hài Nhi Đêm mùa đông con không có gì Xuân Đàn
Dâng Chúa Hiến Lễ Đời Con Xin dâng Chúa hiến lễ Hải Ánh
Dâng Chúa Mùa Xuân Một mùa xuân mới đến Xuân Đàn
Dâng Chúa Mùa Xuân Tươi Xuân nay xuân lại về Liên Bình Định
Dâng Chúa Niềm Đau Xin dâng lên từng nỗi đau này Nhật Minh
Dâng Chúa Tuổi Thơ Xin dâng Cha bánh rượu Liên Bình Định
Dâng Chúa Tuổi Thơ Xin dâng lên Thiên Chúa Trầm Thiên Thu
Dâng Chúa Tuổi Thơ Lạy Chúa con lấy gì mà dâng hiến Ngài Nguyễn Duy
Dâng Chúa Xuân Xuân nay đã đến Liên Bình Định
Đấng Công Minh Lạy Chúa Chúa là Đấng công minh Phạm Đình Nhu
Đấng Cứu Tinh Ở Đâu Đấng Cứu Tinh đang ở đâu Lữ Hành
Đấng Cứu Trợ Chúa là Đấng đã cứu trợ Trầm Thiên Thu
Dâng Gia Đình Trước ngai Mẹ nhân từ Nhật Minh
Dâng Gia Đình Và Quê Hương Tạ ơn Chúa đã ban cho gia đình Nguyễn Ngọc Tiến
Dâng Giáo Xứ Dâng lên Chúa Trần Thế
Dâng Lễ Cầu Hồn Này bánh thơm rượu lành hvh
Dâng Lễ Giao Thừa Giây phút giao thừa Nguyễn Chánh
Dâng Lễ Khấn Dòng Xin dâng lên trước Thiên nhan Nguyyễn Chánh
Dâng Lễ Mùa Xuân 3 Xin dâng lên Chúa Nguyễn Chánh
Dâng Lễ Mùa Xuân 4 Xuân đã về người ơi Nguyễn Chánh
Dâng Lễ Ngày Xuân Dâng lên Chúa đây bánh thơm với ly rượu lành Trầm Thiên Thu
117 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15
 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105
 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117