VIQR mode VNI mode Telex mode VietTyping off
Tìm Bài Hát:  Theo Câu Ðầu.
Xin viết chữ có dấu 
Dùng các dấu  ' ` ? ~ . ( ^ + trong keyboard.
Câu Ðầu Bài Hát (td: Dâng): 

Tựa Ðề:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Câu Ðầu:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Tác Giả:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý
5 Pages:   
  1  2  3  4  5

Những bài hát có dấu * là những bài không dùng trong phụng vụ.
Có thể nhấn vào các chữ Tựa Ðề, Câu Ðầu hay Tác Giả để "sort" theo thứ tự.

Câu Ðầu Tựa Ðề Tác Giả
Ôi Nữ Vương cao sang quyền phép trên trời Ôi Nữ Vương Hải Linh
Ôi Chúa Giêsu Chúa Yêu Bé Thơ
Ô kìa là ô kìa kìa Cứ Bền Đỗ Trầm Thiên Thu
Ông Tôma không tin lời Diễm Phúc Của Lòng Tin Nguyễn Duy
Ôi linh mục một đời hiến dâng Linh Mục Nhật Minh
Ôi Giêsu chí nhân, con xin nguyện dâng hiến xác hồn Lời Nguyện Lễ Sinh Lữ Hành
Ôi lạy Chúa, Chúa là Thiên Chúa của tôi Mong Đợi Chúa Nhật Minh
Ôi lạy Chúa từng ngày nối tiếp từng ngày Nỗi Lòng Trầm Thiên Thu
Ô kìa vườn nho sai trái Ô Kìa Vườn Nho Nguyễn Duy
Ôi bao la là tình Chúa Ôi Bao La Tình Chúa Nguyễn Văn Hiển
Ôi lạy Chúa xin hãy ban cho con Sám Hối Nguyễn Bách
Ôi Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị Thánh Gioan Pholô II Phạm Trung
Ôi thương con xưa Ngài chết cho con Thập Giá Hy Sinh Hạt Cát
Ôi Trinh Nữ tuyệt vời! Tinh tuyền một đời, nguồn vui của Chúa Ba Ngôi Kính Mừng Trinh Nữ Trầm Thiên Thu
Ôi thập giá được dựng nên giữa đồi cao. Ôi Thập Giá Kim Long
5 Pages:   
  1  2  3  4  5