VIQR mode VNI mode Telex mode VietTyping off
Tìm Bài Hát:  Theo Câu Ðầu.
Xin viết chữ có dấu 
Dùng các dấu  ' ` ? ~ . ( ^ + trong keyboard.
Câu Ðầu Bài Hát (td: Dâng): 

Tựa Ðề:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Câu Ðầu:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Tác Giả:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý
29 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Những bài hát có dấu * là những bài không dùng trong phụng vụ.
Có thể nhấn vào các chữ Tựa Ðề, Câu Ðầu hay Tác Giả để "sort" theo thứ tự.

Câu Ðầu Tựa Ðề Tác Giả
Đức Mẹ Lavang đoàn con xin đến bên Mẹ Lạy Mẹ La Vang Nguyễn Chánh
Đời người chóng phai Alpha Omega Tín Vy
Đêm đã đến rồi Ca Mừng Chúa Ra Đời Lm Nguyễn Duy
Đêm đông các mục đồng Ca Nhập Lễ - Thánh Gia Thất hvh
Đời dài hay ngắn Cầu Cho Thân Nhân Trầm Thiên Thu
Đời trôi mênh mang bao tháng năm Chờ Mong Maranatha Nguyễn Bách
Đêm nay giữa trời đầy sao Chúa Xuống Làm Người Nhật Minh
Đừng lo chi ngày mai bạn ơi Chuyện Phải Lo Nguyễn Duy
Đường Thánh Giá, con đường ngàn nỗi thương đau Con Đường Thánh Giá Hiền Hòa
Đoàn con hướng tâm hồn lên Con Hướng Tâm Hồn Lên Đạt Đức
Đời con như chiếc thuyền nan Con tin Ngài Thương Đưa Lối Xuân Đàn
Đời bao nỗi gian nan Con Xin Đi Theo Chúa Xuân Đàn
Đã bao năm dài Con Xin Trở Về Liên Bình Định
Đôi bàn tay bé nhỏ Của Lễ Con Dâng (3 bè) Nguyễn Mộng Huỳnh
Đã có Mẹ La-vang đời con không còn thất vọng Đã Có Mẹ La-vang Nhật Minh
29 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27 28 29