VIQR mode VNI mode Telex mode VietTyping off
Tìm Bài Hát:  Theo Câu Ðầu.
Xin viết chữ có dấu 
Dùng các dấu  ' ` ? ~ . ( ^ + trong keyboard.
Câu Ðầu Bài Hát (td: Dâng): 

Tựa Ðề:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Câu Ðầu:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Tác Giả:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý
 

Những bài hát có dấu * là những bài không dùng trong phụng vụ.
Có thể nhấn vào các chữ Tựa Ðề, Câu Ðầu hay Tác Giả để "sort" theo thứ tự.

Câu Ðầu Tựa Ðề Tác Giả
Ơn phù trợ của tôi Ơn Phù Trợ - TV.123 Lê Đăng Ngôn
Ơn Chúa kêu gọi chúng con trong tình yêu của Chúa Con Đi Ngọc Cẩn
Ơn phù trợ của con là chính nơi Chúa Nguồn Ơn Cứu Độ
Ơn phù trợ chúng ta ở nơi Danh Chúa Ơn Phù Trợ Chúng Ta Nguyễn Chánh
Ơn thiêng Chúa Trời, bao la ví biển khơi Ơn Thiêng Chúa Trời Thế Thông
Ơn gọi này Chúa đã dành cho con Ơn Gọi Hiệp Thông Nguyễn Duy