VIQR mode VNI mode Telex mode VietTyping off
Tìm Bài Hát:  Theo Câu Ðầu.
Xin viết chữ có dấu 
Dùng các dấu  ' ` ? ~ . ( ^ + trong keyboard.
Câu Ðầu Bài Hát (td: Dâng): 

Tựa Ðề:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Câu Ðầu:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Tác Giả:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý
117 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15
 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105
 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Những bài hát có dấu * là những bài không dùng trong phụng vụ.
Có thể nhấn vào các chữ Tựa Ðề, Câu Ðầu hay Tác Giả để "sort" theo thứ tự.

Câu Ðầu Tựa Ðề Tác Giả
Chiều xuống âm thâm.... Bên Mẹ Chiều Về Thái Nguyên
Khi mặt trời đồi Calvê.... Calvê Mặt Trời Ðã Tắt Phương Anh
Mẹ ơi, đoàn con kính chào Mẹ nhân lành... Cậy Trông Mẹ Nguyễn Duy
Lời con, tiếng ca dịu dang... Chúc Khen Danh Me Hải Ánh
Mẹ yêu ơi đây cuộc đời con dâng hiến cho Mẹ Chứng Nhân Mẹ Yêu Thái Nguyên
Này lời kinh thắm nồng, đẹp tưa ngàn đóa hồng... Chuỗi Ngọc Dâng Mẹ Cao Minh Thắng
Xin dâng lên Mẹ lời kinh Mân côi.... Chuỗi Ngọc Vàng Kinh Phạm Đức Huyến
Tim con rộn ràng reo vang khúc nhạc mới Cùng Mẹ Dâng Hiến Thái Nguyên
Dâng hoa, dâng hoa trọn tình con yêu Mẹ Dâng Hoa
Dâng hoa dâng lòng dâng lên cửu trùng Nữ Vương Thiên Đang.. Dâng Hoa, Dâng Lòng Hoàng Kim
Ngước nhìn về Mẹ để con trông thây... Hãy Nhìn Về Mẹ Thái Nguyên
Hoa buồn hoa màu tím Hoa Tím Thái Nguyên
Mẹ ơi con dâng lên Mẹ Hoa Trắng Thái Nguyên
Con tiến dâng lên một đoá hoa vàng Hoa Vàng Thái Nguyên
Hoa xanh hoa của lòng thành Hoa Xanh Thái Nguyên
Hợp dâng hy lễ lòng tha thiêt... Hợp Dâng Với Mẹ Thái Nguyên
Dâng hoa năm sắc trước toà Mẹ Hương Lòng Kính Mẹ
Hoa thắm nở đẹp đồng nội xa Khúc Hát Dâng Hoa Hải Triều
Kính mừng Maria đầy ơn phúc Kính Mừng Maria Xuân Thánh
Kính mừng Maria đầy ơn phúc Kính Mừng Maria Kim Ân
Thương đoàn con nay Mẹ ghé thăm... Kính Mừng Mẹ La Vang Liên Bình Định
Vang lên lời ngợi ca cùng chúc tụng Ngài Kinh Ngợi Khen Thái Nguyên
Đức Mẹ Lavang đoàn con xin đến bên Mẹ Lạy Mẹ La Vang Nguyễn Chánh
Lậy Nữ Vương rất thánh Mân Côi Lạy Nữ Vương Mân Côi Nguyễn Bang Hanh
Mẹ ơi, con dâng Mẹ ngàn lời kinh... Lời Kinh Mân Côi Thái Nguyên
Mẹ ơi khi chiều rơi bên thềm Lời Kinh Yêu Mến Thái Nguyên
Tôi hớn hở vui mừng Magnificat Lâm T. Vũ
Mẹ ơi năm tháng qua trong tình Mẹ Mẹ Là Nguồn Ân Sủng Kim Ân
Mẹ lên trời lãnh nhận vương quyền Mẹ Lên Trời Liên Bình Định
Ngày ngày con hát ca vang Mẹ Việt Nam Hải Ánh
Mẹ là nhánh huệ trinh nguyên Mẹ Vô Nhiễm Lutha
Ngàn lời kinh con dâng Mẹ chí nhân Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội Ðỗ Vy Hạ
Ôi Nữ Vương cao sang quyền phép trên trời Ôi Nữ Vương Hải Linh
Xin dâng về Mẹ tràng hoa Mân Côi Xin Dâng Về Mẹ Hải Ánh
Tình Ngài là vầng dương soi đường con đi Ân Tình Miên Man Trầm Thiên Thu
Vì phàm nhân ác tâm 14 Chặng Thánh Giá Trầm Thiên Thu
Vì phàm nhân ác tâm 14 Chặng Thánh Giá Trầm Thiên Thu
Lòng mừng vui 25 Năm Một Tình Yêu Trần Thế
Từ khi con chưa hoài thai 25 Năm Tạ Ơn Hải Nguyễn
Con xin cảm tạ Chúa 40 Năm Linh Mục Nguyễn Chánh
Ai giữ điều răn Thầy Ai Yêu Mến Thầy Hải Nguyễn
Alleluia trần hoàn hỡi hát lên bài ca Alleluia Chúa Đã Sống Lại Hiền Hòa
Alleluia Chúa phán: Ta là sự sống lại Alleluia Lễ Cầu Hồn hvh
Alleluia nếu ai yêu Thày Alleluia Nếu Ai Yêu Thày Thế Thông
Đời người chóng phai Alpha Omega Tín Vy
Hãy ăn năn hoán cải tâm hồn Ăn Năn Sám Hối Trần Thế
Tình là tình Giáng Sinh Ân Tình Giáng Sinh Trầm Thiên Thu
Hai mươi lăm năm ân tình Ân Tình Thánh (3 bè) Hương Đan - NNT
Hôm nay ánh sáng huy hoàng Ánh Sáng Bừng Lên Hoàng Phương
Anh em hãy sám hối Anh em hãy sám hối Trần Thế
117 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15
 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105
 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117