VIQR mode VNI mode Telex mode VietTyping off
Tìm Bài Hát:  Theo Câu Ðầu.
Xin viết chữ có dấu 
Dùng các dấu  ' ` ? ~ . ( ^ + trong keyboard.
Câu Ðầu Bài Hát (td: Dâng): 

Tựa Ðề:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Câu Ðầu:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Tác Giả:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý
8 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8

Những bài hát có dấu * là những bài không dùng trong phụng vụ.
Có thể nhấn vào các chữ Tựa Ðề, Câu Ðầu hay Tác Giả để "sort" theo thứ tự.

Câu Ðầu Tựa Ðề Tác Giả
Ai giữ điều răn Thầy Ai Yêu Mến Thầy Hải Nguyễn
Alleluia trần hoàn hỡi hát lên bài ca Alleluia Chúa Đã Sống Lại Hiền Hòa
Alleluia Chúa phán: Ta là sự sống lại Alleluia Lễ Cầu Hồn hvh
Alleluia nếu ai yêu Thày Alleluia Nếu Ai Yêu Thày Thế Thông
Anh em hãy sám hối Anh em hãy sám hối Trần Thế
Avê Maria Avê Maria Franz Schubert, Hạt Cát
Avê Maria Avê Maria Franz Schubert, Hạt Cát
Avê Maria Avê Maria Franz Schubert, Hạt Cát
Avê Maria con dâng lời Avê Maria Con Dâng Lời (3 bè) Huyền Linh - NNT
Avê Maria con dâng lời Avê Maria Con Dâng Lời (4 bè) Huyền Linh - NNT
Ai ai đang đi tìm Thiên Chúa Chẳng Ai Nhận Diện Tri Văn Vinh
Alleluia Người đã sống lại Chúa Đã Sống Lại Liên Bình Định
Alleluia Chúa Kitô khải hoàn Chúa Khải Hoàn Alleluia (2 bè) Liên Bình Định
Alleluia Chúa Kitô khải hoàn Chúa Khải Hoàn Alleluia (4 bè) Liên Bình Định
Alleuia ngày bao hân hoan Chúa Lên Trời Trầm Thiên Thu
8 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8