VIQR mode VNI mode Telex mode VietTyping off
Tìm Bài Hát:  Theo Câu Ðầu.
Xin viết chữ có dấu 
Dùng các dấu  ' ` ? ~ . ( ^ + trong keyboard.
Câu Ðầu Bài Hát (td: Dâng): 

Tựa Ðề:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Câu Ðầu:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Tác Giả:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý
3 Pages:   
  1  2  3

Những bài hát có dấu * là những bài không dùng trong phụng vụ.
Có thể nhấn vào các chữ Tựa Ðề, Câu Ðầu hay Tác Giả để "sort" theo thứ tự.

Câu Ðầu Tựa Ðề Tác Giả
Ai giữ điều răn Thầy Ai Yêu Mến Thầy Hải Nguyễn
Alleluia trần hoàn hỡi hát lên bài ca Alleluia Chúa Đã Sống Lại Hiền Hòa
Alleluia Chúa phán: Ta là sự sống lại Alleluia Lễ Cầu Hồn hvh
Alleluia nếu ai yêu Thày Alleluia Nếu Ai Yêu Thày Thế Thông
Anh em hãy sám hối Anh em hãy sám hối Trần Thế
Avê Maria Avê Maria Franz Schubert, Hạt Cát
Avê Maria Avê Maria Franz Schubert, Hạt Cát
Avê Maria Avê Maria Franz Schubert, Hạt Cát
Avê Maria con dâng lời Avê Maria Con Dâng Lời (3 bè) Huyền Linh - NNT
Avê Maria con dâng lời Avê Maria Con Dâng Lời (4 bè) Huyền Linh - NNT
Ai ai đang đi tìm Thiên Chúa Chẳng Ai Nhận Diện Tri Văn Vinh
Alleluia Người đã sống lại Chúa Đã Sống Lại Liên Bình Định
Alleluia Chúa Kitô khải hoàn Chúa Khải Hoàn Alleluia (2 bè) Liên Bình Định
Alleluia Chúa Kitô khải hoàn Chúa Khải Hoàn Alleluia (4 bè) Liên Bình Định
Alleuia ngày bao hân hoan Chúa Lên Trời Trầm Thiên Thu
Alleluia hãy tạ ơn Chúa Chúa Vẫn Trọn Tình Thương Thu An
Anh em ơi Cùng Nhau Đi Về Đạt Đức
Avê Maria Dâng Mẹ Tràng Hoa Mân Côi (2 bè) Liên Bình Đinh, Dzuy Sơn Tuyền
Avê Maria Dâng Mẹ Tràng Hoa Mân Côi (3 bè) Liên Bình Đinh, Dzuy Sơn Tuyền
Alleluia kìa có tiếng ai nhẹ ru Đêm Chúa Giáng Sinh Anh Tuấn
Ai muốn theo Ta, nào ai mong muốn theo Ta Điều Kiện Theo Chúa Trầm Thiên Thu
Ai cũng có mẹ cha Đức Cù Lao Trầm Thiên Thu
Alleluia vầng đông dậy ánh hồng gieo Hào Quang Phục Sinh Trầm Thiên Thu
Ai đang lạc bước hoang đàng Hãy Về Với Chúa Nhật Minh
Anh ơi cho tôi vay ba chiếc bánh thôi Kiên Tâm Trầm Thiên Thu
Avê Maria Avê Mẹ Lavang Maria Mẹ La-Vang Phạm Đức Huyến
Avê Maria Mẹ là tình thương ban xuống cho nhân loại Mẹ Là Tình Thương Phạm Trung
Ai kiếm tìm và thực thi ý Chúa Môn Đệ Chân Chính Nguyễn Duy
Ai mà chẳng muốn nên thánh Nên Thánh Nguyễn Duy
Ai đi trong thương đau Ngày Trở Về Trầm Thiên Thu
Ai cũng muốn mình khôn Người Khôn Nguyễn Duy
Ai nuôi con lớn lên Những Người Có Công
Alleluia vì nay Chúa đã phục sinh Niềm Vui Phục Sinh Văn Chi
Ai khát xin mời hãy đến Nước Trường Sinh Trầm Thiên Thu
Avê Maria xin tạ ơn tạ ơn suốt cả cuộc đời Tạ Ơn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Phạm Trung
Ai muốn theo Ta ai muốn làm môn đệ Ta Theo Chúa Trầm Hương
An-giê-la Thánh nữ mồ côi Trinh Nữ Khôn Ngoan Trầm Thiên Thu
Angiêla thánh nữ mồ côi Trinh Nữ Khôn Ngoan Trầm Thiên Thu
A-vê a-vê a-vê Maria 25 Năm Về Bên Mẹ Trần Thế
Ai thương ai thấu cho tình này? Ai Thương? Lữ Hành
A-ve Ma-ri-a A-ve Ma-ri-a Ave Maria Hoàng Cương
Ave Maria Mừng khen tung hô nữ vương Ave Maria Nguyễn Chánh
A-ve Ma-ri-a. Gra-ti-a ple-na, Do-mi-nus te-cum Ave Maria (Latin) T. L. da Vittoria
A-ve Ma-ri-a, A-ve Ma-ri-a, A-ve Ma-ria Dâng Lời Cảm Tạ - Ave Maria Liên Bình Định
Al-lê-lu-ia, al-lê-lu-ia Đức Ki-tô Đã Sống Lại Ngọc Linh
Ave Maria Ave Maria Nữ Vương Mân Côi Trầm Thiên Thu
Ai đi đường ngay thẳng, Ta chỉ cho thất ơn Thiên Chúa Cứu Độ. Tv49 (Chúa Nhật 10 Thường Niên A) Viết Hùng
Ai là anh em ta Ai là anh em ta Kiều Hữu Chiến
Ai muốn làm lớn giữa anh em Ai Muốn Làm Lớn Nguyễn Paul
Ai muốn theo Ta, thì hãy từ bỏ mình đi Ai Muốn Theo Ta Nguyễn Paul
3 Pages:   
  1  2  3