VIQR mode VNI mode Telex mode VietTyping off
Tìm Bài Hát:  Theo Câu Ðầu.
Xin viết chữ có dấu 
Dùng các dấu  ' ` ? ~ . ( ^ + trong keyboard.
Câu Ðầu Bài Hát (td: Dâng): 

Tựa Ðề:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Câu Ðầu:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Tác Giả:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý
9 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9

Những bài hát có dấu * là những bài không dùng trong phụng vụ.
Có thể nhấn vào các chữ Tựa Ðề, Câu Ðầu hay Tác Giả để "sort" theo thứ tự.

Câu Ðầu Tựa Ðề Tác Giả
Bài thương khó Đức Giêsu Kitô Bài Thương Khó Theo Thánh Luca GM Phaolô Nguyễn Văn Hòa
Bao la tình Chúa yêu con Bao La Tình Chúa (3 bè) Giang Ân
Bao năm vì hạnh phúc nhân thế Người dấn thân Bao Năm Lm Vũ Thái Hòa
Bêlem tưng bừng vang câu ca Bêlem Tưng Bừng Hương Đan - NNT
Bên bờ sông xa mờ Bên Bờ Sông (3 bè) Tấn Anh
Bên bờ sông Babylon Bên Bờ Sông (3 bè) Tri Văn Vinh
Bên bờ sông Bên Bờ Sông Giođan lm. Mi Trầm
Bên Ngài con chiến đấu Bên Ngài Con Ẩn Náu - TV.034 Lê Đăng Ngôn
Ba năm cây không sinh trái Cây Vả Khô Cằn Nguyễn Bách
Biết bao ơn lành Chúa dành cho con Chúa Vẫn Trọn Tình Thương Thái Nguyên
Bên Mẹ lạy Mẹ Maria Dâng Mẹ Lời Tri Ân Thiên Uyên
Bao ngày qua rồi lòng con đau đớn khôn nguôi Dấu Chân Tìm Về Hiền Hòa
Bước đi buồn chán Đường Em-mau Nguyễn Bách
Buồn khi hoàng hôn buông xuống Giọt Mặn Trầm Thiên Thu
Bao năm trôi qua Hãy Trở Về Ngọc Kôn
9 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9