VIQR mode VNI mode Telex mode VietTyping off
Tìm Bài Hát:  Theo Câu Ðầu.
Xin viết chữ có dấu 
Dùng các dấu  ' ` ? ~ . ( ^ + trong keyboard.
Câu Ðầu Bài Hát (td: Dâng): 

Tựa Ðề:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Câu Ðầu:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Tác Giả:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý
70 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

Những bài hát có dấu * là những bài không dùng trong phụng vụ.
Có thể nhấn vào các chữ Tựa Ðề, Câu Ðầu hay Tác Giả để "sort" theo thứ tự.

Câu Ðầu Tựa Ðề Tác Giả
Chiều xuống âm thâm.... Bên Mẹ Chiều Về Thái Nguyên
Con tiến dâng lên một đoá hoa vàng Hoa Vàng Thái Nguyên
Con xin cảm tạ Chúa 40 Năm Linh Mục Nguyễn Chánh
Chúa đã chiến thắng tử thần Bài Ca Chiến Thắng Cao Minh Thắng
Của lễ hy sinh dâng lên Bàn Tiệc Thương Xót Trầm Thiên Thu
Con xin làm cánh chim trời Bên Mẹ Yêu Nhật Minh
*Chào mọi người tôi ra đi *Biệt Ca Hải Nguyễn
Cao xanh cao xanh tầng mây Biệt Khúc Thăng Thiên Lê Đăng Ngôn
Con biết lấy gì cảm tạ Chúa, Chúa ơi ! Biết Lấy Gì Hương Vĩnh
Con biết lấy gì cảm tạ Chúa, Chúa ơi ! Biết Lấy Gì 2 Hương Vĩnh
Có hai người lên đền thờ cầu nguyện Biệt Phái Và Thu Thuế Nguyễn Bách
Chúa ban xuống nguồn ơn phúc dư đầy Ca Hiệp Lễ (Vọng 1) Trần Văn Huyến
Chúng con hợp hoan ca mừng Ca Mừng Thánh Monica Hải Nguyễn
Chúa nói rằng Ca Nhập Lễ - Chay III Trầm Thiên Thu
Chúa ơi xin Ngài xét xử dùm con Ca Nhập Lễ - Chay V Trầm Thiên Thu
70 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70