VIQR mode VNI mode Telex mode VietTyping off
Tìm Bài Hát:  Theo Câu Ðầu.
Xin viết chữ có dấu 
Dùng các dấu  ' ` ? ~ . ( ^ + trong keyboard.
Câu Ðầu Bài Hát (td: Dâng): 

Tựa Ðề:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Câu Ðầu:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Tác Giả:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý
21 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15
 16 17 18 19 20 21

Những bài hát có dấu * là những bài không dùng trong phụng vụ.
Có thể nhấn vào các chữ Tựa Ðề, Câu Ðầu hay Tác Giả để "sort" theo thứ tự.

Câu Ðầu Tựa Ðề Tác Giả
Chiều xuống âm thâm.... Bên Mẹ Chiều Về Thái Nguyên
Con tiến dâng lên một đoá hoa vàng Hoa Vàng Thái Nguyên
Con xin cảm tạ Chúa 40 Năm Linh Mục Nguyễn Chánh
Chúa đã chiến thắng tử thần Bài Ca Chiến Thắng Cao Minh Thắng
Của lễ hy sinh dâng lên Bàn Tiệc Thương Xót Trầm Thiên Thu
Con xin làm cánh chim trời Bên Mẹ Yêu Nhật Minh
*Chào mọi người tôi ra đi *Biệt Ca Hải Nguyễn
Cao xanh cao xanh tầng mây Biệt Khúc Thăng Thiên Lê Đăng Ngôn
Con biết lấy gì cảm tạ Chúa, Chúa ơi ! Biết Lấy Gì Hương Vĩnh
Con biết lấy gì cảm tạ Chúa, Chúa ơi ! Biết Lấy Gì 2 Hương Vĩnh
Có hai người lên đền thờ cầu nguyện Biệt Phái Và Thu Thuế Nguyễn Bách
Chúa ban xuống nguồn ơn phúc dư đầy Ca Hiệp Lễ (Vọng 1) Trần Văn Huyến
Chúng con hợp hoan ca mừng Ca Mừng Thánh Monica Hải Nguyễn
Chúa nói rằng Ca Nhập Lễ - Chay III Trầm Thiên Thu
Chúa ơi xin Ngài xét xử dùm con Ca Nhập Lễ - Chay V Trầm Thiên Thu
Ca tụng Chú đi này Gia-liêm hỡi Ca Tụng Chúa Đi Trầm Thiên Thu
Ca tụng Chúa từ mãi tận chốn cao vời Ca Tụng Hóa Công Trầm Thiên Thu
Chúa xót thương phận yếu thế nhân Cảm Mến Tình Ngài Trầm Thiên Thu
Chúc tụng Chúa là nơi đêm ngày con náu nương Cảm Tạ Đức Chúa Trầm Thiên Thu
Con xin cảm tạ Cảm Tạ Lòng Thương Xót Chúa Phạm Trung
Cao cung lên khúc nhạc Cao Cung Lên (3 bè) Hoài Đức & Nguyễn Khắc Xuyên, NNT
Con trông cậy rất nhiều vào Chúa Cầu Mong Có Ngài Trầm Thiên Thu
Chúc tụng và tôn vinh Chúa Câu Xướng - Lễ Cầu Hồn Mùa Chay hvh
Chào xuân mới về, chào xuân đất trời Chào Xuân Mới Thu An
*Chào xuân mới về, chào xuân đất trời *Chào Xuân Mới Thu An
Chúa ơi tim con chỉ ước một điều Chỉ Ước Một Điều Linh Trần Thy
Con là đá Chìa Khóa Phêrô Nguyễn Duy
Chiên vượt qua là Đức Giêsu Kitô Chiên Vượt Qua Trầm Thiên Thu
Chiều hôm ấy Chúa treo trên cây thập tự Chiều Hôm Ấy Nguyễn Quang Trường
Chúa chấp nhận cuộc sống của con Chính Nhờ Ngài Nguyễn Duy
Cho con ca vang ân tình Thiên Chúa Cho Con Ca Vang Xuân Đàn
Chỉ vì Chúa yêu con chịu chết trên thập giá Cho Con Theo Ngài Nhật Minh
Con tưởng rằng con vững tin, tin vào Chúa là Cha nhân hiền Cho Con Vững Tin (4bè) Nguyễn Duy
Chư thánh hiển vinh Chư Thánh Trầm Thiên Thu
Chúa biết tâm tư con, từng nghĩ suy Chúa Biết Tâm Tư Con Giang Ân
Chúa phán: Ta nghĩ đến bình an Chúa Bình An Trầm Thiên Thu
Chúa cần lòng tin nơi chúng con Chúa Cần Lòng Tin Đạt Đức
Chúa cất tiếng gọi mời Chúa Cất Tiếng Mời Thái Nguyên
Chúa vô cùng xót thương Chúa Chạnh Lòng Thương Thái Nguyên
Chúa đã tuyên phán rằng Chúa Cứu Độ Trầm Thiên Thu
Chúa đã cho con được làm người Chúa Đã Cho Con Nguyễn Chánh
Chúa yêu con yêu con từ trước muôn đời Chúa Đã Chọn Con Trầm Thiên Thu
Chúa đã chọn và gọi con bước đi Chúa Đã Chọn Con Lữ Hành
Chúa đã sống lại Chúa Đã Sống Lại Đạt Đức
Chúa đã sống lại thật rồi Chúa Đã Sống Lại Thật Trần Thế
Chúa Chúa đã nhìn thấy hết Chúa Đã Thấy Hết Tri Văn Vinh
Chúa đỡ nâng đời con qua bao tháng ngày Chúa Đỡ Nâng Đời Con Xuân Đàn
Chúa Giêsu là vua trên hết các vua Chúa Giêsu Vua Thảo Vy - Hoàng Nam
Chúa gọi con về khi bình minh Chúa Gọi Con Về Hiền Hòa
Con chiên bị giết Chúa Hiến Tế Trầm Thiên Thu
21 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15
 16 17 18 19 20 21