VIQR mode VNI mode Telex mode VietTyping off
Tìm Bài Hát:  Theo Câu Ðầu.
Xin viết chữ có dấu 
Dùng các dấu  ' ` ? ~ . ( ^ + trong keyboard.
Câu Ðầu Bài Hát (td: Dâng): 

Tựa Ðề:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Câu Ðầu:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Tác Giả:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý
76 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
 71 72 73 74 75 76

Những bài hát có dấu * là những bài không dùng trong phụng vụ.
Có thể nhấn vào các chữ Tựa Ðề, Câu Ðầu hay Tác Giả để "sort" theo thứ tự.

Câu Ðầu Tựa Ðề Tác Giả
Lời con, tiếng ca dịu dang... Chúc Khen Danh Me Hải Ánh
Mẹ yêu ơi đây cuộc đời con dâng hiến cho Mẹ Chứng Nhân Mẹ Yêu Thái Nguyên
Xin dâng lên Mẹ lời kinh Mân côi.... Chuỗi Ngọc Vàng Kinh Phạm Đức Huyến
Dâng hoa, dâng hoa trọn tình con yêu Mẹ Dâng Hoa
Dâng hoa dâng lòng dâng lên cửu trùng Nữ Vương Thiên Đang.. Dâng Hoa, Dâng Lòng Hoàng Kim
Mẹ ơi con dâng lên Mẹ Hoa Trắng Thái Nguyên
Con tiến dâng lên một đoá hoa vàng Hoa Vàng Thái Nguyên
Hợp dâng hy lễ lòng tha thiêt... Hợp Dâng Với Mẹ Thái Nguyên
Dâng hoa năm sắc trước toà Mẹ Hương Lòng Kính Mẹ
Mẹ ơi, con dâng Mẹ ngàn lời kinh... Lời Kinh Mân Côi Thái Nguyên
Ngàn lời kinh con dâng Mẹ chí nhân Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội Ðỗ Vy Hạ
Xin dâng về Mẹ tràng hoa Mân Côi Xin Dâng Về Mẹ Hải Ánh
Tình Ngài là vầng dương soi đường con đi Ân Tình Miên Man Trầm Thiên Thu
Avê Maria con dâng lời Avê Maria Con Dâng Lời (3 bè) Huyền Linh - NNT
Avê Maria con dâng lời Avê Maria Con Dâng Lời (4 bè) Huyền Linh - NNT
76 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
 71 72 73 74 75 76