VIQR mode VNI mode Telex mode VietTyping off
Tìm Bài Hát:  Theo Câu Ðầu.
Xin viết chữ có dấu 
Dùng các dấu  ' ` ? ~ . ( ^ + trong keyboard.
Câu Ðầu Bài Hát (td: Dâng): 

Tựa Ðề:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Câu Ðầu:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Tác Giả:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý
10 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10

Những bài hát có dấu * là những bài không dùng trong phụng vụ.
Có thể nhấn vào các chữ Tựa Ðề, Câu Ðầu hay Tác Giả để "sort" theo thứ tự.

Câu Ðầu Tựa Ðề Tác Giả
Giêsu đã phục sinh Bảo Chứng Phục Sinh Trầm Thiên Thu
Giữa đời sóng gió nổi trôi Chúa Biết Con Cần Đến Ngài Xuân Đàn
Giòng máu đào Của Lễ Anh Hài Hải Nguyễn
Giòng máu đào các Thánh Anh Hài xưa Của Lễ Anh Hài Hải Nguyễn
Giây phút giao thừa Dâng Lễ Giao Thừa Nguyễn Chánh
Gioan giới thiệu Chúa Giêsu Đây Chiên Thiên Chúa Nguyễn Duy
Giả như tôi được ơn nói lời tiên tri Đức Mến Cao Trọng Hơn Cả Nhật Minh
*Giêsu đừng quên con Jesus remember me *Đừng Quên Con Ngọc Cẩn (lời Việt)
Giêsu là con đường Đường Đến Cha Nguyễn Duy
Gia đình Nadarét Gia Đình Thánh Nguyễn Duy
Giáng sinh về rồi Giáng Sinh Về (Thiếu nhi) Trầm Thiên Thu
Giờ đây vang vang khúc hát giao thừa Giao Thừa Trầm Thiên Thu
Giêrusalem ơi đây thành đô nơi ta dừng chân Giêrusalem Ơi Nhật Minh
Giêsu Vua Tình Yêu bao la Giêsu Vua Tình Yêu Đỗ Quang Vinh - Vincentê T. Đoàn
Giọt Tháng Năm như mưa vô thường Giọt Tháng Năm Trầm Thiên Thu
10 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10