VIQR mode VNI mode Telex mode VietTyping off
Tìm Bài Hát:  Theo Câu Ðầu.
Xin viết chữ có dấu 
Dùng các dấu  ' ` ? ~ . ( ^ + trong keyboard.
Câu Ðầu Bài Hát (td: Dâng): 

Tựa Ðề:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Câu Ðầu:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Tác Giả:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý
26 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26

Những bài hát có dấu * là những bài không dùng trong phụng vụ.
Có thể nhấn vào các chữ Tựa Ðề, Câu Ðầu hay Tác Giả để "sort" theo thứ tự.

Câu Ðầu Tựa Ðề Tác Giả
Hoa buồn hoa màu tím Hoa Tím Thái Nguyên
Hoa xanh hoa của lòng thành Hoa Xanh Thái Nguyên
Hợp dâng hy lễ lòng tha thiêt... Hợp Dâng Với Mẹ Thái Nguyên
Hoa thắm nở đẹp đồng nội xa Khúc Hát Dâng Hoa Hải Triều
Hãy ăn năn hoán cải tâm hồn Ăn Năn Sám Hối Trần Thế
Hai mươi lăm năm ân tình Ân Tình Thánh (3 bè) Hương Đan - NNT
Hôm nay ánh sáng huy hoàng Ánh Sáng Bừng Lên Hoàng Phương
Hôm nay ánh sáng huy hoàng Ánh Sáng Bừng Lên Hoàng Phương
Hôm nay sự sáng chiếu trên chúng ta Ánh Sáng Chúa (Nhập Lễ - Rạng Đông) Trầm Thiên Thu
Hát lên một bài ca mới mừng Chúa chúng ta Bài Ca Mới Vinh Hạnh
Hôm nay đoàn con về miền đồng bằng Bên Cha Yêu Thương Nhật Minh
Hân hoan ca mừng Chân phước Ca Mừng Chân Phước Gioan Phaolô Đệ Nhị Cao Thanh hoàng
Hân hoan ca mừng Ca Mừng Chân Phước Gioan Phaolô Đệ Nhị Trầm Thiên Thu
Hãy đến đây reo mừng ,mừng Giêsu Vua Ca Mừng Giêsu Vua Nhật Minh
Hết thảy chư dân, hãy vỗ tay reo mừng Ca Mừng Thượng Đế Nhật Minh
26 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26