VIQR mode VNI mode Telex mode VietTyping off
Tìm Bài Hát:  Theo Câu Ðầu.
Xin viết chữ có dấu 
Dùng các dấu  ' ` ? ~ . ( ^ + trong keyboard.
Câu Ðầu Bài Hát (td: Dâng): 

Tựa Ðề:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Câu Ðầu:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Tác Giả:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý
8 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8

Những bài hát có dấu * là những bài không dùng trong phụng vụ.
Có thể nhấn vào các chữ Tựa Ðề, Câu Ðầu hay Tác Giả để "sort" theo thứ tự.

Câu Ðầu Tựa Ðề Tác Giả
Hoa buồn hoa màu tím Hoa Tím Thái Nguyên
Hoa xanh hoa của lòng thành Hoa Xanh Thái Nguyên
Hợp dâng hy lễ lòng tha thiêt... Hợp Dâng Với Mẹ Thái Nguyên
Hoa thắm nở đẹp đồng nội xa Khúc Hát Dâng Hoa Hải Triều
Hãy ăn năn hoán cải tâm hồn Ăn Năn Sám Hối Trần Thế
Hai mươi lăm năm ân tình Ân Tình Thánh (3 bè) Hương Đan - NNT
Hôm nay ánh sáng huy hoàng Ánh Sáng Bừng Lên Hoàng Phương
Hôm nay ánh sáng huy hoàng Ánh Sáng Bừng Lên Hoàng Phương
Hôm nay sự sáng chiếu trên chúng ta Ánh Sáng Chúa (Nhập Lễ - Rạng Đông) Trầm Thiên Thu
Hát lên một bài ca mới mừng Chúa chúng ta Bài Ca Mới Vinh Hạnh
Hôm nay đoàn con về miền đồng bằng Bên Cha Yêu Thương Nhật Minh
Hân hoan ca mừng Chân phước Ca Mừng Chân Phước Gioan Phaolô Đệ Nhị Cao Thanh hoàng
Hân hoan ca mừng Ca Mừng Chân Phước Gioan Phaolô Đệ Nhị Trầm Thiên Thu
Hãy đến đây reo mừng ,mừng Giêsu Vua Ca Mừng Giêsu Vua Nhật Minh
Hết thảy chư dân, hãy vỗ tay reo mừng Ca Mừng Thượng Đế Nhật Minh
Hỡi ai nương tựa nơi Đấng Chí Tôn Ca Nhập Lễ - Chay I Trầm Thiên Thu
Hãy ca tụng Chúa một bài ca mới Ca Tụng Chúa Trầm Thiên Thu
Hãy ca tụng Chúa Ca Tụng Chúa - TV.097 Trầm Thiên Thu
Hãy vui lên hãy vui lên Chiên Lạc Trở Về Trầm Thiên Thu
Hãy cho con một chỗ Cho Con Một Chổ Ngọc Cẩn
Hôm nay Chúa đến thăm nhà Mat - ta Chọn Phần Tốt Nhất Trầm Thiên Thu
Hãy hát mừng Chúa Trời Chúa Khải Hoàn Trầm Thiên Thu
Hỡi người Galilê sao lại còn mải mê Chúa Lên Trời Nguyễn Văn Hiển
Hãy cảm tạ Chúa đi Chúa Nhân Từ Trầm Thiên Thu
Hôm nay anh em sẽ thấy Chúa Chúa Sẽ Đến (Nhập lễ - Vọng GS) Trầm Thiên Thu
Hãy cảm tạ Chúa Chúa Thành Tín Trầm Thiên Thu
Hôm nay Chúa trở về trời Chúa Về Trời, Con Vào Đời Trầm Thiên Thu
Hãy dâng lời ngợi ca đi Chúc Tụng Chúa Trầm Thiên Thu
Hãy dâng lời ngợi ca Chúc Tụng Chúa - TV.112 Trầm Thiên Thu
Hãy chúc tụng Chúa Cha Chúc Tụng Thiên Chúa Trầm Thiên Thu
Hãy coi chừng giữ mình đừng có mà ham Chuyện Tích Trữ Trầm Thiên Thu
Hương trầm tỏa ngợp trời cao Dâng Lên Việt Nam Nhất Chi Vũ
Hôm nay con trở về Dâng Lòng Thống Hối Trầm Thiên Thu
Hãy dọn đường Chúa đi Dọn Đường Chúa Đến Nhật Minh
Hạt bụi bay lạc lõng Đường Bay Hạt Bụi Trầm Thiên Thu
Hãy dọn sẵn một con đường Đường Cho Chúa Trầm Thiên Thu
Hỡi không gian rủ sương mù Giờ Tử Nạn Hoài Đức - hvh (hòa âm)
Hỡi không gian rủ sương mù Giờ Tử Nạn (3 bè) Hoài Đức
Hài Nhi bé thơ nhự nơi đơn sơ Hài Nhi Bé Thơ Ngọc Cẩn
Halleluia Vạn chúc Đấng ngự đến nhân danh Chúa Halleluia Lễ Kitô Vua Cao Thanh hoàng
HNâ hoan nhịp chân bước Hân Hoan Tiến Lên Linh Trần Thy
Hân hoan nhịp chân bước Hân Hoan Tiến Lên Linh Trần Thy
Hãy hân hoan trong Chúa Hân Hoan Trong Chúa Nhật Minh
Hang Bêlem đây hang Bêlem Hang Bêlem (4 bè) Hải Linh - Vũ Văn Tuynh
Hạnh phúc của con là đời hiến dâng Hạnh Phúc Đời Dâng Hiến Hiền Hòa
Hành trình bốn mươi năm Hành Trình Sa Mạc Trầm Thiên Thu
Hãy hát mừng Chúa hỡi mọi người Hát Bài Ca Mới Mừng Chúa Trầm Thiên Thu
Hạt giống được gieo gieo vào lòng đất Hạt Giống Trầm Thiên Thu
Hát lên đất trời, Chúa ta ra đời Hát Lên Đất Trời Thu An
Hát lên đất trời, Chúa ta ra đời Hát Lên Đất Trời (2 bè) Thu An
8 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8