VIQR mode VNI mode Telex mode VietTyping off
Tìm Bài Hát:  Theo Câu Ðầu.
Xin viết chữ có dấu 
Dùng các dấu  ' ` ? ~ . ( ^ + trong keyboard.
Câu Ðầu Bài Hát (td: Dâng): 

Tựa Ðề:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Câu Ðầu:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Tác Giả:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý
11 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
 11

Những bài hát có dấu * là những bài không dùng trong phụng vụ.
Có thể nhấn vào các chữ Tựa Ðề, Câu Ðầu hay Tác Giả để "sort" theo thứ tự.

Câu Ðầu Tựa Ðề Tác Giả
Khi mặt trời đồi Calvê.... Calvê Mặt Trời Ðã Tắt Phương Anh
Kính mừng Maria đầy ơn phúc Kính Mừng Maria Kim Ân
Kính mừng Maria đầy ơn phúc Kính Mừng Maria Xuân Thánh
Không không Thầy ơi Bài Ca Rửa Chân Trầm Thiên Thu
Kìa bao đấng anh hùng Bao Đấng Anh hùng Linh Trần Thy
Khởi sự từ hai bàn tay không Ca Nguyện Xây Thánh Đường 3 Hải Nguyễn
Kính mừng Maria Cất Tiếng Hòa Ca Ngô Duy Linh
Không ai trong chúng ta Chúng Ta Thuộc Về Chúa Nhật Minh
Khi con là con làm dấu Con Tin Một Chúa Ba Ngôi Nguyễn Duy
Khi cha nhờ làm vườn nho Hai Con Khác Nhau Nguyễn Bách
Kính dâng Ngài bánh thơm ngon Hiến Lễ Phục Sinh
Không gian bao la, đêm đen lan xa Huyền Nhiệm Đời Linh Mục Hiền Hòa
Khi trách mắng con Khẩn Cầu Trầm Thiên Thu
Khi trách mắng con Khẩn Cầu - TV.037 Trầm Thiên Thu
Khi Chúa là đối tượng của con Khi Chúa Là Của Con Lữ Hành
11 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
 11