VIQR mode VNI mode Telex mode VietTyping off
Tìm Bài Hát:  Theo Câu Ðầu.
Xin viết chữ có dấu 
Dùng các dấu  ' ` ? ~ . ( ^ + trong keyboard.
Câu Ðầu Bài Hát (td: Dâng): 

Tựa Ðề:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Câu Ðầu:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Tác Giả:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý
12 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12

Những bài hát có dấu * là những bài không dùng trong phụng vụ.
Có thể nhấn vào các chữ Tựa Ðề, Câu Ðầu hay Tác Giả để "sort" theo thứ tự.

Câu Ðầu Tựa Ðề Tác Giả
Lời con, tiếng ca dịu dang... Chúc Khen Danh Me Hải Ánh
Lậy Nữ Vương rất thánh Mân Côi Lạy Nữ Vương Mân Côi Nguyễn Bang Hanh
Lòng mừng vui 25 Năm Một Tình Yêu Trần Thế
Lạy Thiên Chúa Đấng giàu lòng xót thương Bài Ca Đức Tin Trầm Thiên Thu
Lòng hân hoan tiến lên bàn thánh Người Bàn Thánh Và Hồi Tưởng Thế Thông
Lòng hân hoan tiến lên bàn thánh Người Bàn Thánh Và Hồi Tưởng Miên Ly
Lòng hân hoan vui sướng Bên Cung Lòng Chúa Lữ Hành
Lạy Chúa tiếng con kêu Ca Nhập Lễ - Chay II Trầm Thiên Thu
Lạy Chúa nhân từ Ca Nhập Lễ - Lễ Cầu Hồn hvh
Lạy Chúa Ngài một niềm thương xót chúng sinh Ca Nhập Lễ - Lễ Tro Trầm Thiên Thu
Lạy Chúa lòng con hướng về Ngài Ca Nhập Lễ (Vọng 1) Trần Văn Huyến
Lạy Chúa nhân từ Cầu Xin Hiệp Nhất Trầm Thiên Thu
Lời xưa chiều hôm tiệc ly Chính Mình Máu Chúa Tri Văn Vinh
Lạy Chúa Chúa đã tác thành vạn vật Chúa Công Bình Trầm Thiên Thu
Lạy Chúa uy linh Chúa Công Minh Trầm Thiên Thu
Lạy Nữ Vương Thiên Đàng Chúa Khải Hoàn Hải Linh
Lạy Chúa con tin tưởng Chúa Là Ánh Sáng Nguyễn Duy
Lạy Chúa xin bảo toàn tôi Chúa Là Phần Gia Nghiệp Tôi Nhật Minh
Lạy Chúa Chúa một niềm thương xót chúng sinh Chúa Một Niềm Thương Xót Hoàng Kim
Lạy Chúa Chúa đã tác thành Chúa Muôn Loài Trầm Thiên Thu
Lạy Chúa lúc con đau buồn Chúa Ở Đâu Trầm Thiên Thu
Lạy Chúa bao nhiêu lần Chúa Rất Nhân Từ Tri Văn Vinh
Lạy Chúa con muốn là một chứng nhân Con Muốn Nên Thánh Trầm Thiên Thu
Lời con kêu van lên Chúa Con No Thỏa Lê Đăng Ngôn
Lạy Chúa xin cho chúng con Cộng Đoàn Sống Lời Chúa Nhật Minh
Lời nguyện cầu như hương bay Của Lễ Con Dâng Nguyễn Duy
Lạy Chúa con xin hiến dâng Của Lễ Tình Yêu Hiếu Anh
Lễ vật này xin dâng lên Chúa Dâng Bánh Rượu Nhật Minh
Lạy Chúa con lấy gì mà dâng hiến Ngài Dâng Chúa Tuổi Thơ Nguyễn Duy
Lạy Chúa Chúa là Đấng công minh Đấng Công Minh Phạm Đình Nhu
Lạy Mẹ là Mẹ mùa xuân Dâng Mẹ Mùa Xuân Phạm Trung
Lạy Chúa, đây chính là dòng dõi Đáp Ca TV 23 Loan Hảo
Lạy Chúa! Xin Ngài thương con Đi Tìm Hạnh Phúc Hạt Cát
Lạy Cha xin thứ tha cho họ Đỉnh Cao Tha Thứ Trầm Thiên Thu
Lònh hướng về trời cao Đoản Khúc Mùa Vọng Lê Đăng Ngôn
Lúa chín lúa chín đầy đồng Đồng Lúa Chín Vàng Trầm Thiên Thu
Ladarô đã chết bốn ngày rồi Đức Kitô Là Sự Sống Nguyễn Duy
Lần đầu tiên Chúa đến viếng thăm hồn con Được Rước Chúa
Linh mục hình bóng Chúa trong kiếp người Đuốc Sáng Tâm Linh Trầm Hương
Lạy Chúa Giêsu Đường Hy Vọng Linh Trần Thy
Lòng con mong đến Giết-Sê-Ma-Ni Ánh Thiều - Xuân Văn - Liên Bình Định
Lạy Thầy phải chăng Thầy địng rửa chân Gương Thầy Rửa Chân Hoa Phượng Vi
*Legio Marie là đạo binh *Hành Khúc Legio Mariae Trầm Thiên Thu
Lạy Mẹ Maria trước khi cưu mang Ngôi Lời trong lòng Hoa Lời Chúa Nhật Minh
Lạy Chúa giờ đây Hồi Tưởng Tình Ngài Trầm Thiên Thu
Lạy Chúa giờ đây Hồi Tưởng Tình Ngài Trầm Thiên Thu
Lạy Chúa giờ đây Hồi Tưởng Tình Ngài - TV.047 Trầm Thiên Thu
Lạy Thánh Gioan Pholô hai Khấn Thánh gioan Phaolô II La Thập Tự, Liên Bình Định
Lạy thánh Gioan Phaolô hai Khấn Thánh Gioan Phaolô II La Thập Tự (hòa âm Liên Bình Định)
Lấy gì đền đáp cho xứng Khúc Cảm Tạ Nguyễn Chánh
12 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12