VIQR mode VNI mode Telex mode VietTyping off
Tìm Bài Hát:  Theo Câu Ðầu.
Xin viết chữ có dấu 
Dùng các dấu  ' ` ? ~ . ( ^ + trong keyboard.
Câu Ðầu Bài Hát (td: Dâng): 

Tựa Ðề:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Câu Ðầu:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Tác Giả:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý
28 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27 28

Những bài hát có dấu * là những bài không dùng trong phụng vụ.
Có thể nhấn vào các chữ Tựa Ðề, Câu Ðầu hay Tác Giả để "sort" theo thứ tự.

Câu Ðầu Tựa Ðề Tác Giả
Mẹ ơi, đoàn con kính chào Mẹ nhân lành... Cậy Trông Mẹ Nguyễn Duy
Mẹ yêu ơi đây cuộc đời con dâng hiến cho Mẹ Chứng Nhân Mẹ Yêu Thái Nguyên
Mẹ ơi con dâng lên Mẹ Hoa Trắng Thái Nguyên
Mẹ ơi, con dâng Mẹ ngàn lời kinh... Lời Kinh Mân Côi Thái Nguyên
Mẹ ơi khi chiều rơi bên thềm Lời Kinh Yêu Mến Thái Nguyên
Mẹ ơi năm tháng qua trong tình Mẹ Mẹ Là Nguồn Ân Sủng Kim Ân
Mẹ lên trời lãnh nhận vương quyền Mẹ Lên Trời Liên Bình Định
Mẹ là nhánh huệ trinh nguyên Mẹ Vô Nhiễm Lutha
Muôn tạo vật hỡi Bài Ca Chúc Tụng Văn Duy Tùng
Một tràng hoa mân côi Ca Dâng Cảm Tạ Nhật Minh
Mừng vui lên Ca Nhập Lễ - Chay IV Trầm Thiên Thu
Một ánh sao Cầu Cho Mẫu Thân Trầm Thiên Thu
Một ánh sao bất ngờ lịm tắt giữa đời Cầu Cho Mẫu Thân Trầm Thiên Thu
Một chiều thanh vắng Chiều Canvê Nhật Minh
Mùa đông đã về Chúa Đến Với Người Xuân Đàn
28 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27 28