VIQR mode VNI mode Telex mode VietTyping off
Tìm Bài Hát:  Theo Câu Ðầu.
Xin viết chữ có dấu 
Dùng các dấu  ' ` ? ~ . ( ^ + trong keyboard.
Câu Ðầu Bài Hát (td: Dâng): 

Tựa Ðề:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Câu Ðầu:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Tác Giả:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý
9 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9

Những bài hát có dấu * là những bài không dùng trong phụng vụ.
Có thể nhấn vào các chữ Tựa Ðề, Câu Ðầu hay Tác Giả để "sort" theo thứ tự.

Câu Ðầu Tựa Ðề Tác Giả
Mẹ ơi, đoàn con kính chào Mẹ nhân lành... Cậy Trông Mẹ Nguyễn Duy
Mẹ yêu ơi đây cuộc đời con dâng hiến cho Mẹ Chứng Nhân Mẹ Yêu Thái Nguyên
Mẹ ơi con dâng lên Mẹ Hoa Trắng Thái Nguyên
Mẹ ơi, con dâng Mẹ ngàn lời kinh... Lời Kinh Mân Côi Thái Nguyên
Mẹ ơi khi chiều rơi bên thềm Lời Kinh Yêu Mến Thái Nguyên
Mẹ ơi năm tháng qua trong tình Mẹ Mẹ Là Nguồn Ân Sủng Kim Ân
Mẹ lên trời lãnh nhận vương quyền Mẹ Lên Trời Liên Bình Định
Mẹ là nhánh huệ trinh nguyên Mẹ Vô Nhiễm Lutha
Muôn tạo vật hỡi Bài Ca Chúc Tụng Văn Duy Tùng
Một tràng hoa mân côi Ca Dâng Cảm Tạ Nhật Minh
Mừng vui lên Ca Nhập Lễ - Chay IV Trầm Thiên Thu
Một ánh sao Cầu Cho Mẫu Thân Trầm Thiên Thu
Một ánh sao bất ngờ lịm tắt giữa đời Cầu Cho Mẫu Thân Trầm Thiên Thu
Một chiều thanh vắng Chiều Canvê Nhật Minh
Mùa đông đã về Chúa Đến Với Người Xuân Đàn
Mùa xuân về trên khắp muôn nơi Chúa Là Mùa Xuân Xuân Đàn
Mỗi bước chân con đi trong cuộc đời Chúa Nguồn Cậy Trông Xuân Đàn
Mãi từ thời hồng hoang Chúa Vẫn Hiện Diện Trầm Thiên Thu
Mừng Chúa sinh ra đời Chúc Mừng Giáng Sinh Loan Hảo
Muôn lòng hòa vang, lời kinh thắp sáng Chuỗi Ngọc Mân Côi Trầm Thiên Thu
Một người đi gieo giống Chuyện Lúa và Cỏ Trầm Thiên Thu
Một anh mù từ khi sinh ra Chuyện Người Mù Trầm Thiên Thu
Một anh mù từ khi sinh ra Chuyện Người Mù Trầm Thiên Thu
Mẹ ơi! Có niềm vui nào hơn Có Mẹ Kề Bên Nhật Minh
Một chiều Canvê buồn tím Còn Đó Tình Giêsu Sơn Dương
Mẹ ơi nhắc con siêng năng Con Noi Gương Mẹ Đạt Đức
Một chiều trên đồi Canvê Con Sẽ Trở Về Văn Duy Tùng
Muôn tiếng ca vang lừng Của Lễ Tiến Dâng Hiền Hòa
Mênh mông mênh mông lòng Chúa xót thương Đại Dương Lòng Thương Xót Trầm Thiên Thu
Một mùa xuân mới đến Dâng Chúa Mùa Xuân Xuân Đàn
Mùa giáng sinh đã về con biết dâng gì cho Chúa Dâng Lễ Noen (3) Nguyễn Chánh
Mùa xuân đã trở về đây Dâng Lên Chúa Xuân Hải Nguyễn
*Mùa xuân đã trở về đây *Dâng Lên Chúa Xuân Hải Nguyễn
Mẹ ơi con xin dâng lên Mẹ ngàn hoa Dâng Mẹ Ngàn Hoa Nhật Minh
Mẹ ơi con muốn dâng Mẹ thật nhiều Dâng Mẹ Thật Nhiều Nhật Minh
Mẹ MAria ôi nay tháng hoa đã về rồi Dâng Ngọn Lửa Hồng Nhật Minh
Mục đồng thành tâm Dâng Tình Giáng Sinh Trầm Thiên Thu
Một chiều dịp vượt qua Điều Răn Mới Tri Văn Vinh
Mai ơ ở nở vàng ươm Đoản Khúc Mùa Xuân Trầm Thiên Thu
Mùa đông đã qua rồi Đông Qua Xuân Tới Trầm Thiên Thu
Mùa vọng lại về Emmanuel Thiên Duy
Một ngày đầu thu Fatima, Lời Mẹ Nhắn Nhủ Nhật Minh
*Một đêm năm xưa *Giáng Sinh An Bình Thiên Duy
Mừng Chúa ra đời Giêsu tuyệt vời Giáng Sinh Tạ Ơn Trầm Thiên Thu
Mừng Chúa ra đời Giêsu tuyệt vời Giáng Sinh Tạ Ơn (Thiếu nhi) Trầm Thiên Thu
Một chiều trên cây thập giá Giêsu Vua Tình Yêu Thái Nguyên
Màn đêm giăng lối Hãy Tỉnh Thức Hiền Hòa
Mẹ ơi nay đoàn con dâng lên Mẹ Hoa Mầu Dâng Mẹ Nhật Minh
*Mẹ tôi mộ đá trắng ngần *Hoa Trắng Liên Bình Định
Maria linh hồn con ớn lạnh Kính Lạy Đức Bà Trầm Thiên Thu
9 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9