VIQR mode VNI mode Telex mode VietTyping off
Tìm Bài Hát:  Theo Câu Ðầu.
Xin viết chữ có dấu 
Dùng các dấu  ' ` ? ~ . ( ^ + trong keyboard.
Câu Ðầu Bài Hát (td: Dâng): 

Tựa Ðề:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Câu Ðầu:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Tác Giả:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý
45 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
 41 42 43 44 45

Những bài hát có dấu * là những bài không dùng trong phụng vụ.
Có thể nhấn vào các chữ Tựa Ðề, Câu Ðầu hay Tác Giả để "sort" theo thứ tự.

Câu Ðầu Tựa Ðề Tác Giả
Này lời kinh thắm nồng, đẹp tưa ngàn đóa hồng... Chuỗi Ngọc Dâng Mẹ Cao Minh Thắng
Ngước nhìn về Mẹ để con trông thây... Hãy Nhìn Về Mẹ Thái Nguyên
Ngày ngày con hát ca vang Mẹ Việt Nam Hải Ánh
Ngàn lời kinh con dâng Mẹ chí nhân Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội Ðỗ Vy Hạ
Nguyện Chúa đoái thương nghe con Bài Ca Sám Hối Trầm Thiên Thu
Năm tháng chan hòa Bài Ca Sám Hối Lữ Hành
Này người ơi người ơi hãy nhớ Bài Ca Tro Bụi Trầm Thiên Thu
Này anh em ơi Bỡ Ngỡ Làm Chi Trầm Thiên Thu
Người ơi hỡi người ơi Bụi Tro Liên Bình Định
Ngài đã gọi con, gọi con đi giữa dòng đời Bước Theo Ngài Mai Lợi
Noel Noel đêm nay Ngôi Hai giáng sinh ra đời Ca Mừng Noel Nhật Minh
Noel đã về Ca Mừng Noel Liên Bình Định
Nào cả thế giới dâng lời tụng ca Ca Tụng Cha Lữ Hành
Ngày xưa ma quỷ cám dỗ ông bà tổ tiên Cám Dỗ Trầm Thiên Thu
Ngày xưa ma quỷ cám dỗ Cám dỗ Trầm Thiên Thu
45 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
 41 42 43 44 45