VIQR mode VNI mode Telex mode VietTyping off
Tìm Bài Hát:  Theo Câu Ðầu.
Xin viết chữ có dấu 
Dùng các dấu  ' ` ? ~ . ( ^ + trong keyboard.
Câu Ðầu Bài Hát (td: Dâng): 

Tựa Ðề:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Câu Ðầu:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Tác Giả:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý
 

Những bài hát có dấu * là những bài không dùng trong phụng vụ.
Có thể nhấn vào các chữ Tựa Ðề, Câu Ðầu hay Tác Giả để "sort" theo thứ tự.

Câu Ðầu Tựa Ðề Tác Giả
Phương trời đông có ánh sao chiếu Ba Vua Hành Khúc Lại Quốc Hùng (lời Việt)
Phêrô Phaolô là hai vị thánh Lễ Thánh Phêrô Và Phaolô Nguyễn Duy
Phêrô Con Là Đá Phêrô Con Là Đá Nhật Minh
Phúc người không theo mưu toan Phúc Cho Người - TV.001 Lê Đăng Ngôn
Phúc cho ai sống một đời khó khăn Tám Mối Phúc Trầm Thiên Thu
Phải giữ sao trong trắng khi còn tuổi xuân Thánh Luật 2 - Trung Thành Trầm Thiên Thu
Phải chăng Chúa ơi vì con sang giàu Tình Chúa Yêu Con Hiền Hòa
Phá trường Việt Nam vang dậy chiêng trống Pháp Trường Máu Đan Tâm
Phúc cho ai có lòng nghèo khó vì Nước Trời là của họ Phúc Thật Tám Mối Trần Thế
Phút giây giã từ trần thế đau thương... Xác Thân Làm Bánh J.S. Bach; lời Việt: VKP
Phút giây giã từ trần thế đau thương Thân Xác Làm Bánh Bach - VKP
*Phúc cho ai lấy được một người vợ hiền *Hạnh Phúc Vợ Chồng Lê Hà
Phải chăng tôi bất hạnh không ngựa xe quyền quý Phải Chăng Ngọc Cẩn
Phận người bụi tro, hãy nhớ mình là bụi tro Phận Người Bụi Tro Lê Đăng Ngôn
Phó thác và cậy trông vào bàn tay Thiên Chúa Phó Thác Và Cậy Trông Trần Thế
Phúc cho ai hằng giữ lề luật của Đấng Tối Cao Phúc Cho Ai Hằng Giữ Ngọc Linh
Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó Phúc Thật Hạnh Phúc Trần Minh Hứa
Phúc thay những người tôn sợ Thiên Chúa, những người Phúc Thay
Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó Phúc Thay Cho Ai Nguyễn Chánh
Phúc cho ai sống một đời khó khăn Tám Mối Phúc Trầm Thiên Thu
Phúc ai kính sợ Chúa tôi Tv127 Phúc Thay Ai Kính Sợ Chúa Khổng Vĩnh Thành
Phút giây giã từ trần thế đau thương Xác Thân Làm Bánh (1) Vũ Khởi Phụng - Hồ Đăng Tín
Phút giây giã từ trần thế đau thương Xác Thân Làm Bánh (1) Hồ Đăng Tín - Vũ Khởi Phụng
Phút giây giã từ trần thế đau thương Xác Thân Làm Bánh (2) Vũ Khởi Phụng
Phúc thay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa Ca Vịnh 127 Hải Nguyễn
Phúc thay thật phúc thay cho người Đáp Ca Thế Thông
Phép ngắm Rosa nguyên cội rễ... Phép Ngắm Rosa
Phúc cho những ai tôn sợ Thiên Chúa Phúc Cho Những Ai
Phúc cho người được Chúa thương gọi về Trở Về Cõi Sống Đỗ Vy Hạ
Phúc lộc cho người biết tôn sợ Chúa Vịnh Ca 127
Phêrô Phaolô là hai vị thánh tông đồ Lễ Thánh Phêrô và Phaolô Nguyễn Duy
Phêrô là đá kiên trung bền vững Thánh Phêrô