VIQR mode VNI mode Telex mode VietTyping off
Tìm Bài Hát:  Theo Câu Ðầu.
Xin viết chữ có dấu 
Dùng các dấu  ' ` ? ~ . ( ^ + trong keyboard.
Câu Ðầu Bài Hát (td: Dâng): 

Tựa Ðề:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Câu Ðầu:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Tác Giả:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý
3 Pages:   
  1  2  3

Những bài hát có dấu * là những bài không dùng trong phụng vụ.
Có thể nhấn vào các chữ Tựa Ðề, Câu Ðầu hay Tác Giả để "sort" theo thứ tự.

Câu Ðầu Tựa Ðề Tác Giả
Phương trời đông có ánh sao chiếu Ba Vua Hành Khúc Lại Quốc Hùng (lời Việt)
Phêrô Phaolô là hai vị thánh Lễ Thánh Phêrô Và Phaolô Nguyễn Duy
Phêrô Con Là Đá Phêrô Con Là Đá Nhật Minh
Phúc người không theo mưu toan Phúc Cho Người - TV.001 Lê Đăng Ngôn
Phúc cho ai sống một đời khó khăn Tám Mối Phúc Trầm Thiên Thu
Phải giữ sao trong trắng khi còn tuổi xuân Thánh Luật 2 - Trung Thành Trầm Thiên Thu
Phải chăng Chúa ơi vì con sang giàu Tình Chúa Yêu Con Hiền Hòa
Phá trường Việt Nam vang dậy chiêng trống Pháp Trường Máu Đan Tâm
Phúc cho ai có lòng nghèo khó vì Nước Trời là của họ Phúc Thật Tám Mối Trần Thế
Phút giây giã từ trần thế đau thương... Xác Thân Làm Bánh J.S. Bach; lời Việt: VKP
Phút giây giã từ trần thế đau thương Thân Xác Làm Bánh Bach - VKP
*Phúc cho ai lấy được một người vợ hiền *Hạnh Phúc Vợ Chồng Lê Hà
Phải chăng tôi bất hạnh không ngựa xe quyền quý Phải Chăng Ngọc Cẩn
Phận người bụi tro, hãy nhớ mình là bụi tro Phận Người Bụi Tro Lê Đăng Ngôn
Phó thác và cậy trông vào bàn tay Thiên Chúa Phó Thác Và Cậy Trông Trần Thế
3 Pages:   
  1  2  3