VIQR mode VNI mode Telex mode VietTyping off
Tìm Bài Hát:  Theo Câu Ðầu.
Xin viết chữ có dấu 
Dùng các dấu  ' ` ? ~ . ( ^ + trong keyboard.
Câu Ðầu Bài Hát (td: Dâng): 

Tựa Ðề:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Câu Ðầu:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Tác Giả:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý
2 Pages:   
  1  2

Những bài hát có dấu * là những bài không dùng trong phụng vụ.
Có thể nhấn vào các chữ Tựa Ðề, Câu Ðầu hay Tác Giả để "sort" theo thứ tự.

Câu Ðầu Tựa Ðề Tác Giả
Quỳ đây bên máng cỏ Bên Máng Cỏ Ngọc Linh
Quyền năng Chúa khai sinh Hãy Tỉnh Thức Hải Nguyễn
Qua cửa hẹp hãy cố gắng mà vào Qua Cửa Hẹp Trầm Thiên Thu
Quyền năng Chúa khai sinh Trường Ca Giáng Sinh Hải Nguyễn
Quỳ bên phiến đá Chúa Yê-su lòng u sầu Bài Ca Ăn Năn Nguyễn Bách, Y. Chính
Quỳ bên phiến đá Chúa Yê-su lòng u sầu Bài Ca Ăn Năn Y. Chính, Nguyễn Bách
Qua mỗi ngày nếu con không gặp Chúa Mỗi Ngày Đời Con Thái Nguyên
Qùy đây bên máng cỏ, con mở bàn tay Bên Máng Cỏ Ngọc Linh
Qùi bên máng cỏ hồn con ngất ngây Bên Máng Cỏ 3 Nguyễn Duy
Qùy bên nhau trước Thánh Nhan Cho Tình Yêu Tỏa Sáng 2 Kim Ân - Thanh Liên
Qua bao tháng ngày, tình thương của Ngài làm con sướng vui Chúa Chính Là Gia Nghiệp Đời Con Liên Bình Định
Qùi trước Tôn Nhan Hạnh Phúc Cho Nhau Đinh Công Lý
Quỳ bên nhau xin Chúa thương nhận Lời Nguyện Ước Liên Bình Định
Quỳ bên nhau nơi toà Mẹ diễm kiều Nữ Vương Gia Đình Lê Hà
Quê hương chúng ta ở trên trời Quê Hương Chúng Ta Trên Trời Nguyễn Chánh
2 Pages:   
  1  2