VIQR mode VNI mode Telex mode VietTyping off
Tìm Bài Hát:  Theo Câu Ðầu.
Xin viết chữ có dấu 
Dùng các dấu  ' ` ? ~ . ( ^ + trong keyboard.
Câu Ðầu Bài Hát (td: Dâng): 

Tựa Ðề:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Câu Ðầu:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Tác Giả:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý
2 Pages:   
  1  2

Những bài hát có dấu * là những bài không dùng trong phụng vụ.
Có thể nhấn vào các chữ Tựa Ðề, Câu Ðầu hay Tác Giả để "sort" theo thứ tự.

Câu Ðầu Tựa Ðề Tác Giả
Rộn ràng cung nhạc thánh Cung Giáng Sinh Trầm Thiên Thu
Rượu nho cùng bánh thơm Dâng Về Chúa Liên Bình Đinh, Dzuy Sơn Tuyền
Rửa chân là yêu thương Dấu Yêu Thương Trầm Thiên Thu
Rạng ngời đất trời Nguyện Ước Ngày Xuân Đạt Đức
Ra về ra về là chúng con về Ra Về An Bình Trầm Thiên Thu
Ra về Ra Về Với Mẹ Đạt Đức
Ra về lòng Ta sướng vui, vì lời Chúa dẫn đường Ta về Chúa Dẫn Bước Ta Sơn Dương
Ra đi có Mẹ cùng đi Có Mẹ Cùng Đi Ngọc Cẩn
Rượu nho là nước mắt Của Lễ Đền Tội Đức Hùng
Ra đi gieo Tin Mừng về cho khắp nơi xa gần Đi Gieo Tin Mừng Kiều Hữu Chiến
Ruộng trần gian hạn hán Giọt Sương Giêsu Trầm Thiên Thu
Rượu nho bánh miến xin kính dâng Cha Hiệp Dâng Của Lễ Trầm Thiên Thu
Rượu nho bánh miến con dâng Chúa với lòng mến yêu Hy Lễ Đời Con Nguyễn Ngọc Tiến
Ruộng đồng xanh mầu đến mùa vàng tươi Lễ Dâng Trần Mừng, NNT
Ruộng đồng xanh mầu đến mùa vàng tươi Lễ Dâng NNT, Trần Mừng
2 Pages:   
  1  2