VIQR mode VNI mode Telex mode VietTyping off
Tìm Bài Hát:  Theo Câu Ðầu.
Xin viết chữ có dấu 
Dùng các dấu  ' ` ? ~ . ( ^ + trong keyboard.
Câu Ðầu Bài Hát (td: Dâng): 

Tựa Ðề:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Câu Ðầu:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Tác Giả:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý
5 Pages:   
  1  2  3  4  5

Những bài hát có dấu * là những bài không dùng trong phụng vụ.
Có thể nhấn vào các chữ Tựa Ðề, Câu Ðầu hay Tác Giả để "sort" theo thứ tự.

Câu Ðầu Tựa Ðề Tác Giả
Sương trời xin sương rơi Bài Ca Mùa Vọng Lê Đăng Ngôn
Sông nước mênh mông Cha Diệp, Nhân Chứng Đức Tin Trầm Thiên Thu
Sướng vui làm sao Cùng Về Nhà Cha Lữ Hành
Sau bao nhiêu lao nhọc Dâng Trong Tin Yêu Trầm Thiên Thu
Sứ thần Chúa đóng trại Đáp Ca TV 33 Mai Tam
Sống trên trần gian Đời Con Có Chúa Nguyễn Duy
Suốt cả đêm năm canh Năm Canh Sáu Khắc Trầm Thiên Thu
Sáng lên ngọn lửa Thánh Thần Ngọn Lửa Bình An Nguyễn Hùng Lân - Thu An
Suốt ngày đêm con đã kêu xin Nhân Sao Chúa Bỏ Con Nguyễn Bách
Sám hối đi người ơi Sám Hối Lê Đăng Ngôn
Sáng danh Thiên Chúa muôn đời Sáng Danh Thiên Chúa Muôn Đời
Sao Ngài gọi con Ngài gọi con đi Sao Ngài Gọi Con Thu An - Liên Bình Định
Sao Ngài gọi con? Ngài gọi con đi Sao Ngài Gọi Con (2 bè) Thu An
Sao Ngài gọi con? Ngài gọi con đi Sao Ngài Gọi Con (4 bè) Thu An
Sao Ngài gọi con? Ngài gọi con đi Sao Ngài Gọi Con (với đàn tranh) Thu An
5 Pages:   
  1  2  3  4  5