VIQR mode VNI mode Telex mode VietTyping off
Tìm Bài Hát:  Theo Câu Ðầu.
Xin viết chữ có dấu 
Dùng các dấu  ' ` ? ~ . ( ^ + trong keyboard.
Câu Ðầu Bài Hát (td: Dâng): 

Tựa Ðề:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Câu Ðầu:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Tác Giả:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý
57 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57

Những bài hát có dấu * là những bài không dùng trong phụng vụ.
Có thể nhấn vào các chữ Tựa Ðề, Câu Ðầu hay Tác Giả để "sort" theo thứ tự.

Câu Ðầu Tựa Ðề Tác Giả
Tim con rộn ràng reo vang khúc nhạc mới Cùng Mẹ Dâng Hiến Thái Nguyên
Thương đoàn con nay Mẹ ghé thăm... Kính Mừng Mẹ La Vang Liên Bình Định
Tôi hớn hở vui mừng Magnificat Lâm T. Vũ
Tình Ngài là vầng dương soi đường con đi Ân Tình Miên Man Trầm Thiên Thu
Từ khi con chưa hoài thai 25 Năm Tạ Ơn Hải Nguyễn
Tình là tình Giáng Sinh Ân Tình Giáng Sinh Trầm Thiên Thu
Từ hàng ngàn năm trước Ánh Sao Lạ Trầm Thiên Thu
Trần gian mãi đang mong chờ Bài Ca Mùa Vọng 2 Lê Đăng Ngôn
Từ nơi phương đông xa xôi Bài Ca Phương Đông Hải Nguyễn
*Tuyết trắng rơi khắp miền *Bài Tango đêm Chúa Giáng Trần Linh Trần Thy
Tạ ơn Chúa đã ban Bánh Thiêng Bởi Trời Nguyễn Duy
Từ khắp mọi nẻo đường Bên Mẹ Fatima Nhật Minh
Thầy đã đến đem lửa xuống giữa thế gian Bình An Và Chia Rẽ Trầm Thiên Thu
Trong tâm tư trầm lắng Bốn Mươi Ngày Chay Tịnh Mai Lợi
Thầm lặng miền quê trong chốn nông trại Bông Huệ Đẫm Máu Trầm Thiên Thu
57 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57