VIQR mode VNI mode Telex mode VietTyping off
Tìm Bài Hát:  Theo Câu Ðầu.
Xin viết chữ có dấu 
Dùng các dấu  ' ` ? ~ . ( ^ + trong keyboard.
Câu Ðầu Bài Hát (td: Dâng): 

Tựa Ðề:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Câu Ðầu:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Tác Giả:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý
10 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10

Những bài hát có dấu * là những bài không dùng trong phụng vụ.
Có thể nhấn vào các chữ Tựa Ðề, Câu Ðầu hay Tác Giả để "sort" theo thứ tự.

Câu Ðầu Tựa Ðề Tác Giả
Vang lên lời ngợi ca cùng chúc tụng Ngài Kinh Ngợi Khen Thái Nguyên
Vì phàm nhân ác tâm 14 Chặng Thánh Giá Trầm Thiên Thu
Vì phàm nhân ác tâm 14 Chặng Thánh Giá Trầm Thiên Thu
*Vườn xuân dương thế *Ca Kịc Giáng Sinh Hải Nguyễn
Vườn Ê đen muôn sắc tươi xinh Câu Chuyện Vườn Ê-đen Lữ Hành
Vào một đêm tối mịt mùng Chỉ Vì Yêu Hải Nguyễn
Và cả thế giới đã rung động Chúa Đã Sống Lại Thu An
Vì tội con nên Chúa phải chịu Chúa Thương Tình Tri Văn Vinh
Vinh danh Thiên Chúa trên trời Đêm Mục Đồng Loan Hảo
Vì yêu con Khối Tình Giêsu Trầm Thiên Thu
Vang lên lời ngợi ca cùng chúc tụng Ngài là Chúa Kinh Kính Mừng và Magnificat Lm Thái Nguyên
Về đây Chúa ơi Kinh Sám Hối Nguyễn mộng Huỳnh
Vì yêu thương Một Chúa Yêu Thương Nguyễn Duy
Vào một đêm đông băng giá xưa Ngoi Hai Giáng Sinh Trần Thế
Vui thật là vui Rước Lễ Lần Đầu Hàn Thư Sinh
10 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10