VIQR mode VNI mode Telex mode VietTyping off
Tìm Bài Hát:  Theo Câu Ðầu.
Xin viết chữ có dấu 
Dùng các dấu  ' ` ? ~ . ( ^ + trong keyboard.
Câu Ðầu Bài Hát (td: Dâng): 

Tựa Ðề:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Câu Ðầu:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Tác Giả:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý
24 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24

Những bài hát có dấu * là những bài không dùng trong phụng vụ.
Có thể nhấn vào các chữ Tựa Ðề, Câu Ðầu hay Tác Giả để "sort" theo thứ tự.

Câu Ðầu Tựa Ðề Tác Giả
Xin dâng lên Mẹ lời kinh Mân côi.... Chuỗi Ngọc Vàng Kinh Phạm Đức Huyến
Xin dâng về Mẹ tràng hoa Mân Côi Xin Dâng Về Mẹ Hải Ánh
Xin Chúa thương xót Bộ Lễ Andre Liên Bình Định
Xin Chúa thương xót Bộ Lễ La Vang Thiên Duy
Xin kính dâng lên Ngài Cảm Mến Tình Ngài Nhật Minh
Xin một lần ăn năn Chiều Mùa Chay Trầm Thiên Thu
Xin dâng muôn lời ngợi khen Chúa Ba Ngôi Hải Nguyễn
*Xin chúc anh một mùa xuân hạnh phúc *Chúc Xuân Loan Hảo
Xin chúc anh một mùa xuân hạnh phúc Chúc Xuân Loan Hảo
Xin cho con thuộc về Chúa thôi Con Thuộc Về Chúa Nguyễn Chánh
Xin Chúa dẫn đưa con Con Về Nhà Chúa Đạt Đức
Xin thắp lên một nén hương trầm Của Lễ Tri Ân Nhật Minh
xin dâng lên Cha nhân hiền Dâng Cha Nhân Hiền Nhật Minh
Xin dâng Chúa hiến lễ Dâng Chúa Hiến Lễ Đời Con Hải Ánh
Xuân nay xuân lại về Dâng Chúa Mùa Xuân Tươi Liên Bình Định
24 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24