VIQR mode VNI mode Telex mode VietTyping off
Tìm Bài Hát:  Theo Câu Ðầu.
Xin viết chữ có dấu 
Dùng các dấu  ' ` ? ~ . ( ^ + trong keyboard.
Câu Ðầu Bài Hát (td: Dâng): 

Tựa Ðề:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Câu Ðầu:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Tác Giả:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý
7 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7

Những bài hát có dấu * là những bài không dùng trong phụng vụ.
Có thể nhấn vào các chữ Tựa Ðề, Câu Ðầu hay Tác Giả để "sort" theo thứ tự.

Câu Ðầu Tựa Ðề Tác Giả
Xin dâng lên Mẹ lời kinh Mân côi.... Chuỗi Ngọc Vàng Kinh Phạm Đức Huyến
Xin dâng về Mẹ tràng hoa Mân Côi Xin Dâng Về Mẹ Hải Ánh
Xin Chúa thương xót Bộ Lễ Andre Liên Bình Định
Xin Chúa thương xót Bộ Lễ La Vang Thiên Duy
Xin kính dâng lên Ngài Cảm Mến Tình Ngài Nhật Minh
Xin một lần ăn năn Chiều Mùa Chay Trầm Thiên Thu
Xin dâng muôn lời ngợi khen Chúa Ba Ngôi Hải Nguyễn
*Xin chúc anh một mùa xuân hạnh phúc *Chúc Xuân Loan Hảo
Xin chúc anh một mùa xuân hạnh phúc Chúc Xuân Loan Hảo
Xin cho con thuộc về Chúa thôi Con Thuộc Về Chúa Nguyễn Chánh
Xin Chúa dẫn đưa con Con Về Nhà Chúa Đạt Đức
Xin thắp lên một nén hương trầm Của Lễ Tri Ân Nhật Minh
xin dâng lên Cha nhân hiền Dâng Cha Nhân Hiền Nhật Minh
Xin dâng Chúa hiến lễ Dâng Chúa Hiến Lễ Đời Con Hải Ánh
Xuân nay xuân lại về Dâng Chúa Mùa Xuân Tươi Liên Bình Định
Xin dâng lên từng nỗi đau này Dâng Chúa Niềm Đau Nhật Minh
Xin dâng Cha bánh rượu Dâng Chúa Tuổi Thơ Liên Bình Định
Xin dâng lên Thiên Chúa Dâng Chúa Tuổi Thơ Trầm Thiên Thu
Xuân nay đã đến Dâng Chúa Xuân Liên Bình Định
Xin dâng lên trước Thiên nhan Dâng Lễ Khấn Dòng Nguyyễn Chánh
Xin dâng lên Chúa Dâng Lễ Mùa Xuân 3 Nguyễn Chánh
Xuân đã về người ơi Dâng Lễ Mùa Xuân 4 Nguyễn Chánh
Xin dâng lên Chúa một mùa xuân đã về Dâng Lễ Xuân Nguyễn Chánh
Xin cho lòng chúng con luôn mở rộng Để Chúa Đến
Xin kính dâng lên đời con Điệu Lý Đời Dâng Trầm Thiên Thu
Xin dâng Ngài một mùa xuân vui Hạnh Phúc Ngày Xuân Trầm Thiên Thu
Xin dâng Ngài một mùa xuân vui Hạnh Phúc Vọng Xuân Trầm Thiên Thu
Xin nhậm lời con cầu xin Hoài Niệm Trầm Thiên Thu
Xin Vua Trời ngự đến Hồn Con Reo Vui Trầm Thiên Thu
Xưa trên Thập Tự Khát Trầm Thiên Thu
Xin kính dâng lên Kính Dâng Chúa Trầm Thiên Thu
*Xin cho con là muối *Kinh Mặn Trầm Thiên Thu
Xin Chúa mở cửa thiên đàng Lễ An Táng (Ca Nhập Lễ) hvh
Xin cho con như hạt lúa vàng Lễ Dâng Đời Con Nhật Minh
Xin dâng lên Chúa Lễ Dâng Giáng Sinh Trầm Thiên Thu
Xin dâng lên Chúa những tâm tình mùa vọng Lễ Dâng Mùa Vọng Đinh Công Huỳnh
Xin Chúa thương nhận Lễ Dâng Tha Thiết Mi Giáng
Xin dâng lên bánh thơm Lễ Dâng Tưởng Nhớ Nhật Minh
Xuân về ngây ngất hoan ca Lễ Vật Đầu Xuân Trầm Thiên Thu
Xin cho con là muối để con ướp mặn đời Lời Kinh Thắp Sáng Trầm Thiên Thu
*Xin tri ân tình Cha mến yêu *Lời Tri Ân Cuối Năm Học Đạt Đức
Xin Đức Mẹ Lavang thương dạy con Mẹ Gia Đình Yêu Thương Phạm Trung
Xuân sang lòng phơi phới niềm tin mới Mừng Xuân Mới Liên Bình Định
Xin Ngài thương tràn xuống ơn lành Nguồn Suối Thánh Tâm Trầm Thiên Thu
Xin dâng, xin dâng về Cha chí nhân Nỗi Niềm Con Dâng Hạt Cát
Xin cám ơn ông bà Tạ Ơn Gia Đình Phạm Trung
Xin hát lời ca tán dương tình yêu Chúa Tán Dương Tình Yêu Chúa Xuân Đàn
Xin tiến dâng lên Ba Ngôi Tiến Dâng Ba Ngôi Nhật Minh
Xin tiến dâng lên Ba Ngôi Tiến Dâng Ba Ngôi (4 bè) Nhật Minh - Thế Thông
xin ca tụng tình yêu Tình Yêu Chúa Thúc Bách Tôi Thu An
7 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7