VIQR mode VNI mode Telex mode VietTyping off
Tìm Bài Hát:  Theo Câu Ðầu.
Xin viết chữ có dấu 
Dùng các dấu  ' ` ? ~ . ( ^ + trong keyboard.
Câu Ðầu Bài Hát (td: Dâng): 

Tựa Ðề:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Câu Ðầu:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Tác Giả:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý
2 Pages:   
  1  2

Những bài hát có dấu * là những bài không dùng trong phụng vụ.
Có thể nhấn vào các chữ Tựa Ðề, Câu Ðầu hay Tác Giả để "sort" theo thứ tự.

Câu Ðầu Tựa Ðề Tác Giả
Yêu thương như Chúa Cha Tôn Nhan Thương Xót Trầm Thiên Thu
Yêu cho đến cùng Ngài đã yêu Yêu Cho Đến Cùng Nguyễn Duy
Yêu con Ngài mãi yêu con Yêu Con Ngài Mãi Yêu Con Xuân Đàn
Yêu thương đến cùng Yêu Thương Đến Cùng Trầm Thiên Thu
Yêu thương nhân thế Chúa tỏ quyền năng Yêu Thơng Nhân Thế Hải Ánh
Yêu con từ muôn kiếp trước Ân Tình Không Phôi Pha Cao Minh Thắng
Yêu nhau trăm sự chẳng nề Bài Ca Làm Lành NNT, Hùng Lân
Yêu nhau trăm sự chẳng nề Bài Ca Làm Lành Hùng Lân, NNT
Yêu thương là điều Chúa dạy ta Bài Học Yêu Thương Hải Nguyễn
Yêu thương Chúa giữ gìn chở che Chúa Giữ Gìn Và Chúc Lành Thu An, Peter C. Lutkin
Yêu là chết đi cho người mình yêu Giải Nghĩa Yêu Nguyễn Mộng Huỳnh
You are my hiding place You Are My Hiding Place Xuân Đường
Yêu thương Chúa ban mình làm thần lương... Tiệc Thánh Trần Gian Nguyễn Công Hiền
Yêu thương là tấm bánh, là ly rượu Của Lễ Yêu Thương
Yêu thương này là tiếng hát Cuộc Tình Bên Mẹ
2 Pages:   
  1  2