Thanh Linh
Thanh Linh
Homepage | Refresh Forum | UserNames |
Username:
Password:
Save Password
Forgot your Password?
 All Forums
 Tin Tuc (News)
 Ð?m Ðàn & Bài Hát L? 7:30am

Note: You must be registered in order to post a reply.
To register, click here. Registration is FREE!

Screensize:
UserName:
Password:
Format: BoldItalicizedUnderline Centered Insert HyperlinkInsert EmailInsert Image Insert CodeInsert QuoteInsert List Insert Smilie
   
Message:

* HTML is ON
* Forum Code is ON

VietTyping off VIQR mode VNI mode Telex mode
For VIQR mode:
ddd=dd
adddress -> address

Mode:
Check here to include your profile signature.
Check here to Preview your message before it gets posted.
Check here to be notified by email whenever anyone replies to this topic.
 
T O P I C     R E V I E W
HoangHung

Ca Mục Lễ Chúa Nhật & Đặc Biệt


Chú Ý:

HoangHung

Những Điều Người Đệm Đàn Nên Biết


 1. Tới sớm! Luôn luôn tới sớm hơn giờ Ca Đoàn ôn hát để chuẩn bị
 2. Khi đệm đàn, không vuốt tay trên phím đàn.
 3. Câu Mầu Nhiệm Đức Tin: Dạo đàn rõ ràng cho chủ tế ngay sau khi chủ tế bái gối, không dạo sớm quá hoặc muộn quá
 4. Nếu có hát câu "Chính Nhờ Người", đệm đàn thật nhỏ và êm, không được át tiếng hát của chủ tế.
 5. Kinh Chiên Thiên Chúa: theo Phụng Vụ, hát lúc chủ tế bẻ bánh. Dạo dàn sau lúc chủ tế chúc bình an, đừng sớm quá (lúc chủ tế đang chúc bình an) hoặc muộn qúa (lúc chủ tế đã bẻ bánh).
 6. Những Lễ nào không hát Kinh Vinh Danh?
  1. Các Chúa Nhật Mùa Vọng không hát Kinh Vinh Danh, nhưng những lễ Trọng trong Mùa Vọng như lễ Mẹ Vô Nhiễm có hát
  2. Các Chúa Nhật Mùa Chay không hát Kinh Vinh Danh, nhưng những lễ Trọng trong Mùa Chay như lễ Thánh Giuse và Lễ Đức Mẹ Truyền Tin có hát
  3. Lễ An Táng
  4. Lễ Các Linh Hồn (November 2)
  5. Các lễ Nhớ và các lễ thường
 7. Trong Mùa Vọng và Mùa Chay nên đệm đàn nhẹ nhàng, không nhộn nhịp, đủ để nâng đỡ tiếng hát mà thôi.
 8. Vì để cho Cộng Đoàn có thể tham dự, một số bài hát cần xuống (hoặc lên) cung để hợp với tầm cữ tiếng của cộng đoàn. Người đệm đàn không nên tự động lên hoặc xuống cung bài hát (để cho dễ đánh đàn) mà không hỏi qua ý kiến của Ca Trưởng trước.

HoangHung

Bộ Lễ

 1. Bộ Lễ Seraphim (GM Nguyễn Văn Hoà)
 2. Bộ Lễ Ca Lên Đi 2 (Kim Long)
 3. Bộ Lễ Ca Lên Đi 2 (set 1)
 4. Bộ Lễ Thánh Ca Tiệc Ly 2 (Lm Ngô Duy Linh)
 5. Bộ Lễ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
 6. Bộ Lễ Cầu Hồn (Mỹ Sơn, hvh)
 7. Các Mẫu Alleluia
 8. Mầu Nhiệm Đức Tin
 9. Mầu Nhiệm Đức Tin (Mẫu 2 & 3 - hvh)
 10. Chính Nhờ Người (số 2)
 11. Amen (G Major)

HoangHung

Mar 25 (Chúa Nhật Lễ Lá)


(Chủ đề: Vinh quang và Thập Giá)
Ca Trưởng: Hùng / Đoàn
Nhạc Công: Tín / Ngọc
Đáp Ca: Bích / Anh


Apr 01 (Chúa Nhật Phục Sinh 1-B)


(Chủ đề: Lễ Phục Sinh)
Ca Trưởng: Hùng
Nhạc Công: Tín / Ngọc
Đáp Ca: Anh


Apr 08 (Chúa Nhật Phục Sinh 2-B)


(Chủ đề: Kính Lòng Thương Xót Chúa)
Ca Trưởng: / Đoàn
Nhạc Công: Tín / Ngọc
Đáp Ca: Anh / Hoài


Apr 15 (Chúa Nhật Phục Sinh 3-B)


(Chủ đề: Đức Kitô là của lễ hiến tế)
Ca Trưởng: / Đoàn
Nhạc Công: Tín / Ngọc
Đáp Ca: Anh / Tú Trinh


Apr 22 (Chúa Nhật Phục Sinh 4-B)


(Chủ đề: Chúa Là Mục Tử - Ngày cầu cho ơn gọi)
Ca Trưởng: Khanh / Đoàn
Nhạc Công: Tín / Ngọc
Đáp Ca: Anh / Hoài


Apr 29 (Chúa Nhật Phục Sinh 5-B)


(Chủ đề: Hiệp nhất trong Đức Kitô)
Ca Trưởng: / Đoàn
Nhạc Công: Tín / Ngọc
Đáp Ca: Anh / Tú Trinh


May 06 (Chúa Nhật Phục Sinh 6-B)


(Chủ đề: Thiên Chúa là tình yêu)
Ca Trưởng: / Đoàn
Nhạc Công: Tín / Ngọc
Đáp Ca: Bích / Hoài


May 13 (Chúa Nhật - Lễ Chúa Lên Trời)


(Chủ đề: Lễ Chúa Lên Trời)
Ca Trưởng: Khanh / Đoàn
Nhạc Công: Tín / Ngọc
Đáp Ca: Anh / Hoài


May 20 (Chúa Nhật - Lễ Chúa Thánh Thần HIện Xuống)


(Chủ đề: Lễ Đức Chúa Thánh Thần Hiện Xuống)
Ca Trưởng: / Đoàn
Nhạc Công: Tín / Ngọc
Đáp Ca: Bích / Anh


May 27 (Chúa Nhật - Lễ Chúa Ba Ngôi)


(Chủ đề: Lễ Đức Chúa Trời Ba Ngôi)
Ca Trưởng: / Đoàn
Nhạc Công: Tín / Ngọc
Đáp Ca: Anh / Tú Trinh


June 03 (Chúa Nhật - Lễ Mình Máu Thánh Chúa)


(Chủ đề: Lễ Mình và Máu Chúa Kitô)
Ca Trưởng: / Đoàn
Nhạc Công: Tín / Ngọc
Đáp Ca: Anh / Hoài

Thanh Linh

@ ThanhLinh

Go To Top Of Page